cover-ler-i-skoven-sansninger

Sansninger i skoven

Elever fra formiddagsfaget Sansninger drog på skovtur med over 100 kg ler under armen. Den følgende time blev, i stilhed, brugt på at undersøge skovens former og strukturer igennem leret som materiale, for til slut at stå med et fælles værk igennem det individuelle møde med naturen.

I Sansninger som formiddagsfag arbejder eleverne med at styrke og forfine sanser, koncentration og intuition, og hjælp af rituelle handlinger, styrkes følelsen af samvær og fællesskab.