Filmhistorie

Fag i 1. periode ( 18 aug. - 6. okt. ), Formiddagsfag

Filmhistorien er fyldt med glæde og grådighed, ondskab og oprør, magt og manipulation. Siden begyndelsen har filmhistoriens mænd og kvinder både fascineret og frastødt os med deres spejlinger af og fortællinger om alt det der gør os til mennesker på godt og ondt.

Vi skal beskæftige os med disse mænd og kvinder; instruktører og skuespillere, håndværkere og genier, fallenter og fantaster og med de værker de skabte set i lyset af det 20. århundredes øvrige begivenheder og strømninger for på den måde at få overblik over og indblik i mere end 120 års filmhistorisk udvikling.

Mit sigte med undervisningen er desuden at skærpe jeres analytiske formåen og samfunds- og idéhistoriske viden, når fordomme, holdninger og værdier kommer i spil i mødet med filmhistoriens poesi og provokationer, og derved give jer brændstof til eftertanke og perspektiver til at navigere i en samtid af en verden af i går – både inden- og udenfor lærredet.