Forår – 2025 ( 20 uger )

Semestret for Foråret 2025 på Kunsthøjskolen
begynder den 12. januar og afsluttes den 31. maj

Kunsthøjskolen er et sted der skaber og kræver plads til tankens fri bevægelse. Her udvikles det enkelte menneskes evner, samt sans for rummelighed og flertydighed. Her dannes netværker af kunstinteresserede og engagerede mennesker, som spiller en aktiv rolle i den danske samtids kunst- og kulturliv.
 

Sammensæt dit eget forløb
På Kunsthøjskolen sammensætter du selv dit forløb. Undervisningen er ikke delt op i linjer, men derimod i undervisnings perioder, med et udbud af forskellige fag i hver periode. På den måde får du mulighed for at arbejde med kunst i form af væsensforskellige discipliner og fremgangsmåder.
 

Ved hver periodes start vælger du nye fag. I de første 2 perioder har man både et formiddags- og et eftermiddagsfag. I den 3. og sidste periode har man det samme fag hele dagen. På den måde har du i alt haft 5 forskellige fag i løbet af et semester. Det er en særlig tilrettelægning, som vi tror på kan danne grobund for en udvidelse af den enkeltes kunstneriske tilgang og tænkemåder. Forestillinger om forskellige fags indhold, idéer og muligheder kan eksperimenteres med, og prøves af, i et engageret og dedikeret kunstfagligt miljø.
 

Perioder og fagtilbud

Vi er i gang med at udarbejde det endelige udbud af fag for Foråret 2025. Her ses den overordnede liste af faggrupper vi arbejder med. De enkelte fag og undervisningforløb, som bliver endeligt udbudt, vil ligge indenfor et udvalg af disse fagområder:
 

 • Maleri
 • Analogt fotografi / Serigrafi
 • Arkitektur
 • Keramik
 • Performancekunst
 • Lydkunst
 • Smykker
 • Grafik
 • Installation / Skulptur
 • Digitalt fotografi / Video
 • Design / Grafisk Design
 • Animation
 • Litteratur
 • Tegneserie
 • Kunsthistorie, Arkitekturhistorie, Filmhistorie og Filosofi
Tilmelding +  

Undervisere & foredragsholdere

Kunsthøjskolens netværk af undervisere består af professionelt udøvende billedkunstnere, forfattere, musikere, arkitekter, designer m.fl. Skolen har 5 fastlærere som bor, lever og underviser på skolen.

Skiftende gæstelærere og foredragsholdere bidrager til konstant udvikling af et levende og aktivt miljø, i kontakt med det aktuelle kunstliv omkring os. I tæt samspil mellem faste lærere og inviterede gæstelærere fra ind- og udland, skabes et dynamisk miljø for læring og udveksling.

Undervisere + Livet på skolen + Vejledning og mentorordning +

Vi inviterer også tidens aktuelle kunstnere til at fortælle om deres praksis og projekter, så vi kan få et indblik i deres arbejde indenfor mange forskellige kunstneriske discipliner. Se aktuelle arrangementer her.

Studietur til Berlin

Under hvert af semestrene (forår/efterår), tager vi på studietur til Berlin. Det er en 4 dages intens studietur. Store museer og udvalgte gallerier, med de gamle mestre og den nyeste samtidskunst, koncert i Philharmonien med verdens bedste symfoniorkester, arkitektur-tur i fuld skala, samt frihed til på egen hånd at undersøge, og gå på opdagelse i Berlins helt eminente og inspirerende kulturmiljø. Vi laver et program, hvor nogle ting er fælles for alle, samt en masse anbefalinger, så du selv kan sammensætte turen med de ting, der interesserer dig mest. Programmet vil blive præsenteret i ugerne op til turen.
 

Vejledning

Mentorordning PitStop på højskolen Kunsthøjskolens vejledning tager hovedsageligt sigte på de kunstneriske uddannelser. På hvert hold arrangeres et møde med studerende fra akademier, designskoler, arkitektskoler med videre. De studerende er fortrinsvis tidligere elever på Kunsthøjskolen. Her præsenteres de respektive studier og der er lejlighed til at få besvaret alle relevante spørgsmål. Hver uge får vi besøg af en billedkunstner, forfatter, arkitekt, musiker eller lignende, som holder foredrag. I forbindelse hermed vejledes efter ønsker og behov. Kunsthøjskolens lærere, som alle er praktiserende kunstnere, står til rådighed i alle vågne øjeblikke med råd, samtaler og evt. henvisninger til yderligere kvalificerede kontakter angående den enkeltes videre vej.
 

Pris Foråret 2025

38000 DKK. (ugepris: 1900 DKK.)

Kursusprisen dækker 5 timers daglig undervisning mandag til fredag, samt foredrag, arrangementer, kost og logi. Der tillægges endvidere 2.800 kr. for studietur.

Værelsestillæg pr. uge:

  • dobbeltværelse
  • uden bad
  • 0 DKK.
  • dobbeltværelse
  • med bad
  • 50 DKK.
  • enkeltværelse
  • uden bad
  • 75 DKK.
  • enkeltværelse
  • med bad
  • 100 DKK.

Der kan betales i 3 rater; første rate betales inden kursusopstart, og udgør halvdelen af den samlede kursuspris, de 2 næste rater betales løbende derefter.

Når du har modtaget en bekræftelse på optagelse, opkræves der samtidig et tilmeldingsgebyr på 1.000 kr. (heraf 500 kr. som depositum for værelset). Dette beløb bliver ikke tilbagebetalt i tilfælde af afbud eller frafald. Du er først sikret en plads, når du har modtaget bekræftelse og indmeldelsesgebyret er betalt.

Afbrydelse af ophold
Hvis du afbryder dit højskoleophold, betales skolepenge for 4 uger fra dagen, hvor du forlader skolen, eller frem til kursets afslutning.
Hvis skolen på tidspunktet for din afrejse har betalt for din deltagelse på studietur, skal du dække de udgifter, som skolen har haft i forbindelse hermed.
Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart betales skolepenge for de første 4 uger, medmindre skolen finder en elev, der kan overtage din plads.
Afbud skal altid ske skriftligt til mail: info@kunsthojskolen.dk

Materialeomkostninger
Udgifter til materialer betales af den enkelte elev og er afhængige af hvilke fag der vælges og hvor meget der produceres.
Materialeudgifter er meget individuelle og er således ikke indeholdt i kursusprisen. Der indbetales imidlertid et seperat aconto beløb på 2.000 kr. til elevens materialekonto, som er tilknyttet skolens butik. Materialekontoen bliver opgjort ved hvert periodeskift.
 
Læs om støttemuligheder +


Tilmelding

  *Kursus:

  *Fornavn :
  *Efternavn :
  *Gade/vej:
  *Postnummer:
  *By:
  *Land:

  *Telefon:
  *Email:

  *Fødselsdato:

  *CPR-nummer:
  *Køn:
  Pronomen:

  *Værelse:
  Præference:

  *Kort begrundelse for ansøgning om optagelse på Kunsthøjskolen:
  *Skolegang, uddannelse og anden beskæftigelse:
  *Evt. planer for videre uddannelse:
  Sygdom eller handikap der skal tages hensyn til under opholdet:
  *Pårørendes navn, adresse og telefonnr. (i tilfælde af sygdom):

  Diverse:
  *Finansiering:
  Bemærkning: