Udstilling: Klub Koldnål & The
Danish People

1. Periode over and out! Som resultat, en fortræffelig udstilling med værker, oplæsning og performance fra værkstederne Arkitektur, Digitalt Fotografi, Maleri, Grafik, Performance og Litteratur. Tak til underviserne Sølve Møller Madsen, Jeanette Land Schou, Thomas Friisholm, Tine Kjølsen, Ida Katinka Fridan Pedersen, og Luka Holmegaard for en inspirerande første periode på forårssemesteret.

 


Poetiske portrætter

En sen eftermiddag efter undervisning inviterede eleverne på Digitalt Fotografi til Pop-Up-visning af “Poetiske Portrætter” i Studie A. Her bød de indenfor til en lille udstilling af resultaterne fra en stillet opgave med titlen “Poetiske Portrætter” og et levende on-site photoshoot med mulighed for selv at agere portrætmodel for et øjeblik.
(mere…)


Udstilling: Halve heste og
søvnige streger

Fællesudstilling fra værkstederne Grafik, Keramik, Digitalt Fotografi, Skulptur, Maleri og Tegneserie som afslutning på efterårssemesterets 2. periode.

Tak til underviserne Peter Larsen, Christin Johansson, Jeanette Schou Land, Inger Sif Heeschen, Melou Vanggaard og Halfdan Pisket for stærk undervisning i periodes 5 uger.

(mere…)


Udstilling: At ville noget med verden og
en bjergbestigerske

Første periode på forårsholdet F23, udmundede, som altid her på Kunsthøjskolen, i en fælles afsluttende udstilling med værker skabt på eftermiddagsfagene Keramik, Maleri, Digital Fotografi, Grafisk Værksted og Arkitektur i løbet af første periodes 6 uger.
(mere…)


Fotografiske og arkitektoniske
portrætter

En torsdag i vintermørket samledes F23 i Studie A, da eleverne fra Arkitektur og Digitalt Fotografi havde inviteret ti fælles visning af deres seneste projekter – begge fag havde netop arbejdet med udgangpunkt i  portrætter.

(mere…)


Fotografiet som
billedekunst

Eleverne på 2. periodes eftermiddagsfag Digitalt Fotografi har arbejdet med fotografiet som billedkunst. Portrætter, selvportrætter, billedeserier og undersøgelser igennem fotografiets linse blev udstillet ved E22’s anden udstilling.

Underviser: Jeanette Land Schou

 


Udstilling & Off Grid
Performance

Udstilling er altid en fantastisk måde at afslutte en periode på! Også ved efterårets anden udstilling, hvor der blev vist værker, eksperimenter og arbejde fra fagene: Værk, Arkitektur, Performance, Maleri, Digitalt Fotografi og Grafisk Design. Udstillingen blev afsluttet med en Off Grid Vandreperformance af eleverne på Performance på tværs af højskolen.

(mere…)


Sommerens sidste
udstilling

Se nu der – sommerens sidste udstilling! Store som små værker fra 14 dages intenst sommerkursus i Maleri, Grafik, Keramik og Digitalt Fotografi fyldte skolens sommerlune lokaler fra top til tå. Tak til sommerkursus D’s kursister og underviserne Jeanette Land Schou, Hussein Tai, Alikka Garder Petersen, Christina Hamre og Peter Land for en flot og betagende udstilling.

(mere…)


Fotografiets Filosofikum

Hvad er tid? Hvad er lyst? Eleverne fra Analogt fotografi har igennem tredje periode fået indblik i og blevet fortrolige med fotoanaloge processer og har skubbet grænser for hvad vi opfatter som fotografi gennem forskellige eksperimentelle metoder som; Pin-hole-fotografi, fonogrammer, cyanotopi og liquid Light.

Underviser: Hanne Lange Houlberg


Forår og første
fernisering

Tak til eleverne på F22 og underviserne Hanne Lange Houlberg, Rasmus Styrmer, Halfdan Pisket, Christin johansson, Jeanette Land Schou og Nis Rømer for en spændende udstilling og klimaks på 5 intense uger!
(mere…)


Udstilling Fotografi Efteråret 2019

Granskninger af
øjeblikket

Gennem fordybelse i fotografiets verden, både den tekniske og den æstetiske har holdet af efterår 2019 gjort brug af fotografiet som kunstgreb. Med den indgang har vi arbejdet os igennem opgaver, refleksioner og diskussioner.

Fotografiet er, i en vis grad, altid iscenesat og det har været en af de gennemgående tråde i dette værkstedsforløb.

Den enkeltes æstetiske blik er blevet udfordret gennem afsæt i den kunstnerisk fotografiske proces.
Vi har været omkring forståelsen af teknik, blænde og lukketid, digitale redskaber, billedtekst og foto print i høj kvalitet.


Digital Fotgrafi kunst foråret 2019 kunsthøjskolen I Holbæk

Visuelle narrativer og
iscenesat fotografi

Til udstillingen for 3. periode af foråret 2019 udstillede fotografi deres fotokunst. Printet på skolens professionelle inkjet-printer, og sat på væggene i skolens fotoværksted samt på væggene i serigrafiværkstedet. Sammensatte serier i mosaik lignende ophængninger viste, fotos fra opgaver, og øvelser med bla. portrætfotografier og rapportager, narrative forløb og detaljeret iscenesat fotografi.


Fernisering, Fotografi,
Efterår 2016

I samtidskunsten bruges fotografiet meget bredt og på kurset i Digitalt Fotografi, har vi eksperimenteret med forskellige fotografiske tilgange og arbejdsmetoder.

Eleverne er løbende igennem undervisningen, blevet introduceret til fotohistorie, forskellige fotografer, metoder og teknik. Undervisningen og det enkelte fotografi har taget udgangspunkt i en konstant vekselvirkning mellem alt dette, så viden inspirerer til selve processen og til at udfordre materialet og ideernes muligheder.

I forløbet har eleverne løst opgaver og fotograferet individuelle projekter, for på den måde at få muligheden for at eksperimentere med – og ikke mindst styrke, egne ideer og visuelle udtryk. Eleverne er blevet introduceret til Photoshop, ud fra tanken om det digitale mørkekammer. Ligeledes er eleverne blevet introduceret til lyssætning i forbindelse med fotografering, både om natten og i studiekontekst. Vi har arbejdet med at tage billeder uden at kigge i søgeren – at fotografere med maven og sanse omgivelserne, fremfor blot at “skyde løs”. Vi har arbejdet med selvportrættet, portrættet, iscenesat fotografi, landskabet som billede og meget andet.

Igennem hele kurset har der været stort fokus på dialogen, de kreative processer og idéudviklingen. At kigge på værker – også hinandens – og bruge dem som udgangspunkt for at skabe noget helt nyt. Vi har lavet ikke visuelle øvelser; Brugt musikken som udgangspunkt for at skabe utopiske billeder, hvor hverken virkeligheden eller tekniske begrænsninger har spillet ind, for på den måde at nå tættere på, hvad man gerne vil arbejde med.

På kurset har det også været muligt at bruge fotografiet i et mere udvidet felt og mange af eleverne på Digitalt fotografi har skabt deciderede installationer til udstillingen, hvor alle har forholdt sig aktivt til det rum de udstiller i.

Men vigtigst hele vejen igennem, har været at komme tættere på hvad der får én til at fotografere. Det at nå ind til kernen af hvad der driver én, hvad der interesserer én og der er drivkraften bag det, at skabe værker som ikke ligner alt det, der er skabt i forvejen.

Astrid Kruse Jensen, underviser i Digitalt Fotografi, Efterår 2016


Digitalt fotografi på højskole

Fotoudstillingen -
Efterår 2015

Fotoudstillingen viste fotokunstens mange muligheder. Fra rendyrket dokumentar til de konstruerede og fiktive billeder

Underviser: Lisa Strömbeck

Se billeder fra resten af udstillingen her: Fernisering efter 2. periode på efterår 2015


Fotografi på højskole

Fotografi - Første periode -
Forår 2015

Fotoholdet ved Lisa Strömbeck viste deres værker på 1. Periodes afslutningsudstilling. Holdet havde bl.a. arbejdet med portrætter og iscenesat fotografi.

Første periode sluttede med en stor udstilling af holdendes værker. Man kan i øvrigt se resten af de udstillede værker her.