På Kunsthøjskolen kan du arbejde med samtidskunst i forskellige medier. Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe til med at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler: Kunstakademier, Arkitekt-/ Designskoler o.lign

Forår 2021 på Kunsthøjskolen I Holbæk

Højskolens forårskursus 2021 begynder den 15. marts.

På Kunsthøjskolen har du mulighed for selv at sammensætte dit forløb
Kurset er inddelt i 2 undervisningsperioder.
I den første periode har man to fag, et formiddags- og et eftermiddagsfag.
I den sidste periode har man det samme fag både for- og eftermiddag.
På den måde har du mulighed for i alt at have haft 3 forskellige fag i løbet af dit ophold.

Idéen med perioderne er at du får mulighed for at tænke tværfagligt og afprøve forestillinger om de forskellige fags muligheder, indhold, og tilgange til kunst – i et professionelt og tværfagligt miljø.

Der er 5 undervisningstimer om dagen, mandag til fredag.
Foråret 2021 er planlagt efter kursusforløb i fagene:
Arkitekturens idéhistorie, Filosofi, Lyd som Kunst, Kunsthistorie, Digitalt Fotografi, Analogt Fotografi, Idé & Projekt, Krop/Performance, Litteratur, Maleri, Serigrafi, Animation, Grafik, Keramik, Smykker og Værkstedet for Ting og Sager

Klik på den enkelte periode for at se opdelingen af fagene og læs om; underviserne og deres beskrivelser af det enkelte fag

Fag i 1. periode F21

FormiddagsfagEftermiddagsfag

Arkitekturens idéhistorie
Sølve Møller Madsen
Digitalt Fotografi
Kristina Steinbock
Filosofi
Henrik Borup Nielsen
Idé & Projekt
Nanna Gro Henningsen
Kunsthistorie
Nanna Gro Henningsen
Krop/Performance
Ida Katinka Fridan Pedersen
Lyd som Kunst
Michael Nielen
Litteratur
Claus Handberg Christensen
Maleri
Thomas Friisholm
Serigrafi
Hanne Lange Houlberg

Fag i 2. periode F21

Værkstedsfag

Analogt Fotografi
Hanne Lange Houlberg
Animation
Sara Koppel
Grafik
Peter Larsen
Keramik
Alikka Garder Petersen
Maleri
Melou Vanggaard
Smykker
Marie-Louise Kristensen
Værkstedet for Ting og Sager*
Anders Bonnesen, Anders Møller Madsen

Tilmelding +

Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe til med at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner: Kunstakademier, arkitekt- og designskoler. Kunsthøjskolen er et sted der skaber og kræver plads til tankens fri bevægelse. Her udvikles det enkelte menneskes evner, samt sans for rummelighed og flertydighed. Her dannes netværker af kunstinteresserede og engagerede mennesker som spiller en aktiv rolle i det danske kulturliv.


Undervisere & foredragsholdere

Kunsthøjskolens netværk af undervisere består af professionelt udøvende billedkunstnere, forfattere, kunsthåndværkere, musikere, arkitekter og designere m.fl. Skiftende gæsteundervisere samt foredragsholdere bidrager til en konstant udvikling af et levende og aktivt miljø i kontakt med det aktuelle kunstliv omkring os. Dette tætte samspil mellem faste undervisere og gæstelærere fra ind- og udland skaber et dynamisk miljø for læring, udvikling og udveksling.
Kunsthøjskolen inviterer endvidere tidens aktuelle kunstnere på besøg, hvor de afholder talks om deres praksis og giver os et indblik i deres arbejde indenfor mange forskellige kunstneriske discipliner).

Undervisere + Livet på skolen + Vejledning og mentorordning +

Højskoleophold 1+1

Højskoleophold 1+1 udbydes til de elever, der ønsker at kombinere et efterårs- og forårsophold indeholdende 2 lange kurser, som følger efter hinanden (kun afbrudt af juleferien). Med denne kursuskombination opnår du muligheden for at tilmelde dig et 10 måneders langt forløb, der giver dig tiden til at fokusere på kunstnerisk fordybelse. I den periode kan du afprøve flere fag fra Kunsthøjskolens fagtilbud samt at gå i dybden med dit kunstneriske arbejde.

Dette lange kursus er særligt tiltænkt de elever, der ønsker at søge ind på en af de nationale eller internationale videregående kunstneriske skoler: Kunstakademier, arkitekt- og Designskoler. Det er vores erfaring, at hele ansøgningsprocessen kan blive meget stresset, hvis man starter på Kunsthøjskolen i januar, og allerede skal aflevere sin portfolio i slutningen af februar.

Skolen giver et særlig tilskud til de elever, der tilmelder sig et kombineret Højskoleophold 1+1, der bliver afregnet ved sidste rates forfald på forårssemesteret. For yderligere information bedes du kontakte Kunsthøjskolen.


Vejledning

Mentorordning

Kunsthøjskolens elevvejledning tager hovedsageligt og omhyggeligt sigte på ansøgningen til de kunstneriske uddannelser. På hvert hold arrangeres møder med tidligere studerende fra kunstakademier, designskoler, arkitektskoler m.m. Her præsenteres de respektive studieretninger, og der er rig lejlighed til at få besvaret alle de relevante spørgsmål, man måtte have i forbindelse med at søge ind på et studie.

Hver uge får vi besøg af en billedkunstner, forfatter, arkitekt, musiker eller kunsthåndværker, der holder foredrag om deres kunstneriske virke. Endvidere står Kunsthøjskolens undervisere som alle er praktiserende kunstnere til rådighed i alle vågne øjeblikke med råd, samtaler og evt. anbefalinger til dén enkeltes videre vej.


Vision

Kunsthøjskolen i Holbæk har de kunstneriske fag som omdrejningspunkt. Kunsthøjskolen undersøger og udvikler samtidskunsten og ønsker at være medspiller i det regionale og nationale kulturliv. I vekselvirkning med de nyeste tendenser indenfor kunst, design og arkitektur udvikler vi undervisningen og de sociale rammer konstant.
Det sociale rum står centralt. Vi skaber rammerne for, at du på skolen møder folk, du ellers aldrig ville være stødt ind i og danner netværk for livet. Kunsthøjskolen vil udfordre dine forestillinger om hvad både livet og kunsten kan være. Gennem det æstetiske undersøger vi verden og når frem til en større forståelse af den, hinanden og os selv i fællesskabet.
Vi ønsker at undervise dig på det højeste kunstneriske niveau. Samtidig søger vi at skabe de bedste rammer for dig, der er interesseret i kunst og design og gerne vil prøve forskellige fag. Kunsthøjskolens rolle er således både at forberede kommende kunstnere, arkitekter, designere m.fl. på deres professionelle karriere, samt at uddanne kvalificerede publikummer og deltagere i kulturlivet og den demokratiske debat.
I tæt samspil mellem faste lærere og inviterede gæstelærere fra ind- og udland, der alle er udøvende kunstnere, skabes et dynamisk miljø for læring og udveksling. Vi er overbevist om, at kunsten bør have en langt større plads i samfundslivet. Det frirum som kunsten giver, gør os mere menneskelige og verden til et bedre sted at være.


Priser: Lange kurser


• Foråret 2021  (15.marts – 29.maj)

Kursusprisen er 1600 kr. om ugen + evt. tillæg for enkeltværelser m/u bad og dobbeltværelser med bad. Kursusprisen dækker undervisning i 5 timer dagligt fra mandag til fredag, foredrag, arrangementer, kost (3 måltider dagligt) samt logi. Mulighed for ratebetaling. Når du modtager et brev med skolens bekræftelse på optagelse, opkræves der et tilmeldingsgebyr på 1.000kr (heraf 500kr som depositum for værelset). Dette beløb bliver ikke tilbagebetalt i tilfælde af framelding.

Materialeomkostninger
Ud over kursusprisen betales der også et aconto beløb til materialer på 2.000 kr. Udgifter til materialer betales af den enkelte elev og er afhængige af hvilke fag der vælges og hvor meget der produceres. Materialekontoen bliver opgjort ved hvert periodeskift.

Afbrydelse af ophold
Hvis du afbryder dit højskoleophold, betales der skolepenge for 4 ugers undervisning fra dén dag, hvor du forlader skolen eller frem til det påbegyndte kursus’ afslutning. Endvidere frasiger du dig dit tilmeldingsgebyr. Har skolen på tidspunktet for din afrejse betalt for din deltagelse på studieturen, skal du dække de udgifter, som skolen har haft i forbindelse hermed.

Læs om støttemuligheder +

Tilmelding

Grundet coronarestriktionerne starter forårsholdet 2021 den 15.marts.

 

Corona forbehold:
Skulle det som følge af en generel nedlukning af højskolerne blive nødvendigt at aflyse eller afbryde forårskurset, vil Kunsthøjskolen refundere deltagernes egenbetaling for den pågældende periode.