Maleri udstilling Kunsthøjskolen i Holbæk Efteråret 2018 1. periode

Den første Maleri Udstilling
Efteråret 2018

Vi er omgivet af billeder overalt. Når vi tænder fjernsynet eller går på facebook bliver vi bombarderet med billeder: Billeder der vil have os til at gøre ting: Bruge et bestemt mærke shampoo, abonnere på bestemte blade, købe mærkevarer og fortælle os hvordan man skal se ud når man har succes og hvad der er den rigtige livsstil.

Se billederne fra udstillingen


Pop-Up udstillinger september 1. periode Efteråret 2018

Mangfoldige og eksperimenterende svar på
udstukkede kunstneriske genvordigheder

De sidste uger på Kunsthøjskolen har set forskellige pop-up udstillinger fra efterårets godt igangværende 1. periode.

Se pop-up udstillingerne


Udstilling 2. Periode
Forår 2018

Torsdag den 5. April blev udstillingen for forårskursets 2. periode erklæret for åben, med udstillinger af eleverne fra de fem værksteder; Design, Smykker, Analogt fotografi, Maleri og Animation.

Udstillingen markerer afslutningen på den 6 uger lange 2. periode, og giver et bredt og varieret indblik i de processor og værker eleverne i deres værksteder har arbejdet med i perioden.
Udstillingen åbner igen søndag, hvor der er åbent hus for elevernes venner og familie fra kl. 14.

SE BILLEDERNE FRA UDSTILLINGEN


Maleri og Tegning - Forår
2018

Formålet med undervisningen har været at understøtte den enkeltes udtryk og den selvstændige indsats.
Det primære fokus på holdet har især været, arbejdet med maleri, tegning og installation.

Arbejdet på holdet har bestået i at arbejde kreativt og indadvendt, samtidig med at man tilegner sig viden og erfaring.
Vi har set på en masse kunst, og sammen forholdt os til de ting andre har lavet – I undervisningen har vi også talt om kunstbegrebet, som vi forstår det idag, og som en tradition, der startede i renaissancen, og som ændre sig op gennem det 19. og 20. århundredes store ‘ismer’.

Undervejs blev der stillet opgaver og lavet øvelser efter behov, såvel som at vi stiftede bekendtskab med forskellige materialer inden for tegning og maleri.
Forløbet er til slut endt med at vi har vendt os ud af mod verden – i form af en fælles udstilling.
Undervisere: Morten Schelde, og Trine Boesen

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018


Maleri - Forår 2017

På værkstedet har vi arbejdet med forholdet mellem, den enkelte elevs individuelle indgang til mediet og det store udsyn til samtidskunsten. Der er blevet trukket kunsthistoriske tråde og åbnet for samtaler, om billedkunstens relationer til sine omgivelser. Ide og koncept er blevet sat i relation til materialeforståelse, ligesom sprog og abstraktion, gennem en række øvelser og opgaver, hvor også en forståelse for vigtigheden af mulige arbejdsprocesser er blevet inddraget. Farvelære, materialelære, komposition, projektion, samt individuel rådgivning og orientering om relaterede kunstneriske praksisser har ligeledes været en del af undervisningen.

Desuden har vi haft besøg af en tidligere elev, og nuværende studerende fra Kunstakademiet i København, som over 2 dage har lavet gennemgang af de producerede værker, samt orienteret om studiet på Kunstakademiet.

Det hele kulminerer i en udstilling af værkstedets 24 elever.

 

Thomas Friisholm, underviser i Maleri, Forår 2017

 


Maleri kursus på højskole

Maleri - Efterår
2016

Maleri i 3. periode i efteråret 2016 har taget udgangspunkt, i et ønske om at eleven skal forstå, acceptere og udvikle en forståelse for sin egen integritet i billedesproget. 

Eleverne har fortolket foto taget af Coco Chanel, som resulterede i en personlig fortolkning af det unge menneskets frihedstrang. De har arbejdet med tekst som udgangspunkt for maleriet, som udviklede sig til et studie i det visuelle sprog. De har arbejdet i det abstrakte, i det figurative – undersøgt afkodningen af figur og form, og hvad der sker i nanosekundet fra sansning til forståelsen og videre til afkodningen af funktion og tegn. 

Materialet i sig selv, og eksperimentering med selv samme, har været et naturligt tilbagevendende emne forløbet igennem. Igennem forståelsen af forholdet mellem det figurative og det abstrakte – og det er netop den undersøgelse af materialet, som stiller spørgsmålstegn til maleriet er og hvad det kan og muligvis skal. Igennem arbejde, undersøgelser og eksperimentering, har den enkelte elev fundet sin egen personlige tilgang til maleriet.

Thomas Friisholm, underviser i Maleri, Efterår 2016


Maleri på højskole

Fernisering, Maleri,
Efterår 2016

I maleri har vi snakket om maleriet i samtidskunsten, og set eksempler på forskellige nutidige kunstners arbejde med maleriet og på hvordan maleriet som materiale får forskellige udtryk og kontekst. Vi har været på studietur til København, hvor vi var på studievisit hos en malerstuderende på kunstakademiet og besøgte kunsthaller og gallerier, hvor kunstnere og gallerister fortalte om deres værker og deres proces.

Med baggrund i oplæggene om samtidskunst, har vi arbejdet med opgaver i praksis på atelierene. Vi har arbejdet med farvelære ud fra et dogme om personlig farveskala, lavet maleri uden pensel og lærred, arbejdet med kontekstbaseret og kommenterende maleri gennem emnet politik og brugt forskellige arbejdsmetoder og tekniker.

Vi har lavet to større fællesprojekter, der omhandlede tid og kontinuitet – begge er endt ud i to store installationer på udstillingen. Et, hvor vi kontinuerligt har malet/tegnet en blomsterbuket i forfald, som et studie i det stationære og iagttagelse. Et andet, personligt projekt, hvor alle har skulle lave et maleri eller en tegning eller skitse, som et dagbog-forløb hver dag.

Desuden har vi afholdt Kritikklasse/Master Class, hvor eleverne fik mulighed for at at få en individuel vejledning og kritik af deres projekter med kunststuderende Lasse Bruun Poulsen og undertegnede. Hver enkelt kritik blev givet med udgangspunkt i elevernes egne værker.

Derudover har eleverne arbejdet selvstædigt, med deres individuelle projektet – hvor flere har udvidet maleriet ud i det tredimensionelle rum.

Melou Vanggaard, underviser i Maleri, Efterår 2016


Grafisk Design X Maleri X
Politik

Hvad sker der, når man giver eleverne på både Grafisk Design og Maleri samme udgangspunkt?

Det skete i 2. periode på det lange efterårskursus, da Melou Vanggaard og Jeppe Pendrup, underviserne på hhv. både Maleri og Grafisk Design, begge havde stillet deres elever til opgave, at lave et værk med udgangspunkt i temaet “Politik”.

På Grafisk Design skulle eleverne fremstille et “zine” med et selvvalgt politisk tema. Et zine er en lille udgave af et magasin, en slags lille bog, med indehold af enten personlig, politisk eller social karakter. Eleverne på Maleri skulle hver især skabe et værk, hvor motivet på den ene eller anden måde var politisk drevet.

Efter en uges arbejde på værkstederne, mødtes de to hold til en aften med fælles kritik og gennemgang af værkerne med en efterfølgende udstilling.

 

 

 

 


Maleri første periode,
Efterår 2016

Vi har ladet det være op til den enkelte elev hvor mange værker de ønskede at deltage med, og de fleste har taget flere værker med, der stammer fra hele periodens undervisning og opgaver. Nogle er helt nye, lavet i den sidste uge af forløbet, og andre stammer helt tilbage fra kursets første dage.

Derfor kan man se at vi har lavet opgaver i f.eks. Selvportræt, ”Ismerne”, benspænds opgaver som monokromt maleri i primærfarver o.s.v. Samtidig har eleverne også arbejdet med frie arbejder, som spænder over installationer og store malerier til tegnede papirværker. Da det har været en pointe i undervisningen at eleverne skulle søge at udvikle sig i en personlig retning, er alle elevernes arbejder utroligt forskellige, da hver elev har haft gang i et individuelt forløb, guidet og diskuteret med læreren.
Ophængning og kuratering af værkerne har været en kollektiv proces. På grund af den store volumen af værker har vi endvidere lavet en gruppe-”væg”, der lidt i tysk ny ekspressionistisk stil, præsenterer et udvalg af små værker samlet i en salonophængning på en brun baggrund.

Søren Martinsen, underviser i Maleri, Efterår 2016


Maleri & Tegning - Forår
2016

Som udgangspunkt for undervisningen har eleverne arbejdet med billedkunstneriske begreber som streg/strøg, komposition, kontrast, tid og rum mm. Første del af kurset afsluttedes med portrætter og selvportrætter tegnet på A4 og A3 papir.

I undervisningsforløbet har eleverne også været med Daniel Milan på studietur til København, hvor de har besøgt gallerier og er blevet introduceret til samtidskunsten.

Resultatet var en spændende udstilling, der bl.a. viste store ekspressive malerier, serielle værker, maleriet som objekt og et værk, der havde udviklet sig til en kunstinstallation.

En del af læringen har været at have et færdigt resultat klar til ferniseringen. I den forbindelse har vi bl.a. arbejdet med værkernes præsentation og deres titler.
Daniel Milan, underviser i faget Maleri & tegning

Se billeder fra resten af udstillingen her: Fernisering efter 1. periode på forår 2016


Maleri på Kunsthøjskolen

Maleri fernisering -
Efterår 2015

Dette kursus ville undersøge maleriets potentiale som en unik teknik til at skabe en subjektiv, legende og poetisk udforskning af verden. Og som en meget individuel måde at skabe, intensivere og dele dine unikke oplevelser på. Hvad kan penselstrøjet på et maleri som adskiller sig fra den digitale billedverden.

Underviser: Andreas Schlaegel

Se billeder fra resten af udstillingen her: Fernisering efter 2. periode på efterår 2015


Maleri udstilling efter først
periode - Efterår 2015

Undersøgelse af en udvidet forståelse af maleri, experimenter med hvad maleri kan. Afstikkere til maleriets beslægtede discipliner som bl.a. collage, performance og installation. Samtaler og diskussioner om betydningen af ideerne bag værkerne. Kurset starter med fokus på maleriet som handling, som aktion. Der gives grundlæggende instruktion i maleriets forudsætninger og teknik med akvarel, akryl, olie, lak, fernis, terpentin, sprit, æg og mælk. Påføring af maling, vådt i vådt, vådt på tørt, tørt på tørt, hælde, smide, gnubbe, lime etc. Maleri uden pensel, uden maling og uden lærred. Brug af overheadprojektor, episkop, lamper, røgmaskiner og maracas.

Undervisere: Niels Bonde og Søren Martinsen

Se billeder fra resten af udstillingen her: Fernisering efter først periode på efterår 2015


Fernisering efter anden periode på
maleri - Forår 2015

Vi har i Maleri arbejdet med hvad maleri er både på et individuelt plan, som et kollektivt greb. Vi har arbejdet med at indfører dogmeregler for maleriet som valg eller den helt individuelle tilgang. I gennem en række mere teoretiske præsentationer med titlerne: ”Rød/Blå”,” Maleriet materie”, ”Tendenser i maleri”, ”Kontekst baseret maleri”, ”Figurativt maleri (erfarings maleriet)”, ”nyheds/medie reflekterende maleri”, ”Tal R syv farver” og ”metodisk tilgang til maleriet” har jeg forsøgt at skabe en reference ramme at arbejde ud fra. Vi har været på gallerirundtur til København, hvor vi har mødt udstillende kunstnere og gallerister, som har fortalt om de aktuelle udstillinger vi så.
Vi har også afholdt et 12 timers maraton med nye inspirations oplæg hver time.

På 2.periode udstillingen er der blevet vist individuelle værker på papir, lærred og video, hvor alle har fået plads til deres egen femvisning af produktionen. Desuden fælles projekterne ”Albert Hall” – hvor vi har arbejdet med rød/blå farver, samt hvad samstillingen af forskellige værker kan, når de bindes ammen af et enkelt greb – her farven, i både lyssætningen i præsentationen samt farvevalget på værkerne.

Fra 12-timeres maratonet præsenteres på udstillingen også fællesmalleriet, hvor vi malede med alt andet en pensel – som bildæk, påskeliljer og påskydningsfarve.

I opsætningen er også fælles projektet ”Ananas”, hvor alle har fået lavet en blindramme, opspændt med genbrustøjstykker, som allerede er ladet med mønster og betydning, fremfor det hvide lærred eller papir. De 20 individuelle værker blev opsat i et grid og blev således samlet til et hele.

I midten af udstillingen fandtes et mindre, letter skjult, rum med fem store fælles malerier, maler på tid til musik i kursuset første dage – for at illustrerer hvordan energi og styring indvirker på processen.


Maleri på højskole

Maleri - Første periode -
Forår 2015

Efter 6 ugers intenst arbejde inviterede maleri holdet ved Niels Bonde til udstilling med både maleri, collage, installation.

Første periode sluttede med en stor udstilling af holdendes værker. Man kan i øvrigt se resten af de udstillede værker her.