Krop/Performance

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode F21

I dette kursus forløb vil vi arbejde med kroppen som udtryksform og udgangspunkt for skabende processer. Vi vil undersøge forskellige tilgange til bevægelse og arbejde med øvelser og teknikker fra en række danse- og kropstraditioner, som kan hjælpe os med at udvide vores sanser, indlevelsesevne og performativitet. Vi vil pirre vores forestillingsevne og vække kontakten til vores nervesystem, lytte til vores kroppes egen indre logik. Vi vil undersøge hvilken rolle disse tematikker spiller i samtidskunsten og stille spørgsmål til hvilke potentialer dansen og det performative arbejde har som redskab, udover at sættes på en scene og opføres på traditionel vis. Hvad muliggør det sceniske rum for os som udøvende kunstnere inden for forskellige medier, og hvilke nye processer åbner sig når vi træner og skærper den poetisk-kropslige erfaring?

Anne Teresa De Keersmaeker’s opening speech for EDN: What’s Next in the Dance Ecosystem

Judith Butler ‘Your Behavior Creates Your Gender’

The Queens Perform “Phenomenon” | RuPaul’s Drag Race


Læs om værkstedet for Performance