Filmhistorie

Fag i 2. periode F22, Formiddagsfag

Filmhistorien er en vital nervebane i det 20. århundredes udvikling. Siden begyndelsen har filmen budt os glæde og grådighed, latter og lidelse, ondskab og oprør, magt og manipulation og fascineret og frastødt os med sine spejlinger af og fortællinger om alt det der gør os til mennesker på godt og ondt. Vi skal i de næste uger både se og lytte, og vi skal beskæftige os med begivenheder, tilfældigheder og handlinger, der måske ved første øjekast synes at ligge i periferien af et ellers snævert fokus, men som dagene går gradvist knytter sig mere og mere sammen som brikker i et kæmpe puslespil, og viser sig vigtige og væsentlige i forståelsen af filmhistoriens udvikling frem til i dag.

Undervisningen foregår som oplæg af mig i en meget personlig formidlingsform, hvor alt fordomsfrit kan og vil komme i spil i ønsket om at komme så nuanceret og pædagogisk omkring dagens emne som muligt og for at få jeres analytiske blik skærpet til mødet med filmhistoriens poesi og provokationer. Det er mit håb og mål med undervisningen, at I ikke blot opnår en formel faglig viden hver især, men at vi sammen skaber brændstof til eftertanke og videre perspektiv, som I også efterfølgende kan drage nytte af – både inden- og udenfor lærredets rum.

Undervisningen kræver ingen andre forudsætninger end et åbent sind, vedholdenhed, videbegær og forståelse af det danske sprog.