Midlertidige Byrum -
Forår 2017

Arkitekturholdet har arbejdet med midlertidige byrum – og har i den forbindelse, lavet en midlertidig installation i fodgængertunnellen ved Holbæk station.


Processen fra idé til den færdige installation, var dog en anelse mere kringlet end eleverne lige havde regnet med:

“Vi lavede en ansøgning til kommunen og det første svar der kom, overraskede os. Vi havde tænkt, at offentlige rum i princippet også er vores og at det ikke skulle være så svært, at få tilladelse til at lave noget i byens rum. Men der var en lang række krav og betingelser, der skulle overholdes, for eksempel adgangsbetingelser for handicappede, vandalsikring og meget andet. Da vi havde sundet os, gik vi i gang med at kigge på betingelserne. Reglerne er ikke urimelige, men gør også at det kan blive besværligt for almindelig mennesker at deltage i byens udformning.”

Arkitektholdet tegnede og udførte alle dele af projektet, der på mange måder har givet tunellen en hel ny dimension. Installationen tager udgangspunkt i – og er en genfortolkning af – Holbæks byvåben.

De studerenes manifest, og udgangspunkt for den endelige installation, lyder som følger:

Byrummet er for alle. For at sikre det, findes der mange officielle krav om inklusion, sikkerhed, standarder og vedligeholdelse. Det gør det svært for den enkelte at deltage i udformningen af det offentlige rum. Vi ønsker byrum som er foranderlige og aktive. Vi vil udnytte byrum som er foranderlige og aktive. Vi vil udnytte de potentialer, der findes. Vi vil eksperimentere med nye tidsbegrænsede muligheder. Vi er mange!

Kunstinstallationen i fodgængertunnellen ved Holbæk station, kan ses til og med d. 28. februar 2017.