På Kunsthøjskolen kan du arbejde med samtidskunst i forskellige medier. Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe til med at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler: Kunstakademier, Arkitekt-/ Designskoler o.lign

forår – 2022 ( 20 uger )

Semestret for foråret 2022 på Kunsthøjskolen
begynder den 9. januar og afsluttes den 28. maj

Højskolerne Informationsevalueringen 2022 ->.

Kunsthøjskolen er et sted der skaber og kræver plads til tankens fri bevægelse. Her udvikles det enkelte menneskes evner, samt sans for rummelighed og flertydighed. Her dannes netværker af kunstinteresserede og engagerede mennesker, som spiller en aktiv rolle i den danske samtids kunst- og kulturliv.

Perioder og fag

Sammensæt dit eget forløb
På Kunsthøjskolen sammensætter du selv dit forløb. Undervisningen er ikke delt op i linjer, men derimod i undervisnings perioder, med et udbud af forskellige fag i hver periode. På den måde får du mulighed for at arbejde med kunst i form af væsensforskellige discipliner og fremgangsmåder.

Ved hver periodes start vælger du nye fag. I de første 2 perioder har man både et formiddags- og et eftermiddagsfag. I den 3. og sidste periode har man det samme fag hele dagen. På den måde har du i alt haft 5 forskellige fag i løbet af et semester. Det er en særlig tilrettelægning, som vi tror på kan danne grobund for en udvidelse af den enkeltes kunstneriske tilgang og tænkemåder. Forestillinger om forskellige fags indhold, idéer og muligheder kan eksperimenteres med, og prøves af, i et engageret og dedikeret kunstfagligt miljø.

Fag i 1. periode F22

FormiddagsfagEftermiddagsfag

Kunsthistorie
Nanna Gro Henningsen
Arkitektur
Nis Rømer
Lydkunst
Michael Nielen
Digitalt fotografi
Jeanette Land Schou
TegningEr
Thomas Friisholm
Keramik
Christin Johansson
Maleri
Rasmus Styrmer
Serigrafi & Tekstil
Hanne Lange Houlberg
Tegneserie
Halfdan Pisket

Fag i 2. periode F22

FormiddagsfagEftermiddagsfag

Filmhistorie
Allan Grønvall Pedersen
Grafisk Design
Emilia Michalsdotter Andersson
Filosofi
Tobias Kirstein
Keramik
Lea Mi Engholm
Kuratering
Melou Vanggaard
Krop, Krop, Krop —> Koreografi
Ida Katinka Fridan Pedersen
om Arkitektur
Sølve Møller Madsen
Litteratur
Palle Sigsgaard
Maleri
Thomas Friisholm
Smykker
Pernille Mouritzen, Josephine Winther

Fag i 3. periode F22

Værkstedsfag

Analogt & Kameraløst Fotografi
Hanne Lange Houlberg
Animation
Sara Koppel
Grafik
Tine Kjølsen
Keramik
Alikka Garder Petersen
Maleri
Søren Martinsen
Værkstedet for Ting og Sager*
Anders Bonnesen, Anders Møller Madsen

Tilmelding +

Undervisere & foredragsholdere

Kunsthøjskolens netværk af undervisere består af professionelt udøvende billedkunstnere, forfattere, musikere, arkitekter, designer m.fl. Skolen har 5 fastlærere som bor, lever og underviser på skolen.

Skiftende gæstelærere og foredragsholdere bidrager til konstant udvikling af et levende og aktivt miljø, i kontakt med det aktuelle kunstliv omkring os. I tæt samspil mellem faste lærere og inviterede gæstelærere fra ind- og udland, skabes et dynamisk miljø for læring og udveksling.

Kunsthøjskolen inviterer også tidens aktuelle kunstnere til at fortælle om deres praksis og projekter, så vi kan få et indblik i deres arbejde indenfor mange forskellige kunstneriske discipliner. Se aktuelle arrangementer her.

Undervisere + Livet på skolen + Vejledning og mentorordning +

Studietur

På hvert af semestrene (forår/efterår), har vi tradition for at tage på studietur, og det har de seneste år været til Berlin, Tyskland. I 2020 og 2021 har rejsen til Berlin ikke været mulig grundet covid19 pandemiens udvikling i Europa. Vi ser frem til at vi igen kan rejse til Berlin, og vi håber meget at vi til foråret 2022 vil kunne komme afsted. De to tidligere år, 20/21 blev der sammensat forskellige udgaver af alternative studieturer eller alternativ til studieturen.


Vejledning

Mentorordning PitStop på højskolen

Kunsthøjskolens vejledning tager hovedsageligt sigte på de kunstneriske uddannelser. På hvert hold arrangeres et møde med studerende fra akademier, designskoler, arkitektskoler med videre. De studerende er fortrinsvis tidligere elever på Kunsthøjskolen. Her præsenteres de respektive studier og der er lejlighed til at få besvaret alle relevante spørgsmål. Hver uge får vi besøg af en billedkunstner, forfatter, arkitekt, musiker eller lignende, som holder foredrag. I forbindelse hermed vejledes efter ønsker og behov. Kunsthøjskolens lærere, som alle er praktiserende kunstnere, står til rådighed i alle vågne øjeblikke med råd, samtaler og evt. henvisninger til yderligere kvalificerede kontakter angående den enkeltes videre vej.


Pris foråret 2022

34.000 DKK. — 20 uger (dobbeltværelse uden bad).
Kursusprisen dækker 5 timers daglig undervisning mandag til fredag, samt foredrag, arrangementer, kost og logi. Der tillægges endvidere 2.000 kr. for studietur + evt. tillæg pr. uge for enkeltværelser med/uden bad (+100 kr./ +75 kr.) og dobbeltværelser med bad (+50 kr.).

Kursuspris pr. uge (fra og med 2022):

  • dobbeltværelse
  • uden bad
  • 1700 DKK.
  • dobbeltværelse
  • med bad
  • 1750 DKK.
  • enkeltværelse
  • uden bad
  • 1775 DKK.
  • enkeltværelse
  • med bad
  • 1800 DKK.

Der kan betales i 3 rater; første rate betales inden kursusopstart, og udgør halvdelen af den samlede kursuspris, de 2 næste rater betales løbende derefter.
Når du har modtaget en bekræftelse på optagelse, opkræves der samtidig et tilmeldingsgebyr på 1.000 kr. (heraf 500 kr. som depositum for værelset). Dette beløb bliver ikke tilbagebetalt i tilfælde af afbud eller frafald. Du er først sikret en plads, når du har modtaget bekræftelse og indmeldelsesgebyret er betalt. Ret til ændringer forbeholdes.

Afbrydelse af ophold
Hvis du afbryder dit højskoleophold, betales skolepenge for 4 uger fra dagen, hvor du forlader skolen, eller frem til kursets afslutning.
Hvis skolen på tidspunktet for din afrejse har betalt for din deltagelse på studietur, skal du dække de udgifter, som skolen har haft i forbindelse hermed.
Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart betales skolepenge for de første 4 uger, medmindre skolen finder en elev, der kan overtage din plads.
Afbud skal altid ske skriftligt til mail: info@kunsthojskolen.dk

Materialeomkostninger
Udgifter til materialer betales af den enkelte elev og er afhængige af hvilke fag der vælges og hvor meget der produceres.
Materialeudgifter er meget individuelle og er således ikke indeholdt i kursusprisen. Der indbetales imidlertid et seperat aconto beløb på 2.000 kr. til elevens materialekonto, som er tilknyttet skolens butik. Materialekontoen bliver opgjort ved hvert periodeskift.
Læs om støttemuligheder +