Grafisk desgin på højskole

Fernisering efter 2. periode -
Efterår 2016

I første weekend i november var der endnu engang udstilling på Kunsthøjskolen. Her præsenterede eleverne fra Design, Digitalt Fotografi, Grafisk Design, Maleri og Smykker, hvad de har arbejdet med i 2. periode på det lange efterårskursus. Det skete ved en intern fernisering med efterfølgende åben udstilling. På udstillingen kunne man få et indblik i den kreative proces som leder op til det færdige værk, se et udpluk af løsninger på stillede opgaver i løbet af perioden samt elevernes egene projekter.


DESIGN

I faget Design er forskellige arbejdsmetoder, inden for designproces, blevet introduceret igennem en række praktiske opgaver. Holdet har arbejdet med alt fra hurtige skitser til store prototyper i skalaforhold 1:1.

Eleverne har arbejdet med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til både form og materialer inden for designfaget. Opgavernes formål har været at skabe en bredere forståelse for, hvordan man kan komme fra idé til endeligt produkt, og at få sat ord på de tanker man har gør sig undervejs i processen. Netop denne designproces kunne ses i form af et “proces-rum” på den afsluttende udstilling, hvor alt fra de første skitser, over materialeundersøgelser til de færdige produkter kunne ses.

I den afsluttende opgave, har eleverne arbejdet med hvordan man kan transformere begrebet forandring til et stykke design, og igennem processen har det stået frit for hvilke arbejdsmetoder de har taget i brug for at opnå det bedst mulige resultat.

Eleverne har selv valgt hvilken designlinie projektet skulle være rettet imod, og hvor eksperimenterende projektet skulle fremstå inden for både form og materialer.

Astrid Tolnov, underviser i Design, Efterår 2016


DIGITALT FOTOGRAFI

I samtidskunsten bruges fotografiet meget bredt og på kurset i Digitalt Fotografi, har vi eksperimenteret med forskellige fotografiske tilgange og arbejdsmetoder.

Eleverne er løbende igennem undervisningen, blevet introduceret til fotohistorie, forskellige fotografer, metoder og teknik. Undervisningen og det enkelte fotografi har taget udgangspunkt i en konstant vekselvirkning mellem alt dette, så viden inspirerer til selve processen og til at udfordre materialet og ideernes muligheder.

I forløbet har eleverne løst opgaver og fotograferet individuelle projekter, for på den måde at få muligheden for at eksperimentere med – og ikke mindst styrke, egne ideer og visuelle udtryk. Eleverne er blevet introduceret til Photoshop, ud fra tanken om det digitale mørkekammer. Ligeledes er eleverne blevet introduceret til lyssætning i forbindelse med fotografering, både om natten og i studiekontekst. Vi har arbejdet med at tage billeder uden at kigge i søgeren – at fotografere med maven og sanse omgivelserne, fremfor blot at “skyde løs”. Vi har arbejdet med selvportrættet, portrættet, iscenesat fotografi, landskabet som billede og meget andet.

Igennem hele kurset har der været stort fokus på dialogen, de kreative processer og idéudviklingen. At kigge på værker – også hinandens – og bruge dem som udgangspunkt for at skabe noget helt nyt. Vi har lavet ikke visuelle øvelser; Brugt musikken som udgangspunkt for at skabe utopiske billeder, hvor hverken virkeligheden eller tekniske begrænsninger har spillet ind, for på den måde at nå tættere på, hvad man gerne vil arbejde med.

På kurset har det også været muligt at bruge fotografiet i et mere udvidet felt og mange af eleverne på Digitalt fotografi har skabt deciderede installationer til udstillingen, hvor alle har forholdt sig aktivt til det rum de udstiller i.

Men vigtigst hele vejen igennem, har været at komme tættere på hvad der får én til at fotografere. Det at nå ind til kernen af hvad der driver én, hvad der interesserer én og der er drivkraften bag det, at skabe værker som ikke ligner alt det, der er skabt i forvejen.

Astrid Kruse Jensen, underviser i Digitalt Fotografi, Efterår 2016


GRAFISK DESIGN

I Grafisk Design har eleverne arbejdet med grafisk design og visuel kommunikation i mange forskellige afskygninger, samt arbejdet på nogle af de visuelle elementer, der er med til at definere og kommunikere i vores hverdag. Kurset har lagt vægt på den praktiske del af grafisk design. Igennem en række stillede opgaver er det blevet eksperimenteret, produceret og udforsket inde for det brede visuelle felt, som grafisk design repræsenterer.

I den afsluttende opgave, og i de værker som kunne ses på udstillingen, har eleverne på Grafisk arbejdet med begrebet Forandring. Ordet forandring bliver brugt i mange forskellige sammenhænge og kan både beskrive noget fysisk og visuelt, som en celleforandring eller skift i årstider, men kan også beskrive en bevægelse eller et samfundsmæssigt, politisk, mentalt eller kulturelt skifte.

Termen forandring beskriver en proces. En proces, hvor noget skifter fra at være noget, til at være noget andet – at noget eller nogen får en anden form, karakter, egenskab el.lign. og evt. noget der står i modsætning til hvad der normalt eller sædvanligvis er tilfældet.

Med udgangspunkt i begrebet forandring har eleverne udviklet et stykke grafisk designarbejde. Temaet er blevet frit fortolket og det har været op det den enkelte elev, hvilken grafisk retning og form opgaven er blevet løst i. De færdige resultater byder både på plakater, visuelle identiteter, skrifttyper, bøger, zines og meget andet.

Jeppe Pendrup Jørgensen, underviser i Grafisk Design, Efterår 2016


MALERI

I maleri har vi snakket om maleriet i samtidskunsten, og set eksempler på forskellige nutidige kunstners arbejde med maleriet og på hvordan maleriet som materiale får forskellige udtryk og kontekst. Vi har været på studietur til København, hvor vi var på studievisit hos en malerstuderende på kunstakademiet og besøgte kunsthaller og gallerier, hvor kunstnere og gallerister fortalte om deres værker og deres proces.

Med baggrund i oplæggene om samtidskunst, har vi arbejdet med opgaver i praksis på atelierene. Vi har arbejdet med farvelære ud fra et dogme om personlig farveskala, lavet maleri uden pensel og lærred, arbejdet med kontekstbaseret og kommenterende maleri gennem emnet politik og brugt forskellige arbejdsmetoder og tekniker.

Vi har lavet to større fællesprojekter, der omhandlede tid og kontinuitet – begge er endt ud i to store installationer på udstillingen. Et, hvor vi kontinuerligt har malet/tegnet en blomsterbuket i forfald, som et studie i det stationære og iagttagelse. Et andet, personligt projekt, hvor alle har skulle lave et maleri eller en tegning eller skitse, som et dagbog-forløb hver dag.

Desuden har vi afholdt Kritikklasse/Master Class, hvor eleverne fik mulighed for at at få en individuel vejledning og kritik af deres projekter med kunststuderende Lasse Bruun Poulsen og undertegnede. Hver enkelt kritik blev givet med udgangspunkt i elevernes egne værker.

Derudover har eleverne arbejdet selvstædigt, med deres individuelle projektet – hvor flere har udvidet maleriet ud i det tredimensionelle rum.

Melou Vanggaard, underviser i Maleri, Efterår 2016


SMYKKER

På Kunsthøjskolens smykkeværksted, Winterpaladset, har der været fokus på det lille format. Guldsmedeteknikker er blevet introduceret og tillært. Eleverne er blevet udfordret på både deres tålmodighed og ikke mindst deres stædighed – og glæden er stor når ting er lykkedes.
 
Vi har arbejdet med stillede opgaver, hvor den enkelte arbejder selvstændigt igennem en proces, med henblik på at finde sit eget udtryk. Derudover har der også være tid til at arbejde mere frit, her vælger eleven selv form og funktion. Materialerne kan være alle slags – på smykkeværkstedet i 2. periode på det lange efterårskursus, har eleverne overordnet set, arbejdet mest med metaller.

Marie-Luise Kristensen, underviser i Smykker, Efterår 2016