Fernisering, Design,
Efterår 2016

I faget Design er forskellige arbejdsmetoder, inden for designproces, blevet introduceret igennem en række praktiske opgaver. Holdet har arbejdet med alt fra hurtige skitser til store prototyper i skalaforhold 1:1.

Eleverne har arbejdet med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til både form og materialer inden for designfaget. Opgavernes formål har været at skabe en bredere forståelse for, hvordan man kan komme fra idé til endeligt produkt, og at få sat ord på de tanker man har gør sig undervejs i processen. Netop denne designproces kunne ses i form af et “proces-rum” på den afsluttende udstilling, hvor alt fra de første skitser, over materialeundersøgelser til de færdige produkter kunne ses.

I den afsluttende opgave, har eleverne arbejdet med hvordan man kan transformere begrebet forandring til et stykke design, og igennem processen har det stået frit for hvilke arbejdsmetoder de har taget i brug for at opnå det bedst mulige resultat.

Eleverne har selv valgt hvilken designlinie projektet skulle være rettet imod, og hvor eksperimenterende projektet skulle fremstå inden for både form og materialer.

Astrid Tolnov, underviser i Design, Efterår 2016