Krop/Objekt/Performance

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 12. okt. – 13. nov. )

Det dansekunstneriske arbejde har en evne til at skabe røre, transformation og forandring i vores opfattelse af os selv og hinanden. Det er spekulativt, fabulerende og stiller sig ikke nødvendigvis tilfreds med den første og mest enkle definition af hvordan verden hænger sammen. Hvordan performer vi mennesker os selv i verden? Og hvordan performer verden sig selv?

I dette kursus vil vi arbejde med kroppen som udgangspunkt for den skabende process. Vi vil undersøge forskellige tilgange til bevægelse og arbejde med øvelser og teknikker fra en række danse- og kropstraditioner, som kan hjælpe os med at udvide vores sanser, indlevelsesevne og performativitet. Vi vil pirre vores forestillingsevne og vække kontakten til vores nervesystem, lytte til vores kroppes egen indre logik. Vi vil undersøge hvilken rolle disse tematikker spiller i samtidskunsten og stille spørgsmål til hvilke potentialer dansen og det performative arbejde har som redskab, udover at sættes på en scene og opføres på traditionel vis. Hvad muliggør det sceniske rum for os som udøvende kunstnere inden for forskellige medier, og hvilke nye processer åbner sig når vi træner og skærper den poetisk-kropslige erfaring?

Vi vil oftest starte med fysisk arbejde, til tider med sved på panden, til tider med en mere koncentreret anatomisk tilgang. Derefter vil vi arbejde med performative eksperimenter og øvelser der kan åbne nye måder at undersøge vores kroppe i relation til den omgivende verden, til hinanden, til tid og rum og til det ikke-menneskelige, til objekter og planter.

Man skal ikke have dansebaggrund for at tage del i undervisningen. Det er åbent for alle slags kroppe og al slags nysgerrighed eller (u)videnhed. Kurset er for jer elever! Det tager afsæt i vores iver efter at dele vores passionerede forhold til performance i samarbejde med hvad i bringer af tanker, ideer og interesser. Også indenfor andre kunstneriske felter, da der altid viser sig sammenhænge imellem forskellige kunstneriske praksisser og det er i det møde noget uventet kan opstå og erfares.

I vil få mulighed for at afprøve egne ideer og skabe performative værker, måske med direkte inddragelse af kroppen, måske i samarbejde med andre medier.

Katrine og Peter har et langt venskab bag sig og er siden blevet partners-in-artistic-crimes. De har arbejdet sammen i en række projekter indenfor performance, dans/koreografi og videokunst.


Læs om værkstedet for Performance