Design på højskole. Refleksion, kritisk sans og en spørgende tilgang er design-fagets omdrejningspunkt

Design

At løse en designopgave er ofte en kompleks og meget lidt lineær proces. I designprocessen veksles mellem det intuitive og det bevidste; mellem visualiseringen og det analytiske. Faget går dybt ind i innovationsprocesserne omkring skabelsen af nye ting. Designprocessen er central, og forståelsen af denne vil give dig værktøjer, som du vil komme til at bruge i mange sammenhænge i resten af dit liv.

Refleksion, kritisk sans og en spørgende tilgang er fagets omdrejningspunkt. Vi analyserer vores egen hverdag for at finde steder hvor tingene kan gøres bedre, videreudvikles eller vendes på hovedet. Vi arbejder med designprodukter i alle skalaer og i alle kategorier – fra industrielt design over møbler til beklædning.

DesignværkstedetDesignværkstedetDesignværkstedetDesignværkstedetDesignværkstedetDesignværkstedetDesignværkstedetDesignværkstedet
I designværkstedet arbejder vi med en hands-on tilgang til det at arbejde med design. Designprocessens skitseringsfase gennemgåes – fra visualisering og idéudvikling /skitsering over konstruktion- og materialeovervejelser til fremstilling af modeller/mockups. Vi udforsker processen frem mod at stå med 1:1 modeller af nye produkter og tager de første skridt imod at lave en prototype.

Undervisere - Design

Skolens værksteder