Fernisering, Fotografi,
Efterår 2016

I samtidskunsten bruges fotografiet meget bredt og på kurset i Digitalt Fotografi, har vi eksperimenteret med forskellige fotografiske tilgange og arbejdsmetoder.

Eleverne er løbende igennem undervisningen, blevet introduceret til fotohistorie, forskellige fotografer, metoder og teknik. Undervisningen og det enkelte fotografi har taget udgangspunkt i en konstant vekselvirkning mellem alt dette, så viden inspirerer til selve processen og til at udfordre materialet og ideernes muligheder.

I forløbet har eleverne løst opgaver og fotograferet individuelle projekter, for på den måde at få muligheden for at eksperimentere med – og ikke mindst styrke, egne ideer og visuelle udtryk. Eleverne er blevet introduceret til Photoshop, ud fra tanken om det digitale mørkekammer. Ligeledes er eleverne blevet introduceret til lyssætning i forbindelse med fotografering, både om natten og i studiekontekst. Vi har arbejdet med at tage billeder uden at kigge i søgeren – at fotografere med maven og sanse omgivelserne, fremfor blot at “skyde løs”. Vi har arbejdet med selvportrættet, portrættet, iscenesat fotografi, landskabet som billede og meget andet.

Igennem hele kurset har der været stort fokus på dialogen, de kreative processer og idéudviklingen. At kigge på værker – også hinandens – og bruge dem som udgangspunkt for at skabe noget helt nyt. Vi har lavet ikke visuelle øvelser; Brugt musikken som udgangspunkt for at skabe utopiske billeder, hvor hverken virkeligheden eller tekniske begrænsninger har spillet ind, for på den måde at nå tættere på, hvad man gerne vil arbejde med.

På kurset har det også været muligt at bruge fotografiet i et mere udvidet felt og mange af eleverne på Digitalt fotografi har skabt deciderede installationer til udstillingen, hvor alle har forholdt sig aktivt til det rum de udstiller i.

Men vigtigst hele vejen igennem, har været at komme tættere på hvad der får én til at fotografere. Det at nå ind til kernen af hvad der driver én, hvad der interesserer én og der er drivkraften bag det, at skabe værker som ikke ligner alt det, der er skabt i forvejen.

Astrid Kruse Jensen, underviser i Digitalt Fotografi, Efterår 2016