Reception: Michael Nielen
fylder 60 år!

I anledning af Michael Nielen’s 60 års fødselsdag vil Kunsthøjskolen og skoles bestyrelse gerne invitere til reception fredag d. 12. november kl. 14. Vi håber I vil komme og være med til at fejre vores forstander.
(mere…)


Film og video på højskole

Video - Forår 2018

Film kan bruges på samme måde som alle andre kunstformer, til at udtrykke sig abstrakt og personligt med.
Det kan f.eks. både være konceptuelt, som installation, som en abstract dagbog, som musisk montage, som grafik og billedkunst og som symbolfyldt manifest.

Kunsthøjskolens filmkursus har fokuseret på at arbejde abstrakt og kunstnerisk med film, video, mobil og digitaloptagelser. Der blev undervist i at filme, redigere, og udtrykke sig via visual fortælling.
Man kan “fortælle” gennem æstetiske eller konceptuelle valg. Klipningen kan være ultralangsom eller manisk hurtig, tiden kan bøjes og manipuleres som en skulptur, billederne kan gå efter det lyriske eller et personligt manifest, indholdet kan være rituelt performance eller found footage, mulighederne har været endeløse.

Samtidig med indlæringen af det tekniske og skabelsen af elevernes egne værker, blev der vist og diskuteret en hvirvelstrøm af både klassiske og nye værker og eksperimentalfilm.

Målet har været at udvikle et individuelt sprog, baseret på vor egne fascinationer, passioner og (over)følsomheder. Visningen af filmkursets værker fandt sted som åbningen af den samlede udstilling for 1. periode forår 2018.
Underviser: Steen Schapiro

Se nogle af elevernes film her

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018


Serigrafi udstilling -
Forår 2018

I det grafiske medie serigrafi er der fokus på tegning og fotografi. I tekstil, er der fokus på sammenhænge og overgange, mønstre i mønstre i endeløse muligheder for fortolkning.

På kurset har vi parret de to medier i et univers, der har et undersøgende blik på, hvor slægtskabet bliver relevant som kunstnerisk udtryk. Vi har sat undersøgelser og eksperimenter i gang i håbet om, at man gennem materialet kunne overraske sig selv hen imod et udtryk, der rækker ud over én selv.

Forløbet var de første 3 uger opbygget af kortere kurser i fx : strikning – hækling – broderi – batik – marmorering og formfixering af stof i dialog med serigrafitryk.
I sidste del af kurset blev der fokuseret individuelt i paletten af de forskellige dele af undervisningen henimod en samlet udstilling.
Underviser: Hanne Houlberg

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018


Keramik på Kunsthøjskolen

Idébaseret Keramik -
Forår 2017

Ler kan håndteres på mange forskellige måder, men i dette kursus har vi fokuseret på nogle få håndbygningsteknikker.
Formålet med kurset har været at give en introduktion til et materiale, som alle kender, men på en helt ny måde.

Eleverne er blevet bombarderet med indtryk fra den internationale keramikscene lige nu i form af billeder og film. Samtidig har de selv skulle formulere et projekt, som de har arbejdet med under hele perioden.
Det har ikke handlet så meget om, hvad elverne har lavet, men om at skabe en dialog om, hvad keramik er, og hvordan ler kan anvendes inden for kunsthåndværk, design og kunst.
Underviser: Christin Johansson

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018


Grafisk Design og Kunst på Højskole

Grafisk Design - Forår
2018

Vi har i kursusperioden arbejdet med grafisk design og visuel kommunikation i mange forskellige afskygninger og vi har kigget på nogle af de visuelle elementer, der er med til at definere og kommunikere verden omkring os.
Kurset har haft fokus på den praktiske del af grafisk design og har i høj grad lagt op til at eksperimentere med både udtryk og produktionsmetoder.

Sammen har vi forsøgt at skubbe til de grænser der måske eller måske ikke ligger i feltet, og derved har vi selv været med til at definere hvad grafisk design er, hvad det skal kunne og hvilken form det kan have.
Der har været mulighed for både at arbejde digitalt og analogt, helt uafhængigt af elevernes individuelle evner.
Derudover har både arbejdsgang og indhold taget udgangspunkt i kursisternes individuelle interesser inde for visuel kommunikation.
Underviser: Jeppe Pendrup Jørgensen

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018


Arkitektur og kunst kursus

Arkitektur - Forår
2018

Arkitektur har arbejdet som et producerende værksted, hvor vi har arbejdet rumligt og i stor skala. Vi har bygget modeller, visualiseret idéer med foto collager, samt lært at lave digitale 3D modeller og animationer.
Der har være bundne opgaver, men elverne har også i høj grad arbejdet selvstændigt med at definere et projekt og udføre det.

Vi vi har set på eksempler hvor arkitekturen stiller sig på tværs og fungerer som kritik, social platform eller modbillede til det etablerede samfund. Der hvor en bygning eller struktur ikke bare er en beholder, men et statement og en intellektuel handlen i offentlige rum.Der har været temaer om arkitektur, der bygger fællesskaber, om arkitekter der arbejder i felten, urbane interventioner og om utopiske modeller og arkitektur på papiret. Vi har været på studietur, og oplevet arkitekturen på egen hånd.
Vi har haft gennemgået eksempler på hjemmeopgaven, for de elever der har ønsket at søge ind på en arkitektskole – Og faget har i sig selv, generelt fungeret godt som forberedelse til optagelse.
Underviser: Nis Rømer

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018


Udstilling 2. Periode
Forår 2018

Torsdag den 5. April blev udstillingen for forårskursets 2. periode erklæret for åben, med udstillinger af eleverne fra de fem værksteder; Design, Smykker, Analogt fotografi, Maleri og Animation.

Udstillingen markerer afslutningen på den 6 uger lange 2. periode, og giver et bredt og varieret indblik i de processor og værker eleverne i deres værksteder har arbejdet med i perioden.
Udstillingen åbner igen søndag, hvor der er åbent hus for elevernes venner og familie fra kl. 14.

SE BILLEDERNE FRA UDSTILLINGEN


Maleri og Tegning - Forår
2018

Formålet med undervisningen har været at understøtte den enkeltes udtryk og den selvstændige indsats.
Det primære fokus på holdet har især været, arbejdet med maleri, tegning og installation.

Arbejdet på holdet har bestået i at arbejde kreativt og indadvendt, samtidig med at man tilegner sig viden og erfaring.
Vi har set på en masse kunst, og sammen forholdt os til de ting andre har lavet – I undervisningen har vi også talt om kunstbegrebet, som vi forstår det idag, og som en tradition, der startede i renaissancen, og som ændre sig op gennem det 19. og 20. århundredes store ‘ismer’.

Undervejs blev der stillet opgaver og lavet øvelser efter behov, såvel som at vi stiftede bekendtskab med forskellige materialer inden for tegning og maleri.
Forløbet er til slut endt med at vi har vendt os ud af mod verden – i form af en fælles udstilling.
Undervisere: Morten Schelde, og Trine Boesen

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018


Kreative Uddannelser 2017 - Optagelse på Designskoler, Arkitektskoler & Kunstakademier

Kreative Uddannelser 2017 - Optagelse på
Designskoler, Arkitektskoler & Kunstakademier

Her kommer deadlines og vigtige datoer for optagelse 2017 på danske designskoler, arkitektskoler og kunstakademier.

Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe dig til at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler.

Læs mere


Maleri kursus på højskole

Udstilling efter 3. Periode,
efterår 2016

Vi afsluttede vores efterårshold 2016 med en stor udstilling den 15. december. Udstillingen bredte sig ud over hele skolen – alt fra skolens værksteder til elevværelser over vindeltrapper til skolens 800 m2 store lade. En udstilling som, på alle måder, fyldte skolen helt og aldeles op med kunst.  
Udstillingen repræsenterede fagene fra forløbets 3. periode: Keramik, Skulptur/Installation, Serigrafi, Maleri og Video. Tusind tak til alle studerende, lærere og alle de andre ansatte, for gode 18 uger på Kunsthøjskolen.
På gensyn i 2017!

SE BILLEDERNE FRA UDSTILLINGEN


Maleri kursus på højskole

Maleri - Efterår
2016

Maleri i 3. periode i efteråret 2016 har taget udgangspunkt, i et ønske om at eleven skal forstå, acceptere og udvikle en forståelse for sin egen integritet i billedesproget. 

Eleverne har fortolket foto taget af Coco Chanel, som resulterede i en personlig fortolkning af det unge menneskets frihedstrang. De har arbejdet med tekst som udgangspunkt for maleriet, som udviklede sig til et studie i det visuelle sprog. De har arbejdet i det abstrakte, i det figurative – undersøgt afkodningen af figur og form, og hvad der sker i nanosekundet fra sansning til forståelsen og videre til afkodningen af funktion og tegn. 

Materialet i sig selv, og eksperimentering med selv samme, har været et naturligt tilbagevendende emne forløbet igennem. Igennem forståelsen af forholdet mellem det figurative og det abstrakte – og det er netop den undersøgelse af materialet, som stiller spørgsmålstegn til maleriet er og hvad det kan og muligvis skal. Igennem arbejde, undersøgelser og eksperimentering, har den enkelte elev fundet sin egen personlige tilgang til maleriet.

Thomas Friisholm, underviser i Maleri, Efterår 2016


Skulptur og installation kursus på højskole

Skulptur/Installation -
Efterår 2016

En havfrues indkøbskurv, en trappe af hår, en spejder-toiletbørste ved en vask af kul, en kaffekop, en buste af chokolade, og hvad er det man kalder dem der sidder på en pæl i lang tid? – en fem meter høj skum-hjort, en ræv af pinde, et abstrakt familietræ, en følelse, den virtuelle virkelighed, strømpebukser og sand, et sofabord, et McDonalds-skilt, et ananastårn, en bronzebanan og støbning og støbning og støbning over bål – og champagnepædagogik, diamanter og bling.

Anders Bonnesen, underviser i Skulptur/Installation, Efterår 2016


Serigrafi - kursus - højskole

Serigrafi - Efterår
2016

Det serigrafiske medie er et skelet til møder med andre kunstneriske medier. Det potentiale er udstillingen af eleverne på efteråret 2016, et udtryk for. 

Nogle elever viser værker, der kombinerer serigrafi og tekstile teknikker, som broderi, folie- og svulmetryk, samt tryk på silke. Andre elever har arbejdet med det rå grafiske udtryk, som fx. træ- og linoliumstryk, men overført og trykt på meget store serigrafirammer. Og endelig har en del elever gået all in i grafisk offset tryk, og skabt værker i 4 farve seperationstryk, omsat til enkeltværker eller bogpublikationer. 

Hanne Houlberg, underviser i Serigrafi, Efterår 2016 


Keramik kursus på højskole

Keramik - Efterår
2016

Eleverne på Keramikholdet har i fem uger fordybet sig i leret som materiale. De har lært forskellige grundlæggende teknikker, hvorudfra de har skabt deres personlige projekter, hvilket har resulteret i mange forskellige værker – fra et klassisk testel til eksperimenterende brændinger med stof og ler. Som en af eleverne siger: Der er forskel på at lave noget og på at undersøge noget. Eleverne har fundet en stor glæde og ro ved dét at arbejde med leret – og mange vil arbejde videre med det når de rejser hjem fra højskolen, og nogle vil søge videre på de keramikuddannelser rundt omkring i Skandinavien. 

Christin Johansson, underviser i Keramik, Efterår 2016


Video kunst på Højskole

Video - Efterår 2016

Kurset i video i 3. periode, har haft fokus på det kunstneriske udtryk.
Vi har set en lang række videoværker, hentet fra forskellige epoker i film- og videokunstens historie, skabt af kunstnere, kendte som ukendte. Dette fungerer som inspiration – og skaber både en indsigt i mediet og et vokabularium for vores samtaler.

Eleverne har været igennem en række opgaver af forskellig sværhedgrad med det formål at forsyne den enkelte elev med redskaber og rammer for det personlige kunstneriske udtryk. Det kan for eksempel være at skabe et loop, hvor historien “bider sig selv i halen”, et interview eller en billedecollage, som tager udgangspunkt i et digt. Opgaverne har samtidigt også taget højde for videokunstens specielle platforme: TV skærmen, det sociale netværk, projektionen, biografen eller gallerirummet.

Se nogle af elevernes film her

Jeanette Land Schou, underviser i Video, Efterår 2016