Keramik kursus på højskole

Keramik - Efterår
2016

Eleverne på Keramikholdet har i fem uger fordybet sig i leret som materiale. De har lært forskellige grundlæggende teknikker, hvorudfra de har skabt deres personlige projekter, hvilket har resulteret i mange forskellige værker – fra et klassisk testel til eksperimenterende brændinger med stof og ler. Som en af eleverne siger: Der er forskel på at lave noget og på at undersøge noget. Eleverne har fundet en stor glæde og ro ved dét at arbejde med leret – og mange vil arbejde videre med det når de rejser hjem fra højskolen, og nogle vil søge videre på de keramikuddannelser rundt omkring i Skandinavien. 

Christin Johansson, underviser i Keramik, Efterår 2016