Kunsthøjskolen i Holbæk har de kunstneriske fag som omdrejningspunkt. Skolen undersøger og udvikler samtidskunsten og ønsker at være medspiller i det regionale og nationale kulturliv. I vekselvirkning med de nyeste tendenser indenfor kunst, design og arkitektur udvikler vi undervisningen og de sociale rammer konstant.”

Introduktion

I over 50 år har det skabende miljø her på Danmarks første kunsthøjskole dannet rammen om sprudlende kreativitet og et socialt liv, der bygger på ansvar, tolerance og fællesskab. Skolen blev stiftet i 1962 af billedhuggeren Ulrikka Marseen efter inspiration fra et ophold på San Cataldo i Italien og har efter en kort overgang i Dronningmølle haft fast adresse på Holbæk Slots Ladegaard siden 1963.  2010 blev Michael Nielen  Kunsthøjskolens forstander.

Skolen har de kunstneriske fag som omdrejningspunkt, og har siden begyndelsen udbudt kurser i maleri, tegning, fotografi, keramik, musik, arkitektur og litteratur og senere er der også kommet kurser i digitale medier. En af de grundliggende ideer for skolen er muligheden for en krydsning af kunstarterne samt tanken om at lade det kunstneriske udtryk være bærende for vidensøgning og livsudfoldelse. Her har mange mennesker lige fra begyndelsen som fx sangeren Eik Skaløe fra Steppeulvene til fx filminstruktøren Martin de Thurah i dag afprøvet sig selv i skolens levende og kunstneriske miljø i en evig dialog med samtiden og kunstens udtryk. Kunsten er jo ligesom mennesket under konstant forandring, og derfor inviterer vi forskellige gæstelærere til vores kursusforløb for derved at bevare dynamikken, aktualiteten og fleksibiliteten.

 

Billeder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagenBilleder fra dagligdagen
 

Både de faste lærere og de indbudte gæstelærere er alle udøvende arkitekter, billedkunstnere, designere, forfattere, formgivere, fotografer og musikere, og det er i det spændingsfelt, hvor der udveksles ideer og diskuteres nye strømninger, at skolens undervisning får den helt særlige blanding af begejstring og aktualitet, som skolen har været kendt for gennem alle årene. Vi er en mellemstor højskole med plads til 72 studerende. og vi søges ofte af elever, der bruger kurserne som forberedelse til optagelse på et af de nationale eller internationale kunstakademier, design- eller arkitektskoler.

Vision og Værdigrundlag Vurdering af undervisningsmiljøet Årsplan

 

Skolens faciliteter

Kunsthøjskolen har til huse i den gamle Holbæk Slot Ladegaard, der med et bygningsareal på 8.800 m2 danner rammen om værksteder, studielokaler og beboelse for elever og lærere. Værkstederne er indrettet efter de enkelte fags tekniske og pladsmæssige behov, og vi råder på nuværende tidspunkt over følgende specialværksteder: Fotoatelier, grafikværksted, keramikværksted, maleratelierer, skulpturværksted, smykkeværksted, tekstil- & serigrafiværksted, digitalt videoværksted, teater- og filmsal, øvesal og musiklokale med computerfaciliteter. Hertil kommer desuden en række teorilokaler, et bibliotek samt et lokale med computere til elevbrug og trådløst internet på hele skolen. Til de øvrige fagområder indrettes værkstederne, når der bliver brug for dem. Materialerne der bruges i undervisningen betales selv af den enkelte elev, og på skolen findes der en velassorteret butik, som holder åbent dagligt.
 

Livet på skolen

Et højskoleophold omfatter meget mere end den rent faglige undervisning, og her på Kunsthøjskolen spiller det sociale en væsentlig rolle for dagligdagen og det samlede udbytte. Vi kan have op til 78 elever på vores 18/20 ugers kurser, og for at skabe overskuelig social enhed for de mange elever, inddeles man fra begyndelsen i fire-fem bo-områder, som vi kalder familier, når man begynder på skolen. Denne inddeling gør det også nemmere at planlægge en række af de praktiske fællesopgaver, som alle elever er forpligtet til at deltage i under opholdet. Det handler kun om et par timer om ugen, og vi opfordrer i den forbindelse alle til deltagelse, ansvarlighed og forståelse.

Det sociale liv på Kunsthøjskolen er som regel vildtvoksende. Med de kunstneriske processer som udgangspunkt er der rig mulighed for at lave frie elevprojekter på tværs af værkstederne og iøvrigt udenfor undervisningstiden. Værkstederne er åbne i døgndrift. Samværet på værkstederne udenfor undervisningstiden er en vigtig energiskabende faktor, som beriger og tilfører det kunstneriske arbejde en helt særlig energi. Det, man kan lære af at følge andres arbejdsprocesser, er uvurderligt og meget mere, end man umiddelbart forestiller sig. En typisk dag på Kunsthøjskolen kunne se sådan ud:

Du vågner og går til morgenmad i tidsrummet 8.00-8.45. Herefter er der en halv time til formiddagsundervisningen begynder. Kl. 11.30 samles skolen hver dag til fælles samling, hvor der fortælles om nyt på skolen, eleverne kommer med egne oplæg og initiativer osv. Kl. 12 går vi op i hovedbygningen og spiser frokost, og fra 12.30 – 13.30 indgår du måske som køkkenhjælp, som er en ordning, vi har på skolen, hvor man hjælper til på 3-mands-hold én dag hver 4. uge. Fra kl.14 – 17 er der undervisning på værkstederne og kl. 18 er der aftensmad. Kl.18.30 – 19.15 er der nogen af jer igen, der er ”køkkenhjælp”. Om aftenen kan der være foredrag, samspil, workshops, elevernes egne initiativer, film og hygge/samvær af forskellig karakter. I weekenderne vil der også være forskellige tilbud/workshops og ikke mindst fester. Husk at værkstederne på Kunsthøjskolen er åbne hele døgnet – også i weekenderne – og vi opfordrer alle til at bruge værkstederne!

 

Historie

Kunsthøjskolen har til huse i den gamle Holbæk Slots Ladegaard, der med et bygningsareal på ca. 8.800 m2 danner rammen om værksteder, studielokaler og beboelse for elever og lærere. Gårdens historie kan føres tilbage til omkring år 1200. Den nuværende hovedbygning er med visse væsentlige ændringer opført i slutningen af 1700-tallet. Under et ophold i San Cataldo i Italien begyndte billedhuggeren Ulrika Marseen i begyndelsen af 1960erne at spekulere over, hvorfor ingen dansk folkehøjskole havde praktiske kunstneriske fag på programmet. Hun fik flere sat i gang med at undre sig og som resultat af fælles anstrengelser blev Holbæk Slots Ladegaard i 1963 hjemsted for Kunsthøjskolen – den første af sin art.

 

 

Kontakt

Kunsthøjskolen i Holbæk
Holbæk Slots Ladegaard, Ladegårdsalléen 5, DK-4300 Holbæk, Denmark
Se på kort

Kontor
telefontid: 09.30 – 13.30, tlf.: +45 5943 1888
info@kunsthojskolen.dk

Forstander Michael Nielen
mn@kunsthojskolen.dk
tlf.: +45 3055 3551

Tilmelding lange kurser Tilmelding sommerkurser