bestyrelse og skoleråd

Bestyrelse af Kunsthøjskolen:
Kunsthøjskolen i Holbæk er en selvejende og uafhængig institution. Dens bestyrelse består af mindst 5 og højst 9 medlemmer som vælges af skolerådet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for højskolen.

Henriette Blix, direktør (næstformand )
John Frandsen, komponist
Eva Koch, billedkunstner
Marianne Lykkesfeldt, arkitekt
Susanne Koefoed, lærer
Andy Pape, komponist (formand)
Henrik Dencker, økonom/galleriejer
Tina Saaby, arkitekt

Skolerådet:
Skolerådet skal overvåge og overfor offentligheden være garant for, at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsens formand og næstformand fungerer også som henholdsvis formand og næstformand i skolerådet.
Udover bestyrelsen består skolerådet af følgende medlemmer:

 

Uffe Elbæk, folketingspolitiker
Jesper Christiansen, billedkunstner
Jørgen Ingberg Henriksen, cand. theol.
Tobias Koefoed-Nielsen, designer
Bente Lange, arkitekt MAA
René Offersen, advokat
Alf Theilgaard, gymnasielærer
Dina Vester Feilberg, kurator, museumsleder
Karin Lund, billedkunstner
Andreas Sommer, musikproducer
Kjeld Roesgaard, fundraiser Kulturprojekt
Anne Damgaard, tekstilkunstner
Marie í Dali, scenograf
Lisbeth Sahl Bauditz, cand. merc, og billedkunstner