Performancekunst relatere sig til kunstværker, der er skabt gennem handlinger udført af kunstneren eller andre deltagere, som kan være live eller indspillet, spontane eller scriptede.

Performance

I 1960’erne blev performancekunst set som fundamentalt forskellig fra den kunst, der kunne samles eller udstilles af kunstmuseer. Det var levende og flygtigt, og udfordrede traditionelle forestillinger om kunst.

Men i dag bliver performancekunst set mere som et sæt strategier til rådighed for samtidskunstnere, og ikke en kunstart der i sig selv er forskellig fra andre kunstformer og da slet ikke noget ud over, hvad et museum kan og skal vise. Begrebet er nu en fuldtud accepteret del af den visuelle kunstverden og er siden blevet brugt til også at beskrive film-, video-, fotografiske og installationsbaserede kunstværker, hvorigennem aktioner, eller handlinger af kunstnere, udøvere/spillere, eller publikum selv, er med til at skabe et performativt kunstværk.
 

Process dokumentation fra “Krop/Performanceunderviser Ida Katinka Fridan Pedersen

I dette kursus forløb arbejdede eleverne med kroppen som udtryksform og udgangspunkt for skabende processer.De undersøgte forskellige tilgange til bevægelse og arbejdede med øvelser og teknikker fra en række danse- og kropstraditioner.

Pirre forestillingsevnen og vække kontakten til nervesystemet, lytte til kroppens egen indre logik. Hvilken rolle spiller disse tematikker i samtidskunsten?

Performancekunst på Kunsthøjskolen

På kunsthøjskolen kan performancekunsten ofte finde sin vej ind i dele af det kunstneriske arbejde hos eleverne på næsten alle de forskellige værksteder, helt af sig selv! Det kan være en del af en planlagt undervisning fra lærerens side, men det kan også være elverne selv der benytter et performativt greb eller udtryk; i f.eks. en process, en undersøgelse, eller i en præsentation, som et færdigt værk eller som en del af et værk ved en udstilling.

Der udbydes dog også en række fag som er decideret performance baserede eller som på en eller anden måde har stærke performative elementer i sit udgangspunkt, som omdrejningspunkt for undervisningen, og som ofte også er en integral del af underviserens egen praksis.

Af fag og undervisere fra den sidste årrække i denne kategori kan nævnes

Krop/Objekt/Performance og Performance med Katrine Staub og Peter Scherrebeck hansen

Krop/Performance med Ida Katinka Fridan Pedersen

Intuitive processer og Sansninger med underviser Christin Johansson

– og selvom der er tale om vidt forskellige kunstnere, med forskellige baggrunde, og væsensforskellige undervisningsforløb, så har de modet på det brede kunsteriske felt, i performance kunsten og de kunstneriske handlinger, til fælles.

 

udsnit fra performance af “Krop/Objekt/Performance” ved den afsluttende udstilling af efteråret 2020 undervisere: Katrine Staub og Peter Scherrebeck Hansen

Skolens værksteder