Installation & Rum

Efterår 2022, Eftermiddagsfag, Fag i 3. periode E22

“Materialet” på dette værksted er de rum, som vi bevæger os igennem, i hvilke genstande, lys, lyd, farver, niveauer og stemninger kan kobles på hinanden. Installationer forholder sig til det reale rum, stedets historik, betydning og funktion og kan indlemme alle slags medier og materialer. Kurset handler i første omgang ikke om, at fremstille genstande eller lære teknikker, men om essensen af det kunstneriske felt – nemlig processer, ideer, eksperimenter, refleksioner, indhold og samtaler om verden.

Karakteristisk for den kunstneriske proces er, at den er langsom og at der fra start af er umuligt at forestille sig resultatet. Derfor er det vigtigt, at man lærer at holde sin proces aktiv og åben på samme tid – at man både tør eksperimentere og være selvkritisk.

Vores udgangspunkt er højskolens lade, som giver en enestående mulighed for at arbejde i forløb, hvor kroppen forholder sig direkte 1:1 til rummet. Desuden vil vi lave lave afstikkere ud i “virkeligheden” og ned i byen. Her vil vi fokusere på projekter, som inddrager byrummet og de forbipasserende – et felt som jeg selv har stor erfaring med.

Vi vil etablere et fællesskab med gode diskussioner, hvor I hjælper hinanden på vej. Vi har hele dagen – og døgnet til rådighed her i 3 periode. I starten vil der være en del opgaver, som skal åbne feltet op og skal klæde jer på til selv at formulere og udføre det projekt, som I skal arbejde selvstændigt med i de sidste 2-3 uger. Vi vil hen ad vejen bruge resten af højskolen som “forsøgskaniner” i forhold til at teste de rum, som I bygger op.

Vi vil kigge på hvor installationsbegrebet kommer fra og øve os i at samtale om kunst. Jeg vil vise jer masser af eksempler på dansk og international installationskunst, performances og byrumsprojekter. Hvis der dukker nogle spændende udstillinger op, laver vi en udflugt for at opleve nogle fysiske værker – installationer handler i høj grad om tilstedeværelse!

Forhåbentlig kommer I på sporet af, hvordan en kunstnerisk proces kan tage sig ud i forhold til det, som I hver især er optaget af og gerne vil fortælle.

Jeg glæder mig til at møde jer!
Mette Kit

Mette Kit Jensen A Walk In The Park, udstillingen "THE GREAT OUTDOORS" Skovhuset Kunst & Natur, 2022. Foto: Bastian Birk Thuesen
“Mette Kit Jensen, “A Walk In The Park”, udstillingen “THE GREAT OUTDOORS” Skovhuset Kunst & Natur, 2022. Foto: Bastian Birk Thuesen


Læs om værkstedet for Installation / Rum