bestyrelse og skoleråd

Bestyrelse af Kunsthøjskolen:
Kunsthøjskolen i Holbæk er en selvejende og uafhængig institution. Dens bestyrelse består af mindst 5 og højst 9 medlemmer som vælges af skolerådet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for højskolen.

Henriette Blix, direktør (næstformand )
John Frandsen, komponist
Eva Koch, billedkunstner
Marianne Lykkesfeldt, arkitekt
Susanne Koefoed, lærer
Andy Pape, komponist (formand)
Henrik Dencker, økonom/galleriejer
Tina Saaby, arkitekt

Skolerådet:
Skolerådet skal overvåge og overfor offentligheden være garant for, at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsens formand og næstformand fungerer også som henholdsvis formand og næstformand i skolerådet.
Udover bestyrelsen består skolerådet af følgende medlemmer:

Bodil Busk Laursen, cand.mag, tidligere museumsdirektør
Uffe Elbæk, folketingspolitiker
Jens Frobenius, redaktør
Mogens Gyde, kommunikationsrådgiver
Jørgen Ingberg Henriksen, pastor, cand. theol.
Tobias Koefoed-Nielsen, designer
Bente Lange, arkitekt MAA
Hans Helge Nielsen, kunstmaler
René Offersen, advokat
Pia Rønicke, billedkunstner
Alf Theilgaard, gymnasielærer
Dina Vester Feilberg, kurator, museumsleder