Achillesscenens keramiske
skatkammer

Leret er med sine bløde og formbare egenskaber et fantastisk materiale, som kan formes til stort set alt. Det rummer en intuitiv og umiddelbar kvalitet, som eleverne fra F22 på værkstedsfaget Keramik har haft i mellem hænderne i semesterets 2. periode. Resultaterne herfra blev fremvist i Achillesscenens magiske rum til 2. periodes udstilling, hvor alle stole var rykket ud og de keramiske værker rykket ind. 

Underviser: Lea Mi Engholm


Forår og første
fernisering

Tak til eleverne på F22 og underviserne Hanne Lange Houlberg, Rasmus Styrmer, Halfdan Pisket, Christin johansson, Jeanette Land Schou og Nis Rømer for en spændende udstilling og klimaks på 5 intense uger!
(mere…)


Keramik udstillingerne for efterårets første periode 2020

Topologi, koraler og
organer

Keramik udstillingerne for efterårets første periode 2020 var væsensforskellige fra hinanden. I laden udstilles taktile keramik eksperimenter i stor skala. Selvopfundne formsprog, allegorier over topologi, koraler og organer.
(mere…)


Keramik udstilling 1. periode efteråret 2019 Kunsthøjskolen I Holbæk

Indre verdener, lys & lyd...
brændt i ler

I keramikværkstedets første periode blev der arbejdet kunstnerisk og intuitivt med leret som materiale.
(mere…)


Keramikudstilling for anden gang i foråret 2019 Kunsthøjskolen I Holbæk

Med budskaber og humor til
udstilling fra ovn

Forårsholdets andet keramikhold udstillede i 3. periode primært i skolens musikrum, med det fine træ interiør, og som jo er skabt af skolens grundlægger Ulrika Marseen.
(mere…)


Første Keramik udstilling, Kunsthøjskolen i Holbæk, Forår 2019 cover

Form abstraktioner, elektrisk lys, og
porcelæns-bondage

Keramik er et teknisk krævende fag. Der er meget man skal prøve og lære. Men på bare 6 uger har forårets første keramikhold, under kyndig vedledning fra deres lære Christin Johansson, nået helt utroligt meget!
(mere…)


Projekter og drømme Keramik foråret 2019 Kunsthøjskolen i Holbæk

Projekter og drømme

Første fagperiode af foråret 2019 er i fuld gang og i keramik er de ved at være klar med en lille fredags pop-up udstilling i Lysesal.
(mere…)


Keramik i process Kunsthøjskolen 2018, kvæstning og keramisk beton

Kvætsning og keramisk
beton

I efterårets andet keramik forløb er der blevet arbejdet med støbning, kvætsning og modellering i stor skala, og keramisk beton!

Ovnene er fyldt og lige om snart skal resultaterne udstilles, når udstillingen for efterårets 3. og sidste periode åbner.

Se billederne


Første Keramik udstilling for Efteråret 2018 Kunsthøjskolen i Holbæk

Keramik udstilling – 1. periode
Efteråret 2018

På keramikværkstedet for første periode har vi været optaget af hvilken betydning det kan have for os, når vi er optaget af, og passionerede omkring det vi gør.
Vigtigheden af lyst til arbejdet. Hvordan får vi adgang til den uophørlige kraft, der eksisterer inden for os?

Se billederne fra udstillingen


Keramik på Kunsthøjskolen

Idébaseret Keramik -
Forår 2017

Ler kan håndteres på mange forskellige måder, men i dette kursus har vi fokuseret på nogle få håndbygningsteknikker.
Formålet med kurset har været at give en introduktion til et materiale, som alle kender, men på en helt ny måde.

Eleverne er blevet bombarderet med indtryk fra den internationale keramikscene lige nu i form af billeder og film. Samtidig har de selv skulle formulere et projekt, som de har arbejdet med under hele perioden.
Det har ikke handlet så meget om, hvad elverne har lavet, men om at skabe en dialog om, hvad keramik er, og hvordan ler kan anvendes inden for kunsthåndværk, design og kunst.
Underviser: Christin Johansson

Se billeder fra resten af udstillingen her: Udstilling for Forårsholdets 1.Periode, 2018


Keramik - Forår 2017

I keramik, i forårsholdets 1. periode, har vi arbejdet med brugsting, med i udgangspunkt i tre forskellige keramiske teknikker: Pølseteknik, pladeteknik og overformning.  Herudover har vi blandt andet prøvet at modellere med bind for øjnene og at udtænke en tallerken, som ikke kan bruges som tallerken.

Arbejdet på keramikværkstedet har først en masse samtaleemner med dig, for eksempel: Hvad er det, som gør en tallerken til en tallerken. Hvad kommunikerer de ting, vi selv fremstiller. Hvorfor passer ægget ikke længere i æggebægret efter brænding.

De fysiske og håndværksmæssige udfordringer, overskygger hurtigt de designmæssige problematikker – og på den korte tid vi har haft, er vi kommet langt med fornemmelsen for materialet. Der er aldrig tid nok i lerværkstedet. Men glæden ved at skabe sin egen kop, er altid stor og vigtig.

Rammen i den sidste opgave, har været at skabe brugsting til et morgenbord – og morgenborde er jo meget forskellige. Én har f.eks. kun modelleret askebægre. Men de fleste har lavet kopper, tallerkener, skåle og kander mv. Alle morgenprojekterne er på udstillingen iscenesat med rekvisitter, som underbygger den keramiske idé.

Tine Broksøe, underviser i Keramik, Forår 2017


Keramik kursus på højskole

Keramik - Efterår
2016

Eleverne på Keramikholdet har i fem uger fordybet sig i leret som materiale. De har lært forskellige grundlæggende teknikker, hvorudfra de har skabt deres personlige projekter, hvilket har resulteret i mange forskellige værker – fra et klassisk testel til eksperimenterende brændinger med stof og ler. Som en af eleverne siger: Der er forskel på at lave noget og på at undersøge noget. Eleverne har fundet en stor glæde og ro ved dét at arbejde med leret – og mange vil arbejde videre med det når de rejser hjem fra højskolen, og nogle vil søge videre på de keramikuddannelser rundt omkring i Skandinavien. 

Christin Johansson, underviser i Keramik, Efterår 2016


Udstilling efter første periode

Keramik fernisering -
Forår 2016

Alikka Garder Petersen fortalte, at den første del af undervisningen i faget Keramik var koncentreret om de grundlæggende teknikker med fokus på bl.a. formforståelse og materialekendskab, som er forudsætning for, at eleverne senere kan forme og udtrykke det, de ønsker.
Til de indledende, klassiske formopgaver hørte bl.a. arbejdet med de udstillede hænder, som eleverne havde modelleret og støbt i alginat og gips.

Blandt de færdige, individuelle projekter var både eksempler på værker, hvor eleverne havde fundet deres eget udtryk i teknikken og eksempler på konceptuelle, idébårne værker.

Udstillingen viste stor formmæssig og teknisk variation med bl.a. lamper, installationer, krukker og skulpturer i både porcelæn, keramik og gips, og flere af eleverne har efterfølgende besluttet, at de vil søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Kun en af eleverne havde tidligere arbejdet med faget, resten startede helt fra bunden. I løbet af undervisningen har de fået nye erfaringer fra processen og teknikker, som de kan tage med sig videre – også til andre kunstformer.
Alikka Garder Petersen, underviser i faget Keramik

Se billeder fra resten af udstillingen her: Fernisering efter 1. periode på forår 2016


Keramik på højskole

Keramik fernisering -
Efterår 2015

Det centrale tema for kurset har været at fornemme, lære at kende og eksperimentere med ler som materiale. At give sig selv tid til at lære en teknik som er forudsætning for at man kan forme det man ønsker. Udover et besøg på den kongelige porselænsfabrik i Berlin besøgte vi også et lerhus ved Ribe, Tegelværket i Gørding og Designmuseet Trapholt. På få uger kunne eleverne tilegne sig mange erfaring omkring ler og glasering men endnu vigtigere en glæde ved at fordybe sig i at arbejde med et materiale. Se billedere fra keramikudstillingen her.

Se også: En undersøgelse af det kultiverede menneske

Underviser: Christin Johansson

Se billeder fra resten af udstillingen her: Fernisering efter 2. periode på efterår 2015


En undersøgelse af det
kultiverede menneske

Af Anna Christine Brock

Med værket er jeg påbegyndt en undersøgelse af mennesket som kultiveret. Jeg er interesseret i at finde det eller de elementer der rummer det kultiverede. For at kunne definere noget i mennesket som netop det element der er udtryk for kultivering må man også lede efter det der så ikke er. Begge dele er en svær opgave at definere, hvis man ønsker at gøre det på en rationel, deduktiv måde. Altså rent tankemæssigt. Dette har jeg forsøgt, og forsøger til stadighed. Jeg har dog erfaret at jeg må tilgå spørgsmålet om hvilket element der rummer det kultiverede, på en anden måde. Undersøgelsen har brug for en mere intuitiv og til en vis grad åndelig tilgang. Det har resulteret i dette værk, som er første forsøg på at undersøge spørgsmålet gennem kunsten.

Mediet vil jeg gerne beskrive som en skulpturel performance, hvori der indgår dele der er skabt så vel som fundne. Værket vil uden tvivl blive efterfulgt af andre med samme tema, da undersøgelsen langt fra er ovre. Dette er med andre ord første fase i en åndelig erkendelsesproces.