bestyrelse og skoleråd

Bestyrelse af Kunsthøjskolen:
Kunsthøjskolen i Holbæk er en selvejende og uafhængig institution. Dens bestyrelse består af mindst 5 og højst 9 medlemmer som vælges af skolerådet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for højskolen.

Henriette Blix, direktør (næstformand )
John Frandsen, komponist
Eva Koch, billedkunstner
Marianne Lykkesfeldt, arkitekt
Susanne Koefoed, lærer
Andy Pape, komponist (formand)
Henrik Dencker, økonom/galleriejer

Skolerådet:
Skolerådet skal overvåge og overfor offentligheden være garant for, at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bodil Busk Laursen, cand.mag, tidligere museumsdirektør
Viera Collaro, billedkunstner
Uffe Elbæk, folketingspolitiker
Jens Frobenius, redaktør
Mogens Gyde, kommunikationsrådgiver
Jørgen Ingberg Henriksen, pastor, cand. theol.
Steen Kaalø, pastor, forfatter
Tobias Koefoed-Nielsen, designer
Bente Lange, arkitekt MAA
Regner Lotz, kreativ direktør
Hans Helge Nielsen, kunstmaler
René Offersen, advokat
Pia Rønicke, billedkunstner
Tina Saaby, arkitekt
Kjeld Schouboe, direktør
Alf Theilgaard, gymnasielærer
Dina Vester Feilberg, kurator, museumsleder
Jørgen Warberg, dr. med.