bestyrelse og skoleråd

Bestyrelse af Kunsthøjskolen:
Kunsthøjskolen i Holbæk er en selvejende og uafhængig institution. Dens bestyrelse består af mindt 5 og højst 9 medlemmer som vælges af skolerådet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for højskolen.

Henriette Blix, direktør (næstformand )
John Frandsen, komponist
Jørgen Ingberg Henriksen, pastor, cand. theol.
Regner Lotz, kreativ direktør
Susanne Koefoed, lærer
Andy Pape, komponist (formand)
Jørgen Warberg, dr. med.
Henrik Dencker, finansrådgiver/galleriejer

Skolerådet:
Skolerådet skal overvåge og overfor offentligheden være garant for, at skolens ledes i overensstemmelse med sit formål.

Torben Heding Andersen, advokat
Bodil Busk Laursen, cand.mag

Viera Collaro, billedkunstner
Uffe Elbæk, folketingspolitiker
Jens Frobenius, redaktør
Mogens Gyde, kommunikationsrådgiver
Steen Kaalø, pastor, forfatter
Eva Koch, billedkunstner
Ejvind Koefoed, advokat
Bente Lange, arkitekt MAA
Marianne Lykkesfeldt, arkitekt
Hans Helge Nielsen, maler
Stine Nissen, kommunikationsrådgiver
Pia Rønicke, billedkunstner, lektor Kunstakademiet
Kjeld Schouboe, direktør
Mads Thyregod, advokat
Peter Wolfsberg, arkitekt