Installation & Rum

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 18 aug. - 6. okt. )

På dette kursus vil vi beskæftige os med forskellige slags rum:
fysiske, mentale, sociale, performative og offentlige rum…
Vores arbejdsrum er højskolens lade, som giver en enestående mulighed for at arbejde i længere processer direkte 1:1.

Installationen forholder sig til det reale rum, stedets historik, betydning og funktion og kan indlemme mange slags medier og materialer – som aflæses i forhold til hinanden. Da mulighederne er uendelige, er dette ikke et decideret teknisk kursus, da ideen og indholdet kommer først, hvorefter relevante materialer kommer i spil. Vi løser det håndværksmæssige efterhånden som udfordringerne dukker op.

Vi vil særligt have fokus på projekter, som inddrager publikum i sociale handlinger eller performativitet. Vi vil bla. lave nogle afstikkere ned i byen for at undersøge, hvad der sker når man begynder at involvere publikum i værker som forholder sig til det offentlige rum – det komplekse “sted” som udgør vores fællesskab.

Changing Room (2019) Mette Kit Jensen, Skjold Contemporary, foto 
Sarah ButhmannMette Kit Jensen, Changing Room 2019, Skjold Contemporary.
90 minutters publikumsbaseret performance i 2 halvlege i omklædningsrummet hos fodboldklubben Skjold.
Foto: Sarah Buthmann

Vi vil eksperimentere, undersøge, reflektere og diskutere og forhåbentlig kommer I allesammen på sporet af, hvordan en kunstnerisk proces kan tage sig ud i forhold til det, som I hver især bliver optaget af. Karakteristisk for den kunstneriske proces er, at der ikke er en helt klar forestilling om målet, derfor er det vigtigt, at man lærer at holde sit projekt aktivt og åbent på samme tid.

Vi vil øve os I at tale om kunst og jeg vil vise jer masser af eksempler på dansk og international samtidskunst og vi vil etablere et fællesskab, hvor I hjælper hinanden på vej. Hvis der dukker nogle spændende udstillinger op, laver vi en fælles udflugt til København for at opleve nogle fysiske værker 1:1.

I starten vil der være en del opgaver, som skal åbne feltet op og skal klæde jer på til selv at formulere det projekt, som I vil arbejde med i de sidste 2-3 uger.

Jeg glæder mig til at møde jer!


Læs om værkstedet for Installation / Rum