Kreative Uddannelser 2017 - Optagelse på Designskoler, Arkitektskoler & Kunstakademier

Kreative Uddannelser 2017 - Optagelse på
Designskoler, Arkitektskoler & Kunstakademier

Her kommer deadlines og vigtige datoer for optagelse 2017 på danske designskoler, arkitektskoler og kunstakademier.

Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe dig til at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Arkitektskolen
• Bygningskunst, By og Landskab
• Bygningskunst og Kultur
• Bygningskunst og Teknologi

Designskolen
• Visuelt Design
• Produktdesign

Arkitektskolen og Designskolen
• Bygningskunst og Kultur

Optagelse: Bacheloruddannelserne

Du søger om optagelse til bacheloruddannelserne i arkitektur og design på KADK ad to spor:

• Et spor hvor du bliver vurderet fagligt. I første fase vurderer vi din hjemmeopgave, og på baggrund af denne inviterer vi i anden fase et mindre antal ansøgere til optagelsesprøve.
• Et formelt spor hvor du opretter en digital ansøgning på optagelse.dk, uploader, dokumenter osv. Studieadministrationen gennemgår din ansøgning og tager stilling til, om du opfylder alle krav og dermed er ansøgningsberettiget.

Du kan kun komme i betragtning til en studieplads hvis du har søgt rettidigt og opfylder alle krav – både i det faglige og i det formelle spor.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2017 kl. 12.00
Det gælder BÅDE aflevering af hjemmeopgave OG oprettelse af digital ansøgning på optagelse.dk.I menuen ude til højre finder du din vej til optagelse, trin for trin, for både arkitekt- og designuddannelsen.
Vores anbefaling til dig er at få ordnet det formelle spor så tidligt som muligt. Hvis du søger tidligt, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis der mangler noget i din ansøgning.

Vi glæder os til at se dig som ansøger i 2017.

Nyt om optagelse i 2017:
Designuddannelsen: I 2017 sker der en række markante ændringer i optagelsesprocessen. Vi anbefaler derfor, at du læser vores beskrivelse på hjemmesiden grundigt igennem.
En meget vigtig ændring er, at du skal aflevere din hjemmeopgave inden den 15. marts kl. 12 for at komme i betragtning som ansøger.
En anden væsentlig ændring er, at glas og keramikprogrammet på Bornholm nu er et engelsksproget bachelorprogram med titlen: Craft – Glass and Ceramics.

Vigtige datoer 2017:

• 2. februar – Åbent Hus
• 15. februar – Hjemmeopgaver offentliggøres
• 15. marts – Ansøgningsfrist på Opgtagelse.dk og frist for aflevering af hjemmeopgave
• 25. april – Frist for svar på hjemmeopgave og om du er ansøgningsberettiget
• 5.-6. maj – Optagelsesprøve og samtaler (Design)
• 20.-21. maj – Optagelsesprøve (Arkitektur)
• 21. juni – Svar på optagelsesforløb (om man er kvalificeret)
• 28. juli – Vi sender optagelsesmails

Arkitektskolen:

Se en detaljeret beskrivelse af ansøgningsprocessen her:
https://kadk.dk/hvem-kan-soege-om-optagelse

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Hjemmeopgave:
• Hjemmeopgaven offentliggøres d. 15. februar
• Skal være besvaret og indsendt inden ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.00
• Formalia ifb. hjemmeopgaven står beskrevet i hjemmeopgaven
• Hjemmeopgaven sendes digitalt til: arkitektur-hjemmeopgave2017@kadk.dk

Ca. 400 går videre til optagelsesprøven.

Optagelsesprøve:
Optagelsesprøven for arkitektuddannelsen finder sted over to fulde dage i weekenden den 20. og 21. maj 2017. Formålet med optagelsesprøven er at finde de ca. 180 bedst kvalificerede ansøgere, som vi kan tilbyde en studieplads i 2017.

Designskolen:

Se en detaljeret beskrivelse af ansøgningsprocessen her:
https://kadk.dk/hvem-kan-soege-om-optagelse-0

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Hjemmeopgave:
• Hjemmeopgaven offentliggøres d. 15. februar
• Skal være besvaret og indsendt inden ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.00
• Formalia ifb. hjemmeopgaven står beskrevet i hjemmeopgaven
• I 2017 må din hjemmeopgavebesvarelse fylde 7-9 sider i A3 format som en pdf.fil. De endelige krav til format, indhold mv. af din hjemmeopgavebesvarelse vil blive beskrevet i opgaveteksten. Det er vigtigt, at du følger instrukserne i selve opgaven.
• Hjemmeopgaven sendes digitalt til: Design-hjemmeopgave2017@kadk.dk

Hvis du er blandt de ca. 140 bedst kvalificerede efter hjemmeopgavebedømmelsen bliver du inviteret til optagelsesprøve og samtale på skolen.

Optagelsesprøve og Samtale:
• Optagelsesprøven for designuddannelsen finder sted over to fulde dage i weekenden den 6. og 7. maj 2017.
• Ved optagelsesprøven får du stillet en række forskellige opgaver, der samlet set har til formål at belyse dit talent og potentiale for at blive designer.
• Undervejs til optagelsesprøven skal du deltage i en 15 minutters samtale med to undervisere fra designuddannelsen.

De ca. 70 bedst kvalificerede ansøgere, som vi kan tilbyde en studieplads i 2017.

Keramik (Bornholm):

Important dates when applying in 2017:
• February 2nd: Open House at KADK (only in Copenhagen)
• February 15th: The home assignment will be published on the website
• March 15th: You have the final deadline for applying on www.optagelse.dk and upload documents to it. You also have a deadline for sending in your digital home assignment
• April 25th: Our deadline to provide answers to whether you are eligible for application, we also email you the result of the home assignment.
• May 20-21st: Entrance examination at school on Bornholm
• June 21st: We email you the results of the entrance examination
• July 28th: We send admission emails


Designskolen Kolding

https://www.designskolenkolding.dk/optagelse-bachelor

• BA Industrielt design
• BA Mode + BA Tekstil (fælles optagelse)
• BA Kommunikationsdesign
• BA Accessory design

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Optagelsesproces:

• Ansøgningsfristen er den 15. marts 2017 kl. 12.00
• Du ansøger via KOT og vælger studieretning i din ansøgning d. 15.marts. Du kan kun søge en studieretning på designuddannelsen.
• d. 8. april modtager du en mail med deltagernummer, som du skal bruge i resten af optagelsesforløbet + link til til et skema, vi gerne vil have, du udfylder. Besvarelsen vil blive brugt, hvis du kommer til samtale.
• Optagelsesprøve: Weekenden den 22-23. april, begge dage fra 9.00-17.00 eller Weekenden den 29-30. april, begge dage fra 9.00-17.00.
• d. 8. – 19. maj: Samtaler + motivations- og karriereplan
• d. 21. juni får du svar på om du er kvalificeret til optagelse – det er ikke sikkert at du får tilbudt en studieplads.
• d. 30. juli: Svar på om du har fået studieplads

Se vigtige datoer i forløbet her: https://www.designskolenkolding.dk/vigtige-datoer


Arkitektskolen Aarhus

http://aarch.dk/info/studies/bachelor/bachelor-admission/da/

Ansøgningsproces og Tidsfrister

15. marts kl. 12.00:
Frist for at søge om optagelse på bacheloruddannelsen via optagelse.dk. Dispensationsansøgninger skal sendes direkte til Arkitektskolen Aarhus.

20. marts kl. 12.00:
Udsendelse af mail til ansøgere med information om ansøgningsmateriale samt hjemmeopgave

18. april kl. 12.00:
Frist for indsendelse af materiale digitalt

Slutningen af april:
Svar på dispensationsansøgninger. Vi forsøger at nå alle dispensationsansøgninger til slutningen af april, men da behandlingen af ansøgningerne kan være kompliceret er deadlinen foreløbig.

10. maj kl. 12.00:
De ca. 250 ansøgere, som er blevet udvalgt til at deltage i optagelsesprøven, får besked

10. – 11. juni:
Begge dage fra 9.00 til 17.00 – Optagelsesprøve

5. juli kl. 12.00:
Frist for at uploade eksamensbeviser på optagelse.dk

30. juli:
Ansøgere får besked om, hvorvidt de er blevet optaget på skolen


Billedkunstskolerne – Det Kongelige Danske Kunstakademi

http://www.kunstakademiet.dk/da/billedkunstskolerne/optagelse/optagelse-pa-bfa

Optagelsesproces:

• Ansøgning om optagelse 25. januar til og med 15. februar 2017
• Gebyret for at søge optagelse er 750 kr. i 2017. Indbetalingen af gebyret skal være modtaget på Billedkunstskolerne senest 16. februar 2017.
• Ansøgningen foregår ved elektronisk indsendelse af værker. Sidste frist for elektronisk indsendelse af værker er 24. februar 2017.
• Hvis du finder det vigtigt for dit værk, kan det være relevant at angive hvorvidt, der er tale om dokumentation eller et værk
• Du er velkommen til også at uploade en kort beskrivelse til hvert værk på maksimum 150 ord (det er dog ikke et krav).

Retningslinier til elektronisk indsendelse:

Dokumentation
Der skal indsendes dokumentation for minimum 2 og maksimum 5 værker (dog maksimum 3 værker, hvis du udelukkende ansøger med film).

Der skelnes mellem værker af typen:

Type A
Decideret video-, film-, animations-værker; lydværker eller dokumentation af performances eller installationer.

Type B
Maleri, skulptur, tegning, grafisk tryk, foto, installation og lignende.

Søger du optagelse udelukkende med videoer (type A)
Søger du optagelse udelukkende med værker af typen A, skal du uploade minimum 2 og maksimum 3 videoer af masimum 1 minuts varighed. I dette tilfælde er det ikke muligt at indsende fotografier eller dokumentation for yderligere værker.

Det er ikke tilladt at:
• affotografere malerier og indsætte dem som en serie af stilbilleder i en video.
• dokumentere samme værk i flere videoer – én video, et værk.
Lydprojekter uden billeddokumentation vil ikke blive bedømt.

Kort sagt: maksimum 3 videoer, ingen fotografier.

Der skal indsættes et ”skilt” (hvid skrift/sort baggrund) af 5 sekunders varighed i begyndelsen af hver video med navn og ansøgernummer, værktitel og angivelse af, om der er lyd på videoen. Hvis videoen er et uddrag af et længere værk, skal værkets originale længde også angives.

Eksempel: Hans Hansen – nr. 679 – ”titel” minus lyd, original længde: 6 min.

Den enkelte video må således ikke vare længere end 1 minut og 5 sekunder. Vær opmærksom på, at videoer uden ”skilt” vil blive afvist ved modtagelsen.
Videoen skal være i formatet QuickTime mpeg4/H264 i størrelsen 1920×1080 pixels, og filen må ikke være større end 100MB.

Søger du optagelse udelukkende med værker der ikke er video (type B)
Søger du optagelse udelukkende med værker af typen B, skal du uploade minimum 2 værker og maksimum 5 værker. Hvert værk kan maksimalt dokumenteres med 2 fotografier. Fotografiernes størrelse må maximalt være 1920×1080 pixels.
Det er ikke tilladt at bruge video til at dokumentere denne type af værker.

Kort sagt: maksimalt 10 fotografier, ingen videoer.

Søger du optagelse med forskellige værker (type A + type B)
Hvis du har behov for at indsende både egentlige film og dokumentation af andre værker, kan du uploade maksimum 2 videoer af maksimum 1 minuts varighed og derudover uploade fotodokumentation for maksimum 3 værker, dokumenteret med maksimalt 2 fotografier per værk.

Kort sagt: maksimalt 2 video og 6 fotografier

Øvrige retningslinjer for type A og type B skal overholdes.

Krav til formater
• Fotografier skal være i jpeg-format og en maksimal størrelse på 1920×1080 pixels.
• Videoer/film skal være komprimeret i mpeg4/H264 i størrelsen 1920×1080 pixels og må maksimalt fylde 100 MB pr. video, og de skal kunne afspilles i QuickTime-player.
• BEMÆRK at værker der ikke overholder ovenstående retningslinjer, vil blive afvist ved bedømmelsen.


Det Fynske Kunstakademi

http://detfynskekunstakademi.dk/studiet/optagelse-pa-grunduddannelse/

Nærmere oplysninger om optagelse 2017, bliver annonceret senest 1.feb.

Optagelse på Det Fynske Kunstakademis grundmodul (1-3. år) baserer sig på en kunstfaglig vurdering af indsendte værkeksempler samt en samtale med udvalgte ansøgere, hvor den studerendes studieegnethed og modenhed vurderes.

Der stilles ikke krav til forudgående uddannelse eller specielle tekniske færdigheder, men det forventes at den studerende taler og læser engelsk. Det anbefales at forberede sig på studiet ved Det Fynske Kunstakademi via ophold på kunsthøjskoler, billedkunstneriske grundkurser, m.m. der har den aktuelle samtidskunst som omdrejningspunkt.
Nærmere oplysninger om optagelse vil blive annonceret her på hjemmesiden senest 1. februar 2017.


Det Jyske Kunstakademi – DJK

http://www.djk.nu/optagelse/omoptag.html

Optagelse 2017:

• Ansøgningsskema for optag 2017 er tilgængeligt her: http://www.djk.nu/optagelse/ansoegning.html
• Indbetaling af gebyr senest mandag d. 24. april 2017
• Bedømmelsesgebyret er på 500 Kr.
• Herefter optages du på listen over ansøgere.
• Værkerne indleveres sammen med ansøgningsskemaet på Det Jyske Kunstakademi torsdag d. 18. maj 2017 kl. 10.00 – 15.00
• Ca. 20 ansøgere udvælges til samtale.

DJK holder åbent hus fredag d. 3/3 2017 kl. 10-16


Professionsbachelor på The Animation

http://www.animwork.dk/da/bacheloruddannelser.asp

Tre linjer at vælge imellem:
• Karakteranimation
• Computer Graphic Arts
• Grafisk Fortælling.

De tre linjer yder professionel uddannelse af højeste kvalitet. The Animation Workshop har et stort netværk i animationsbranchen af professionelle fagfolk fra hele verden, der underviser og også har deltaget i udviklingen af uddannelserne. På The Animation Workshop forberedes de studerende til de udfordringer og krav, der følger med en karriere inden for TV, tegneserier, film, spil eller reklamebranchen.

Optagelse 2017

• Ansøgningsfrist d. 15. marts kl 12.00 (ansøgningen åbner d. 1.feb, de anbefaler at du tilmelder dig i god tid)
• Ansøgning skal inkludere en motiveret ansøgning samt link til digital portefolie.
• Evt. optagelsesprøve og samtale finde sted enten 15.-19.maj eller 22.-26.maj afhængigt at studieretning.
• Svar på ansøgning i midten af juni.

Du kan finde en detaljeret beskrivelse af ansøgningsprocessen her:
http://www.animwork.dk/da/ansoegning_bac.asp


Danamrks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

Åbent hus d. 28. februar

Bacheloruddannelser:

• Fotografisk kommunikation
• Fotojournalistuddannelsen
• Grafisk Design
• Interaktivt Design

Alle med ansøgningsfrist d. 15. marts 2017, samt med forprøve og efterfølgende optagelsesprøve.

Læs nærmere om uddannelserne og optagelse her: http://www.dmjx.dk/uddannelser