Udstilling for Forårsholdets 1.
Periode, 2018

Eleverne fra 2018s lange forårskursus præsenterede torsdag den 22. februar, hinnanden, venner og familie, for deres første udstilling.
Her viste eleverne fra Arkitektur, Grafisk Design, Idébaseret Keramik, Maleri og Tegning, Serigrafi og Video – hvad de har arbejdet med i de første uger af deres højskoleforløb.
Udstillingen er samtidig også afrundningen af første periode for F18.


Arkitektur

Arkitektur har arbejdet som et producerende værksted, hvor vi har arbejdet rumligt og i stor skala. Vi har bygget modeller, visualiseret idéer med foto collager, samt lært at lave digitale 3D modeller og animationer.
Der har være bundne opgaver, men elverne har også i høj grad arbejdet selvstændigt med at definere et projekt og udføre det.

Vi vi har set på eksempler hvor arkitekturen stiller sig på tværs og fungerer som kritik, social platform eller modbillede til det etablerede samfund. Der hvor en bygning eller struktur ikke bare er en beholder, men et statement og en intellektuel handlen i offentlige rum.Der har været temaer om arkitektur, der bygger fællesskaber, om arkitekter der arbejder i felten, urbane interventioner og om utopiske modeller og arkitektur på papiret. Vi har været på studietur, og oplevet arkitekturen på egen hånd.
Vi har haft gennemgået eksempler på hjemmeopgaven, for de elever der har ønsket at søge ind på en arkitektskole – Og faget har i sig selv, generelt fungeret godt som forberedelse til optagelse.
Underviser: Nis Rømer


Grafisk Design

Vi har i kursusperioden arbejdet med grafisk design og visuel kommunikation i mange forskellige afskygninger og vi har kigget på nogle af de visuelle elementer, der er med til at definere og kommunikere verden omkring os.
Kurset har haft fokus på den praktiske del af grafisk design og har i høj grad lagt op til at eksperimentere med både udtryk og produktionsmetoder.

Sammen har vi forsøgt at skubbe til de grænser der måske eller måske ikke ligger i feltet, og derved har vi selv været med til at definere hvad grafisk design er, hvad det skal kunne og hvilken form det kan have.
Der har været mulighed for både at arbejde digitalt og analogt, helt uafhængigt af elevernes individuelle evner.
Derudover har både arbejdsgang og indhold taget udgangspunkt i kursisternes individuelle interesser inde for visuel kommunikation.
Underviser: Jeppe Pendrup Jørgensen


Idébaseret Keramik

Ler kan håndteres på mange forskellige måder, men i dette kursus har vi fokuseret på nogle få håndbygningsteknikker.
Formålet med kurset har været at give en introduktion til et materiale, som alle kender, men på en helt ny måde.

Eleverne er blevet bombarderet med indtryk fra den internationale keramikscene lige nu i form af billeder og film. Samtidig har de selv skulle formulere et projekt, som de har arbejdet med under hele perioden.
Det har ikke handlet så meget om, hvad elverne har lavet, men om at skabe en dialog om, hvad keramik er, og hvordan ler kan anvendes inden for kunsthåndværk, design og kunst.
Underviser: Christin Johansson


Maleri og Tegning

Formålet med undervisningen har været at understøtte den enkeltes udtryk og den selvstændige indsats.
Det primære fokus på holdet har især været, arbejdet med maleri, tegning og installation.

Arbejdet på holdet har bestået i at arbejde kreativt og indadvendt, samtidig med at man tilegner sig viden og erfaring.
Vi har set på en masse kunst, og sammen forholdt os til de ting andre har lavet – I undervisningen har vi også talt om kunstbegrebet, som vi forstår det idag, og som en tradition, der startede i renaissancen, og som ændre sig op gennem det 19. og 20. århundredes store ‘ismer’.

Undervejs blev der stillet opgaver og lavet øvelser efter behov, såvel som at vi stiftede bekendtskab med forskellige materialer inden for tegning og maleri.
Forløbet er til slut endt med at vi har vendt os ud af mod verden – i form af en fælles udstilling.
Undervisere: Morten Schelde, og Trine Boesen


Serigrafi

I det grafiske medie serigrafi er der fokus på tegning og fotografi. I tekstil, er der fokus på sammenhænge og overgange, mønstre i mønstre i endeløse muligheder for fortolkning.

På kurset har vi parret de to medier i et univers, der har et undersøgende blik på, hvor slægtskabet bliver relevant som kunstnerisk udtryk. Vi har sat undersøgelser og eksperimenter i gang i håbet om, at man gennem materialet kunne overraske sig selv hen imod et udtryk, der rækker ud over én selv.

Forløbet var de første 3 uger opbygget af kortere kurser i fx : strikning – hækling – broderi – batik – marmorering og formfixering af stof i dialog med serigrafitryk.
I sidste del af kurset blev der fokuseret individuelt i paletten af de forskellige dele af undervisningen henimod en samlet udstilling.
Underviser: Hanne Houlberg


Video

Film kan bruges på samme måde som alle andre kunstformer, til at udtrykke sig abstrakt og personligt med.
Det kan f.eks. både være konceptuelt, som installation, som en abstract dagbog, som musisk montage, som grafik og billedkunst og som symbolfyldt manifest.

Kunsthøjskolens filmkursus har fokuseret på at arbejde abstrakt og kunstnerisk med film, video, mobil og digitaloptagelser. Der blev undervist i at filme, redigere, og udtrykke sig via visual fortælling.
Man kan “fortælle” gennem æstetiske eller konceptuelle valg. Klipningen kan være ultralangsom eller manisk hurtig, tiden kan bøjes og manipuleres som en skulptur, billederne kan gå efter det lyriske eller et personligt manifest, indholdet kan være rituelt performance eller found footage, mulighederne har været endeløse.

Samtidig med indlæringen af det tekniske og skabelsen af elevernes egne værker, blev der vist og diskuteret en hvirvelstrøm af både klassiske og nye værker og eksperimentalfilm.

Målet har været at udvikle et individuelt sprog, baseret på vor egne fascinationer, passioner og (over)følsomheder. Visningen af filmkursets værker fandt sted som åbningen af den samlede udstilling for 1. periode forår 2018.
Underviser: Steen Schapiro