Serigrafi - trykproces

Serigrafi og solskin

På værkstedet for serigrafi er der livlig aktivitet. Der bliver flittigt trykt bøger, marmoreret på papir og stof, tegnet og tænkt, men der er også tid til at dase ren D-vitamin ude i solen.

Se billederne


Optakt til Kulturmødet
2014

Mandag d. 12. maj sætter Kunsthøjskolen i Holbæk, i samarbejde med Kulturmødet 2014, fokus på temaet FORANDRINGER og FORVANDLINGER.

Sted: Kunshøjskolen i Holbæk. Adresse: Ladegårdsalléen 5
Tidspunkt: kl. 19.30 (med kaffe og kage undervejs); Gratis adgang

Læs mere


Smykker på højskole

Stærk tobak

Der ligger en masse overvejelser og tanker bag et smykke. Når fx en opgave hvor begreberne rum og format skal formuleres ud fra en kasse i tre hurtige modeller, som kropsligt er så tilpas nærværende, så der kan skabes et personligt smykke, skal materialerne undersøges grundigt.

Se billeder


Installation/Rum opgave i først uge på højskolen

At sanse rummet

Gennem øvelser i nærhed, iagttagelse og bevidsthed blev der åbnet op for en forståelse af begreberne og arbejdet med installation og rum.

Se billeder


Videokunst på Højskole

Stopmotion, Apps og 3D
animationer

Til efteråret kan du vælge faget Visuel Kultur på Kunsthøjskolen, hvor vi bruger nogle af samtidens mest avancerede visualiseringsformer til at lave kunst med. Gennem workshops lærer du at lave stopmotion animationer, bruge special effects, lave apps og animere i 3D.

Læs mere her


Ultracontemporary Art and
Emergency Art

I denne uge kommer den dansk-franske konceptuel kunstner Thierry Geoffroy, også kendt som Colonel, til skolen for at afholde en særlig påske-workshop.

Er det muligt at skabe store og meningsfulde kunstværker i et hurtigt tempo og udstille dem allerede samme dag? Hvordan skal man dokumentere det og hvordan får man andre til at diskutere sine værker?


Udstilling på Kunsthøjskolen - Maleri

Fernisering efter anden
periode

Så er forårets anden periode forbi og elevernes værker fra holdene i arkitektur, analogt fotografi, video, design og maleri/tegning blev behørigt udstillet rundt om på skolens værksteder.

SE VIDEO OG BILLEDERNE FRA UDSTILLINGEN


Video og film på højskole

At forholde sig til billede
og kød

Videoholdet har forholdt sig til dilemmaet i, at videobilledet ikke kan berøres fysisk men at kroppen og kødet kan lige her og nu. De otte studerende på holdet, der indledningsvis havde fået en introduktion til at filme og klippe, fik hver især til opgave at skabe en film, hvor dette dilemma blev behandlet. Det kom der otte helt forskellige film ud af.

Se to af filmene her


Selvportrætsopgave på
tegneholdet

Maleri/Tegning ved Daniel Milan

Stregen og strøget

På et intensivt tegnekursus har Tegning/Maleri gennemgået: Streg, kontrast, komposition, tid og rum, bevægelse, lyd serialitet, titel mm. – afsluttende med portræt/selvportræt. Nu gælder det så en egentlig billedkunstnerisk værkproduktion samt en afsluttende præsentation af denne.

Se billeder


Marmorering workshop

Marmorering -
weekend-workshop

Weekend-workshop med arbejder lette som skyer og farver på vand

Der var i weekenden workshop i Hannedammen, hvor de studerende og deres gæster eksperimenterede med marmorering ud fra en traditionel tyrkisk metode, der hedder Ebru. Ordet har sin oprindelse i det persiske ord Ebr, som betyder ”ligesom sky” og ordet beskriver egentlig metoden, der går ud på at male på vand, hvorefter man overfører farverne til papir.

Se billederne


Forårsfernisering på analogt
fotografi

Tirsdag aften var der fernisering med de første værker af holdet for analogt fotografi. Holdet havde fået til opgave at genkalde og genskabe et erindringsrum og fastholde det som et fotografisk vidnesbyrd.
Under billederne var der maskinskrevne beskrivelser af erindringerne skrevet af en anden end den, der oprindligt havde erindringen. På den måde blev fortolkningen og formidlingen til en fælleserindring.

Se billederne


Skulptur på Kunsthøjskolen

Fernisering efter første
periode

Fredag d. 21. februar var der fernisering i skolens værksteder med seks ugers arbejder skabt med ord, akryl, pixels, ler og beton. Det begyndte med litteraturholdets oplæsning af egne tekster. Herefter fulgte besøg på værkstederne for maleri, fotografi, keramik og skulptur.

Se billederne fra udstillingen


Collage på højskole

Collage - Forår 2014

Ferninsering for Collage
Collage ved Niels Bonde

Torsdag aften var der fernisering med værker af holdet fra Collage. De studerende havde hver især skabt interessante arbejder fyldt med udtryk, indhold og tvetydige tolkningsmuligheder.

Se billederne


Foredrag på højskole

Kunsthøjskolen inviterer i de kommende uger
til fire offentlige foredrag.

Vi indleder mandag den 24. februar kl 19 med et debatmøde med 4 kandidater til Europaparlamentet.

Karen Melchior (RV) – Christine Sidenius (SF) – Lave K. Broch (N – Folkebevægelsen mod EU) og Nils Juhl Andreasen (V).

Debatmødet starter kl. 19. og kommer bl.a. til at handle om Europa og den kristne kultur, uddannelse og globalisering, spændingsfeltet Vesteuropa-Østeuropa med fokus på urolighederne i Ukraine, flygtningeproblematikken og visionerne for Danmark.

Se også de andre foredrag


Keramik - Kursus - F14

”Transformer” en genstand
- Keramik

De studerende på keramik har fået til opgave at transformere en given genstand og digte videre på formen for at fortælle en helt ny historie.

Læs om opgaven og se billederne