Åbent værksted hos Analogt
Fotografi

Det store pinholekamera blev rullet ud på møddingen og kropsprint i storformat skabt med cyanotopi hængt op til nærmere undersøgelse. Eftermiddagsfaget Analogt Fotografi åbnede værkstedet op, hvor der var mulighed for at kigge med indenfor i de forskellige processer og resultater af teknikker som der arbejdes med på værkstedet fx pinhole-fotografi, cyanotypi og fremkaldelse i mørkekammeret af analog sort/hvid-film.