bestyrelse og skoleråd

Bestyrelse af Kunsthøjskolen:
Kunsthøjskolen i Holbæk er en selvejende og uafhængig institution. Dens bestyrelse består af mindst 5 og højst 9 medlemmer som vælges af skolerådet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for højskolen.

Henriette Blix, direktør (næstformand )
John Frandsen, komponist
Eva Koch, billedkunstner
Marianne Lykkesfeldt, arkitekt
Susanne Koefoed, lærer
Andy Pape, komponist (formand)
Henrik Dencker, økonom/galleriejer
Tina Saaby, arkitekt

Skolerådet:
Skolerådet skal overvåge og overfor offentligheden være garant for, at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsens formand og næstformand fungerer også som henholdsvis formand og næstformand i skolerådet.
Udover bestyrelsen består skolerådet af følgende medlemmer:

 

Uffe Elbæk, folketingspolitiker
Jesper Christiansen, billedkunstner
Jørgen Ingberg Henriksen, pastor, cand. theol.
Tobias Koefoed-Nielsen, designer
Bente Lange, arkitekt MAA
Hans Helge Nielsen, billedkunstner
René Offersen, advokat
Alf Theilgaard, gymnasielærer
Dina Vester Feilberg, kurator, museumsleder
Karin Lund, billedkunstner
Rasmus Styrmer, billedkunstner
Andreas Sommer, musikproducer
Kjeld Roesgaard, fundraiser Kulturprojekt
Anne Damgaard, tekstilkunstner
Marie í Dali, scenograf