Maleri

Efterår 2022, Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode E22

På Maleri skal vi arbejde med den todimensionale flade. Som udgangspunkt er maling og lærred materialet i opbygningen af det malede billedrum, og det er her vi starter. Det handler om at male.

I området mellem maleriets intentioner og det håndgribelige (maling, pensel og lærredet), er processen, som vi i praktisk kommer til at arbejde med på værkstedet. Maleriet er fyldt med muligheder og du skal være åben for at processen indimellem skubber i en ny retning.

Den todimensionale flade kan være maleri, men kan også være tegning, collage, assemblager, “mix media” og “maleriet i det udvidede felt”. Sommetider er maleriet lavet af helt andre materialer end traditionelt.

Vi skal se på tematiserede præsentationer af maleriet, punktnedslag i især samtidskunsten og dens løsninger på værket, kontekst og materien. Både som en orientering om maleriet og for nysgerrigheden og inspiration. Især i starten vil de oplæg I bliver præsenteret for, ligge til grund for de indledende opgaver. Her gives redskaber til at forstå og afprøve metoder og teknikker. Det vil også skabe muligheder for fælles udfordringer, som vi kan diskutere ud fra. Oplæggene kan danne rammerne, men du skal fortolke dem og skabe dit eget maleri.

Forløbet skal fører frem til at du bliver mere fortrolig med den kunstneriske proces du selv kommer til at stå med og åbne op for eksperimenter og snak om konteksten. På maler ateliererne er der plads til både store armbevægelser og fordybelse i detaljen.

Har du male og tegne grej, så tag det med, og ellers kan der købes det meste du får brug for i skolens materialebutik.


Læs om værkstedet for Maleri