Filosofi

Fag i 1. periode F21, Formiddagsfag

Filosofi er samtiden fattet i tanker. Opgaven er at fatte den krise, vi befinder os i, og tænke os en vej ud af den. For at kunne gøre det, må vi se tilbage i historien. Ikke blot for at tage ved lære af de gamle, men for at forstå, hvordan vi selv er præget af arvegodset, og for at kunne sondre mellem det, vi vil holde fast ved, og det vi må smide over bord. Vi er ikke alle filosoffer, men vi er alle fulde af filosofi. Det er de selvfølgeligheder, som præger vores tankegang, og som vi først bliver bevidste om, når der bliver sat spørgsmålstegn ved dem. I dette forløb skal vi øve os i at sætte spørgsmålstegn. Inspirationen finder vi i oplæg om filosofihistorien, korte tekster og YouTube-klip (også en guldgrube for filosofi-interesserede). Men først og fremmest skal vi finde inspiration i de levende ord, vi udveksler med hinanden.