Efteråret 2019 På Kunsthøjskolen I Holbæk

  Højskolens efterårskursus 2019 forløber over 18 uger med startdato d. 18. august og afslutning d. 21. december.

  På Kunsthøjskolen har du mulighed for selv at sammensætte dit forløb

  Under forløbet skal du vælge fag tre gange. Ideen er, at du får mulighed for at tænke tværfagligt og afprøve forestillinger om de forskellige fags indhold, idéer og muligheder i et professionelt og tværfagligt miljø.

  Vi er i gang med at planlægge efterårsholdet 2019.
  Til din orientering kan du her se en list over de fag vi planlægger at tilbyde i efterår 2019:
  Analogt fotografi, Animation, Arkitektur, Arkitekturhistorie, Design, Digitalt fotografi, Filmhistorie, Filosofi, Grafik, Grafisk Design, Skulptur, Keramik, Kunsthistorie, Litteratur, Lyd, Maleri, Serigrafi, Skulptur, Smykker, Tegneserie, Video
  ( med forbeholdt ret til ændringer )

  Her kan du se hvordan fagene er fordelt på efterårsholdet 2018

  Under forløbet skal du vælge fag tre gange. Du har dagligt 5 timers undervisning, mandag til fredag, og kan have op til 5 forskellige fag i løbet af dit ophold. Ideen er, at du får mulighed for at tænke tværfagligt og afprøve forestillinger om de forskellige fags indhold, idéer og muligheder i et professionelt og tværfagligt miljø.

  I de første to perioder har man både et formiddags og et eftermiddagsfag. I tredje og sidste periode har man kun ét værkstedsfag, både formiddag og eftermiddag.

  I efterår 2019 tager vi på studietur til Berlin

  Tilmelding +

  Undervisere & foredragsholdere

  Kunsthøjskolens netværk af undervisere består af professionelt udøvende billedkunstnere, forfattere, kunsthåndværkere, musikere, arkitekter og designere m.fl. Skiftende gæsteundervisere samt foredragsholdere bidrager til en konstant udvikling af et levende og aktivt miljø i kontakt med det aktuelle kunstliv omkring os. Dette tætte samspil mellem faste undervisere og gæstelærere fra ind- og udland skaber et dynamisk miljø for læring, udvikling og udveksling.
  Kunsthøjskolen inviterer endvidere tidens aktuelle kunstnere på besøg, hvor de afholder talks om deres praksis og giver os et indblik i deres arbejde indenfor mange forskellige kunstneriske discipliner).

  Undervisere + Livet på skolen + Vejledning og mentorordning +

  Studietur til Berlin

  På de lange kurser tager alle hold på en studietur til Berlin. Her kommer du til at besøge gallerier, udstillinger samt museer med både de gamle mestres værker og den nyeste samtidskunst.

  Du kan endvidere tage med på tur rundt til bygningskunsten i Berlins gader, blive præsenteret for nye uopdagede dele af byen, komme til koncert i Philharmonien og høre et af verdens bedste symfoniorkestre i imponerende arkitektoniske omgivelser samt gå på opdagelse i Berlins undergrundskultur af barer, koncertsteder og natklubber.

  Vi udarbejder et spændende dagsprogram med fokus på kunst, design samt inspiration, og du sammensætter selv dine aktiviteterne om aftenen.


  Højskoleophold 1+1

  Højskoleophold 1+1 udbydes til de elever, der ønsker at kombinere et efterårs- og forårsophold indeholdende 2 lange kurser, som følger efter hinanden (kun afbrudt af juleferien). Med denne kursuskombination opnår du muligheden for at tilmelde dig et 10 måneders langt forløb, der giver dig tiden til at fokusere på kunstnerisk fordybelse. I den periode kan du afprøve flere fag fra Kunsthøjskolens fagtilbud samt at gå i dybden med dit kunstneriske arbejde.

  Dette lange kursus er særligt tiltænkt de elever, der ønsker at søge ind på en af de nationale eller internationale videregående kunstneriske skoler: Kunstakademier, arkitekt- og Designskoler. Det er vores erfaring, at hele ansøgningsprocessen kan blive meget stresset, hvis man starter på Kunsthøjskolen i januar, og allerede skal aflevere sin portfolio i slutningen af februar.

  Skolen giver et særlig tilskud til de elever, der tilmelder sig et kombineret Højskoleophold 1+1, der bliver afregnet ved sidste rates forfald på forårssemesteret. For yderligere information bedes du kontakte Kunsthøjskolen.


  Vejledning

  Mentorordning

  Kunsthøjskolens elevvejledning tager hovedsageligt og omhyggeligt sigte på ansøgningen til de kunstneriske uddannelser. På hvert hold arrangeres møder med tidligere studerende fra kunstakademier, designskoler, arkitektskoler m.m. Her præsenteres de respektive studieretninger, og der er rig lejlighed til at få besvaret alle de relevante spørgsmål, man måtte have i forbindelse med at søge ind på et studie.

  Hver uge får vi besøg af en billedkunstner, forfatter, arkitekt, musiker eller kunsthåndværker, der holder foredrag om deres kunstneriske virke. Endvidere står Kunsthøjskolens undervisere som alle er praktiserende kunstnere til rådighed i alle vågne øjeblikke med råd, samtaler og evt. anbefalinger til dén enkeltes videre vej.


  Vision

  Kunsthøjskolen i Holbæk har de kunstneriske fag som omdrejningspunkt. Kunsthøjskolen undersøger og udvikler samtidskunsten og ønsker at være medspiller i det regionale og nationale kulturliv. I vekselvirkning med de nyeste tendenser indenfor kunst, design og arkitektur udvikler vi undervisningen og de sociale rammer konstant.
  Det sociale rum står centralt. Vi skaber rammerne for, at du på skolen møder folk, du ellers aldrig ville være stødt ind i og danner netværk for livet. Kunsthøjskolen vil udfordre dine forestillinger om hvad både livet og kunsten kan være. Gennem det æstetiske undersøger vi verden og når frem til en større forståelse af den, hinanden og os selv i fællesskabet.
  Vi ønsker at undervise dig på det højeste kunstneriske niveau. Samtidig søger vi at skabe de bedste rammer for dig, der er interesseret i kunst og design og gerne vil prøve forskellige fag. Kunsthøjskolens rolle er således både at forberede kommende kunstnere, arkitekter, designere m.fl. på deres professionelle karriere, samt at uddanne kvalificerede publikummer og deltagere i kulturlivet og den demokratiske debat.
  I tæt samspil mellem faste lærere og inviterede gæstelærere fra ind- og udland, der alle er udøvende kunstnere, skabes et dynamisk miljø for læring og udveksling. Vi er overbevist om, at kunsten bør have en langt større plads i samfundslivet. Det frirum som kunsten giver, gør os mere menneskelige og verden til et bedre sted at være.


  Priser: Lange kurser


  • Forår 2019 (20 uger): 32.000kr*
  • Efterår 2019 (18 uger): 28.800kr*
  • Forår 2020 (20 uger): 32.000kr*

  (*Ret til prisændringer forbeholdes).

  Kursusprisen tillægges endvidere 2.000kr for udenlandsrejse + evt. tillæg for enkeltværelser m/u bad og dobbeltværelser med bad.
  Kursusprisen betales i 3 rater; første rate betales inden kursusopstart, næste 1. februar og den sidste rate 1. april. Kursusprisen dækker undervisning i 5 timer dagligt fra mandag til fredag, foredrag, arrangementer, kost (3 måltider dagligt) samt logi.
  Når du modtager et brev med skolens bekræftelse på optagelse, opkræves der et indmeldelsesgebyr på 1.000kr. Dette beløb bliver ikke tilbagebetalt i tilfælde af framelding.

  Materialeomkostninger
  Udgifterne til materieler er meget individuelle. De dækkes af den enkelte elev, og er således ikke inkluderet i prisen.

  Hvis du afbryder dit højskoleophold, betales der skolepenge for 4 ugers undervisning fra dén dag, hvor du forlader skolen eller frem til det påbegyndte kursus’ afslutning. Endvidere frasiger du dig dit depositum.
  Har skolen på tidspunktet for din afrejse betalt for din deltagelse på studieturen, skal du dække de udgifter, som skolen har haft i forbindelse hermed.

  Læs om støttemuligheder +

  Tilmelding

  *Kursus:

  *Fornavn :
  *Efternavn :
  *Gade/vej:
  *Postnummer:
  *By:
  *Land:

  *Telefon:
  *Email:

  *Fødselsdato:
  *Køn:

  *CPR-nummer:

  *Kort begrundelse for ansøgning om optagelse på Kunsthøjskolen:
  *Skolegang, uddannelse og anden beskæftigelse:
  *Evt. planer for videre uddannelse:
  Sygdom eller handikap der skal tages hensyn til under opholdet:
  *Pårørendes navn, adresse og telefonnr. (i tilfælde af sygdom):

  *Værelse:
  Diverse:
  *Finansiering:
  Bemærkning: