Maleri og Tegning - Forår
2018

Formålet med undervisningen har været at understøtte den enkeltes udtryk og den selvstændige indsats.
Det primære fokus på holdet har især været, arbejdet med maleri, tegning og installation.

Arbejdet på holdet har bestået i at arbejde kreativt og indadvendt, samtidig med at man tilegner sig viden og erfaring.
Vi har set på en masse kunst, og sammen forholdt os til de ting andre har lavet – I undervisningen har vi også talt om kunstbegrebet, som vi forstår det idag, og som en tradition, der startede i renaissancen, og som ændre sig op gennem det 19. og 20. århundredes store ‘ismer’.

Undervejs blev der stillet opgaver og lavet øvelser efter behov, såvel som at vi stiftede bekendtskab med forskellige materialer inden for tegning og maleri.
Forløbet er til slut endt med at vi har vendt os ud af mod verden – i form af en fælles udstilling.
Undervisere: Morten Schelde, og Trine Boesen

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018