Analogt Fotografi udstilling efteråret 2018 Kunsthøjskolen i Holbæk

Analog Fotografi udstilling,
efteråret 2018

Eleverne fra Analogt Fotografi udstillede på det nærmeste over alt på Kunsthøjskolen!

I Studie B, samt i Hannedammen var udstillede arbejder, som på meget fin og mangfoldig vis, præsenterede de forskellige foto-tekniker og metoder som holdet har været igennem.
Sort hvide fotografier fremkaldt på papir – i ophængninger, samt sammensat til mindre blade eller ‘zines.

Men eleverne har også eksperimenteret med ‘Liquid light’ teknik og med Cyanotopi – også kendt som Blåtryk, som er en gammel fotoprocess, hvor i stofferne Jern og Kalium blandes til en lysfølsom emulsion som kan eksponeres i sollys og fremkalde cyanblå billeder.

Udover den samlede udstilling af analoge foto værker i Studie B – var resten af elevernes individuelle værker spredt rundt på, og til endog meget fjernt liggende egne af Kunsthøjskolens areal.
Et gennemgående fællestræk for disse ‘satellit udstillinger’ var en overvejene installatorisk form. Fra selvbyggede rum i laden, Karens kammer, og på græsplænen – til et indrettet rum i den gamle husruin i ‘skoven’.

Det analoge fotografi – dets udtryk og praksisser, blev her brugt som en del af, eller en udtryksform i en anden kontekst.
Den her stærke undersøgelse, og afprøvning af installationskunst og ‘rum’ virker til at have fulgt en del af eleverne siden 1. periode .

Det illustrere samtidig rigtig godt hvordan at alle fagene på Kunsthøjskolen kan, hvis man søger det – være i vekselvirkende dialog med hinanden på tværs af perioderne.