En undersøgelse af det
kultiverede menneske

Af Anna Christine Brock

Med værket er jeg påbegyndt en undersøgelse af mennesket som kultiveret. Jeg er interesseret i at finde det eller de elementer der rummer det kultiverede. For at kunne definere noget i mennesket som netop det element der er udtryk for kultivering må man også lede efter det der så ikke er. Begge dele er en svær opgave at definere, hvis man ønsker at gøre det på en rationel, deduktiv måde. Altså rent tankemæssigt. Dette har jeg forsøgt, og forsøger til stadighed. Jeg har dog erfaret at jeg må tilgå spørgsmålet om hvilket element der rummer det kultiverede, på en anden måde. Undersøgelsen har brug for en mere intuitiv og til en vis grad åndelig tilgang. Det har resulteret i dette værk, som er første forsøg på at undersøge spørgsmålet gennem kunsten.

Mediet vil jeg gerne beskrive som en skulpturel performance, hvori der indgår dele der er skabt så vel som fundne. Værket vil uden tvivl blive efterfulgt af andre med samme tema, da undersøgelsen langt fra er ovre. Dette er med andre ord første fase i en åndelig erkendelsesproces.