Filmhistorie

Efterår 2022, Fag i 2. periode E22, Formiddagsfag

Film er et produkt af sin tid og vi skal på Filmhistorie i et overordnet og kulturhistorisk perspektiv beskæftige os med at se på sammenhænge, tendenser og motiver som de kommer til udtryk gennem filmens historiske udvikling; som fortælling, som formidling, som underholdning, som forfører, som fremsynet fortrop og meget andet.

Undervisningen foregår på dansk som oplæg af mig i en meget personlig formidlingsform, hvor alt fordomsfrit kan og vil komme i spil i ønsket om at komme så nuanceret og pædagogisk omkring dagens emne som muligt. Det handler om at få jeres analytiske blik skærpet i mødet med filmhistoriens poesi og provokationer, og det er mit håb og mål, at I ikke blot opnår en faglig viden hver især, men at vi sammen skaber brændstof til eftertanke og videre perspektiv som I efterfølgende både inden- og udenfor lærredets rum kan drage nytte af.

Det kræver intet andet end et åbent sind, vedholdenhed, videbegær og forståelse af det danske sprog for at deltage i undervisningen.