Fotografiet standser tiden, konkret og fysisk og stiller ved sin blotte væren spørgsmålet : HVOR skal tiden standses og HVORFOR ? Det felt er altid nyt.

Analogt fotografi

Fotografiet er altid af en anden verden. Uanset hvad kameraet rettes imod, uanset hvor primitivt apparaturet og hvor fummelfingret fotografen er, vil fotografiet standse tiden og fastholde et aftryk af en anden verden. Et motiv der var der før, og som nu er væk. Den franske filosof og litteraturteoretiker Roland Barthes har skrevet om fotografiet at: Fotografiet memorerer ikke fortiden. Den virkning, det frembringer på mig, består ikke i at genoprette det, der er nedbrudt (af tiden, af afstanden), men i at bevidne, at det jeg har set faktisk har været.

Analogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografiAnalogt fotografi

Gennem metodiske undersøgelser vil vi undersøge, hvad der kendetegner et fotografi, og hvad kameraet kan bruges til i en kunstnerisk proces. Vi vil selv konstruere Pinhole-kameraer af papkasser, spande m.m. og undersøge hvordan verden ser ud her igennem. Vi vil fremkalde film og undersøge belysning af objekter direkte på fotopapir i mørkekammeret og gribe ind i de kemiske processer, der indgår i fremkaldelse og fiksering af billeder på fotopapir. HVOR tiden skal standses og HVORFOR er altid et nyt felt. På kurset vil vi lade de analoge muligheder gå i dialog med de digitale og derved skabe helt andre udtryk. Vi råder over et stort mørkekammer og analoge kameraer, der kan lånes. Der findes desuden en materialebutik til kurset.

Skolens værksteder