Åbent værksted hos Analogt
Fotografi

Det store pinholekamera blev rullet ud på møddingen og kropsprint i storformat skabt med cyanotopi hængt op til nærmere undersøgelse. Eftermiddagsfaget Analogt Fotografi åbnede værkstedet op, hvor der var mulighed for at kigge med indenfor i de forskellige processer og resultater af teknikker som der arbejdes med på værkstedet fx pinhole-fotografi, cyanotypi og fremkaldelse i mørkekammeret af analog sort/hvid-film.
(mere…)


Udstilling: Mindeemblemer, kæmpe korssting og
kropslige undersøgelser

Efter 20 ugers skabende liv på Kunsthøjskolen kunne forårsholdet F23 invitere venner og familie inden for til deres 3. og sidste udstilling på slotsladegården. Værkerne på udstillingen var resultatet af de sidste 5 ugers arbejde på værkstederne Keramik v. Alikka Garder Petersen og Lea Mi Engholm, Maleri v. Thomas Friisholm, Værkstedet for Ting & Sager v. Anders Møller Madsen og Anders Bonnesen, Animation v. Sara Koppel, Analogt Fotografi v. Hanne Lange Houlberg og Smykker v. Gitte Nygaard.
(mere…)


Kunsten kigger på
dig

Udstilling og afslutningen på E22’s første periode, er fyldt med værker skabt i løbet af de seneste 5 uger på værkstederne Maleri, Litteratur, Analogt Fotograi, Keramik, Tegneserie og Tværmedial Rumlig Praksis.  Udstillingen sluttede af med oplæsning i Salonen fra eleverne på Litteratur. Tillykke med udstillingen!

(mere…)


lys - skygge - lys

Hvad er fotografi? Hvad er Tid? Hvad er Lys? 

Glem din digitale følgesvend for et øjeblik og tag et analogt kamera i hånden. Tag et billede. Du kan ikke se det med det samme – men først efter efter et kemisk bad, en tur i mørkekammeret, lysapparater, op- og nedskalering, lidt mere kemi-bad og så er vi ved at være der. 

Den analoge proces – om end det er med et analogt kamera, selvbygget pin-hole kamera eller igennem legen med cyanotopi-processen med lys og skygge – er både lang og utroligt kort på en og samme tid og al det har eleverne på Analogt Fotografi i første periode på E22 netop arbejdet med igennem 5 uger. Resultatet herfra blev vist frem på første periodes udstilling. 

(mere…)


Cyanotopi og kemien som
motiv

Mens solens stråler stadig var pålidelige arbejdede eleverne på værkstedet for Analogt & Kameraløst Fotografi med en af de ældste fotoprocesser som kendes, nemlig Cyanotopi. Cyanotopi er en fotografisk process hvor stofferne Jern og Kalium blandes til en lysfølsom emulsion som påføres trykpapir, der efter tørring kan eksponeres i sollys og derved fremkalder et cyanblåt billede. Det var et grundigt et studie i objekt og objektets skygge, hvad er egentlig tid og hvad er lys? En brille, arm, hånd, hår, en rose, tøj, planter og blade – hvordan behandler lyset objektet og hvordan kommer det færdige resultat til at se ud?

(mere…)


Legende cyanotopier og smykker
på stribe

Den afsluttende udstilling på Sommerkursus C bød på værker fra gulv til loft med smykker på stribe, Willumsen-mosaik, legende cyanotopier og undersøgende Pin-hole fotografi, 10 meter fællestegning og et studie i den grafiske proces fra skitse til det færdige trykte værk. Tak til kursister og underviserne Morten Schelde, Maibritt Rangstrup, Tine Kjølsen, Marie-Louise Kristensen og Hanne Lange Houlberg for en velskabt og fængende udstilling – og ikke mindst, tak for 2 fabelagtige uger.

(mere…)


Fotografiets Filosofikum

Hvad er tid? Hvad er lyst? Eleverne fra Analogt fotografi har igennem tredje periode fået indblik i og blevet fortrolige med fotoanaloge processer og har skubbet grænser for hvad vi opfatter som fotografi gennem forskellige eksperimentelle metoder som; Pin-hole-fotografi, fonogrammer, cyanotopi og liquid Light.

Underviser: Hanne Lange Houlberg


Analogt Fotografi udstilling efteråret 2018 Kunsthøjskolen i Holbæk

Analog Fotografi udstilling,
efteråret 2018

Eleverne fra Analogt Fotografi udstillede på det nærmeste over alt på Kunsthøjskolen!

I Studie B, samt i Hannedammen var udstillede arbejder, som på meget fin og mangfoldig vis, præsenterede de forskellige foto-tekniker og metoder som holdet har været igennem.
Sort hvide fotografier fremkaldt på papir – i ophængninger, samt sammensat til mindre blade eller ‘zines.

Men eleverne har også eksperimenteret med ‘Liquid light’ teknik og med Cyanotopi – også kendt som Blåtryk, som er en gammel fotoprocess, hvor i stofferne Jern og Kalium blandes til en lysfølsom emulsion som kan eksponeres i sollys og fremkalde cyanblå billeder.

Udover den samlede udstilling af analoge foto værker i Studie B – var resten af elevernes individuelle værker spredt rundt på, og til endog meget fjernt liggende egne af Kunsthøjskolens areal.
Et gennemgående fællestræk for disse ‘satellit udstillinger’ var en overvejene installatorisk form. Fra selvbyggede rum i laden, Karens kammer, og på græsplænen – til et indrettet rum i den gamle husruin i ‘skoven’.

Det analoge fotografi – dets udtryk og praksisser, blev her brugt som en del af, eller en udtryksform i en anden kontekst.
Den her stærke undersøgelse, og afprøvning af installationskunst og ‘rum’ virker til at have fulgt en del af eleverne siden 1. periode .

Det illustrere samtidig rigtig godt hvordan at alle fagene på Kunsthøjskolen kan, hvis man søger det – være i vekselvirkende dialog med hinanden på tværs af perioderne.

 


Udstilling 2. Periode
Forår 2018

Torsdag den 5. April blev udstillingen for forårskursets 2. periode erklæret for åben, med udstillinger af eleverne fra de fem værksteder; Design, Smykker, Analogt fotografi, Maleri og Animation.

Udstillingen markerer afslutningen på den 6 uger lange 2. periode, og giver et bredt og varieret indblik i de processor og værker eleverne i deres værksteder har arbejdet med i perioden.
Udstillingen åbner igen søndag, hvor der er åbent hus for elevernes venner og familie fra kl. 14.

SE BILLEDERNE FRA UDSTILLINGEN


Analogt Fotografi - Forår
2017

Analogt fotografis udstilling viser, at der i elevernes arbejder, dels har været fokus på det kameraløse fotografi dvs. den  direkte belysning af objekter i mørkekammeret til FOTOGRAMMER, og på det selv at bygge et kamera og arbejde med PIN-HOLE fotografi. Mange af billederne er blevet til ved direkte påsmøring af lysfølsomt emulsion på trykpapir og træ med LIQUID LIGHT, som en undersøgelse af det sort-hvide fotografiets kemiske farvepalet. Den blå palet viser sig tydeligt i de blå billeder, kaldet CYANOTOPI, Kemien males direkte på papir, stof eller træ og billederne bevæger sig da  i grænselandet imellem fotografi og maleri. Hver enkelt elev har til hvert enkelt billede på sin fremkaldte filmstrimmel stillet sig selv spørgsmålet: Hvilke processer fortæller bedst det, jeg gerne vil have frem i dette billede?

Hanne Houlberg, underviser i Analogt fotografi, Forår 2017

 


Analogt Fotografi,
Efterår 2016

Analogt Foto har gennem tre uger arbejdet med teknikker som; Kameraløst Fotografi herunder fotogrammer, lumen print og cyanotopi samt PinHole og analogt spejlrefleks fotografi.

De sidste tre uger af forløbet har eleverne individuelt valgt at fokusere på emner som:
Iscenesat Portrætfotografier
Botanik
Geometri
Fotocollage
Refleksioner
Gennemsigtighed
Konceptuel Fotografi
Dialoger mellem foto og tegning
Dialoger mellem maleri og foto.

Hanne Houlberg, underviser i Analogt Fotografi, Efterår 2016


Analogt fotografi - forår
2014

TID og LYS har været omdrejningspunkt for 5 ugers forløb med ANALOGT FOTOGRAFI. Metoderne har været PINHOLE fotografi – FOTOGRAMMER – FILM , der er bearbejdet i mørkekammer samt Liquid Light, dvs. flydende emulsion påsmurt trykpapir eller træ. Der er arbejdet med ex: naturens mønstre, portræt , stil , kropsdele, tekst og alle har bygget, fotograferet og fortalt et ERINDRINGSRUM, defineret som : et sted / en situation i erindringen, hvor en særlig begivenhed i dit liv fandt sted. Hvor et for dig betydningsfuldt menneske bor/boede. Et rum i en drøm ell. ell…………