På Kunsthøjskolen kan du arbejde med samtidskunst i forskellige medier. Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe til med at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler: Kunstakademier, Arkitekt-/ Designskoler o.lign

efterår – 2022 ( 18 uger )

Semestret for efteråret 2022 på Kunsthøjskolen
begynder den 14. august og afsluttes den 17. december

Kunsthøjskolen er et sted der skaber og kræver plads til tankens fri bevægelse. Her udvikles det enkelte menneskes evner, samt sans for rummelighed og flertydighed. Her dannes netværker af kunstinteresserede og engagerede mennesker, som spiller en aktiv rolle i den danske samtids kunst- og kulturliv.

Sammensæt dit eget forløb – På Kunsthøjskolen sammensætter du selv dit forløb. Undervisningen er ikke delt op i linjer, men derimod i undervisnings perioder, med et udbud af forskellige fag i hver periode. På den måde får du mulighed for at arbejde med kunst i form af væsensforskellige discipliner og fremgangsmåder.

Ved hver periodes start vælger du nye fag. I de første 2 perioder har man både et formiddags- og et eftermiddagsfag. I den 3. og sidste periode har man det samme fag hele dagen. På den måde har du i alt haft 5 forskellige fag i løbet af et semester. Det er en særlig tilrettelægning, som vi tror på kan danne grobund for en udvidelse af den enkeltes kunstneriske tilgang og tænkemåder. Forestillinger om forskellige fags indhold, idéer og muligheder kan eksperimenteres med, og prøves af, i et engageret og dedikeret kunstfagligt miljø.

 

Udbud af fag

Vi er i gang med at udarbejde det endelige udbud af fag for efteråret 2022. Her ses den overordnede liste af faggrupper vi arbejder med. De enkelte fag og undervisningsforløb, som bliver endeligt udbudt, vil ligge indenfor et udvalg af disse fagområder:

 • Maleri
 • Analogt fotografi / Serigrafi
 • Arkitektur
 • Keramik
 • Performancekunst
 • Lydkunst
 • Smykker
 • Grafik
 • Installation / Skulptur
 • Video / Digitalt fotografi
 • Design / Grafisk Design
 • Animation
 • Litteratur
 • Tegneserie
 • Kunsthistorie, Arkitekturhistorie, Filmhistorie og Filosofi
Tilmelding +

 

Undervisere & foredragsholdere

Kunsthøjskolens netværk af undervisere består af professionelt udøvende billedkunstnere, forfattere, musikere, arkitekter, designer m.fl. Skolen har 5 fastlærere som bor, lever og underviser på skolen.

Skiftende gæstelærere og foredragsholdere bidrager til konstant udvikling af et levende og aktivt miljø, i kontakt med det aktuelle kunstliv omkring os. I tæt samspil mellem faste lærere og inviterede gæstelærere fra ind- og udland, skabes et dynamisk miljø for læring og udveksling.
Kunsthøjskolen inviterer også tidens aktuelle kunstnere til at fortælle om deres praksis og projekter, så vi kan få et indblik i deres arbejde indenfor mange forskellige kunstneriske discipliner. Se aktuelle arrangementer her.
Undervisere + Livet på skolen + Vejledning og mentorordning +


Studietur

På hvert af semestrene (forår/efterår), har vi tradition for at tage på studietur, og det har de seneste år været til Berlin, Tyskland. I 2020 og 2021 har rejsen til Berlin ikke været mulig grundet covid19 pandemiens udvikling i Europa. Vi ser frem til at vi igen kan rejse til Berlin, og vi håber meget at vi til efteråret 2022 vil kunne komme afsted. De to tidligere år, 20/21 blev der sammensat forskellige udgaver af alternative studieturer eller alternativ til studieturen.


 

Vejledning

Mentorordning PitStop på højskolen

Kunsthøjskolens vejledning tager hovedsageligt sigte på de kunstneriske uddannelser. På hvert hold arrangeres et møde med studerende fra akademier, designskoler, arkitektskoler med videre. De studerende er fortrinsvis tidligere elever på Kunsthøjskolen. Her præsenteres de respektive studier og der er lejlighed til at få besvaret alle relevante spørgsmål. Hver uge får vi besøg af en billedkunstner, forfatter, arkitekt, musiker eller lignende, som holder foredrag. I forbindelse hermed vejledes efter ønsker og behov. Kunsthøjskolens lærere, som alle er praktiserende kunstnere, står til rådighed i alle vågne øjeblikke med råd, samtaler og evt. henvisninger til yderligere kvalificerede kontakter angående den enkeltes videre vej.


Pris efteråret 2022

30.600 DKK. — 18 uger (dobbeltværelse uden bad).
Kursusprisen dækker 5 timers daglig undervisning mandag til fredag, samt foredrag, arrangementer, kost og logi. Der tillægges endvidere 2.000 kr. for studietur + evt. tillæg pr. uge for enkeltværelser med/uden bad (+100 kr./ +75 kr.) og dobbeltværelser med bad (+50 kr.).

Kursuspris pr. uge (fra og med 2022)

  • dobbeltværelse
  • uden bad
  • 1700 DKK.
  • dobbeltværelse
  • med bad
  • 1750 DKK.
  • enkeltværelse
  • uden bad
  • 1775 DKK.
  • enkeltværelse
  • med bad
  • 1800 DKK.

Der kan betales i 3 rater; første rate betales inden kursusopstart og udgør halvdelen af den samlede kursuspris, de 2 næste rater betales løbende derefter.
Når du har modtaget en bekræftelse på optagelse, opkræves der samtidig et tilmeldingsgebyr på 1.000 kr. (heraf 500 kr. som depositum for værelset). Dette beløb bliver ikke tilbagebetalt i tilfælde af afbud eller frafald. Du er først sikret en plads, når du har modtaget bekræftelse og indmeldelsesgebyret er betalt. Ret til ændringer forbeholdes.

Afbrydelse af ophold Hvis du afbryder dit højskoleophold, betales skolepenge for 4 uger fra dagen, hvor du forlader skolen, eller frem til kursets afslutning. Hvis skolen på tidspunktet for din afrejse har betalt for din deltagelse på studietur, skal du dække de udgifter, som skolen har haft i forbindelse hermed. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart betales skolepenge for de første 4 uger, medmindre skolen finder en elev, der kan overtage din plads. Afbud skal altid ske skriftligt til mail: info@kunsthojskolen.dk

Materialeomkostninger Udgifter til materialer betales af den enkelte elev og er afhængige af hvilke fag der vælges og hvor meget der produceres. Materialeudgifter er meget individuelle og er således ikke indeholdt i kursusprisen. Der indbetales imidlertid et seperat aconto beløb på 2.000 kr. til elevens materialekonto, som er tilknyttet skolens butik. Materialekontoen bliver opgjort ved hvert periodeskift.  
Læs om støttemuligheder +


Tilmelding

  *Kursus:

  *Fornavn :
  *Efternavn :
  *Gade/vej:
  *Postnummer:
  *By:
  *Land:

  *Telefon:
  *Email:

  *Fødselsdato:

  *CPR-nummer:
  *Køn:
  Pronomen:

  *Værelse:
  Præference:

  *Kort begrundelse for ansøgning om optagelse på Kunsthøjskolen:
  *Skolegang, uddannelse og anden beskæftigelse:
  *Evt. planer for videre uddannelse:
  Sygdom eller handikap der skal tages hensyn til under opholdet:
  *Pårørendes navn, adresse og telefonnr. (i tilfælde af sygdom):

  Diverse:
  *Finansiering:
  Bemærkning: