Analogt & Kameraløst Fotografi

Efterår 2022, Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode E22

Et kursus i ANALOGT FOTOGRAFI kan betragtes som et fotografiets filosofikum, der kredser om spørgsmål som;
Hvad er fotografi ? Hvad er Tid ? Hvad er Lys?

Vi eksperimenterer med kemi , vi laver fejl som grobund for at skabe nyt. De bedste fejl bearbejder vi evt. digitalt og skaber dermed en dialog imellem analoge og digitale metoder og tanker.
Kurset vil give indblik i og fortrolighed med fotoanaloge processer og skubbe grænserne for, hvordan vi opfatter fotografi gennem forskellige eksperimentelle metoder som: PIN-HOLE FOTOGRAFI -Vi bygger eget kamera til PIN-HOLE fotografering på fotopapir med efterfølgende fremkaldelse i mørkekammer.

FOTOGRAMMER – helt uden kamera arbejdes der med FOTOCOLLAGE direkte på fotopapir i mørkekammeret til sort/hvide FOTOGRAMMER i både negativ og positiv. Fotografering med ANALOGT KAMERA og fremkaldelse af sort/hvide film, der efterfølgende forstørres og fremkaldes på fotopapir i mørkekammer. På kurset vil vi desuden arbejde med flere ALTERNATIVE KEMISKE METODER som :

CYANOTOPI – eller BLÅTRYK , der er en af de ældste fotoprocesser vi kender, hvor stofferne Jern og Kalium blandes til en lysfølsom emulsion som påføres trykpapir, der efter tørring kan eksponeres i sollys og fremkalde et cyanblåt billede. Ligeledes vil vi arbejde med LIQUID LIGHT – en færdigblandet flydende emulsion, der gør det muligt at fremkalde sort/hvide motiver på forskellige typer papir , pap, træ m.m. og lade fotografiet gå i dialog med til eksempel tegning eller broderi…

Kurset kræver ingen fototekniske forudsætninger og det er muligt at låne analoge kameraer på skolen , dog er det en fordel at medbringe sit eget kamera og blive fortroligt med det. Film , fotopapir og kemi kan købes på skolen.


Læs om værkstedet for Analogt fotografi