Serigrafi / Silketryk - Vi udfordrer det serigrafiske tryks muligheder, og med snak, kritik og historier fra kunsten og kunsthåndværket forholder vi os til de nye billeder og mønstre, der bliver skabt.

Serigrafi

I serigrafi, også kaldet silketryk, arbejdes der serielt med tryk af motiver på en rækker forskellige materialer.
Med serigrafi kan man overføre farve – efter formen fra: et foto, et computer print, en tegning eller måske en udskåret tekst – til f.eks. stof, træ, lærred og papir.

For popkunstnerne i 1960´erne bliver serigrafi et medie i billedkunsten og dets potentiale som sådan undersøges fortsat. I dette værksted ser man på, hvordan dette moderne industrielle håndværk har været med til at påvirke samtidskunsten. Gennem oplæg og samtaler introduceres kunstnere, der både før og nu, har anvendt metoden i deres praksis og værker.

Der gives introduktion til de kemiske processer og grafiske teknikker, så den enkelte kan blive fortrolig med mediet og kan fokusere på at frembringe egen produktion. Undervisningen foregår i skolens serigrafi-værksted; et stort, lyst lokale med terrasse bagved.

Skolen har et antal computere til deling, men du må også gerne medbringe din egen.

Undervisere - Serigrafi

Skolens værksteder