Udstilling efter første periode

Udstilling efter første
periode

I weekenden den 16. – 18. februar blev forårets første periode afsluttet med en intern fernisering og en efterfølgende udstilling for inviterede gæster. Her præsenteredes fagene Keramik, Arkitektur, Visuel Kultur, Maleri & Tegning, Serigrafi, Grafik og Litteratur.

Keramik

Alikka Garder Petersen fortalte, at den første del af undervisningen i faget Keramik var koncentreret om de grundlæggende teknikker med fokus på bl.a. formforståelse og materialekendskab, som er forudsætning for, at eleverne senere kan forme og udtrykke det, de ønsker.
Til de indledende, klassiske formopgaver hørte bl.a. arbejdet med de udstillede hænder, som eleverne havde modelleret og støbt i alginat og gips.

Blandt de færdige, individuelle projekter var både eksempler på værker, hvor eleverne havde fundet deres eget udtryk i teknikken og eksempler på konceptuelle, idébårne værker.

Udstillingen viste stor formmæssig og teknisk variation med bl.a. lamper, installationer, krukker og skulpturer i både porcelæn, keramik og gips, og flere af eleverne har efterfølgende besluttet, at de vil søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Kun en af eleverne havde tidligere arbejdet med faget, resten startede helt fra bunden. I løbet af undervisningen har de fået nye erfaringer fra processen og teknikker, som de kan tage med sig videre – også til andre kunstformer.
Alikka Garder Petersen, underviser i faget Keramik

Arkitektur

Udstillingen i faget Arkitektur viste den faglige progression fra de indledende tegne- og formundersøgelser til elevernes arbejde med rumlige udsagn og begreber og de fælles arkitektoniske værker.

Sidsel Tuxen Jakobsen fortalte, at det er en stor fordel for faget, at højskolen har faciliteterne og pladsen i Laden, så eleverne kan bygge de rumlige projekter i 1:1.

De udstillede færdige modeller var sammensatte af tre dele, som eleverne først havde opmålt på højskolens område bl.a. siloen og en bogreol.

Det har virkelig været et dedikeret hold, hvor alle har arbejdet igennem hver dag. Af de 11 elever på holdet er 10 søgt ind på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor de redskaber, som de har fået i undervisningen – ved et rent tilfælde – lægger direkte op til den hjemmeopgave, de har fået til optagelsesprøven.
Sidsel Tuxen Jakobsen, underviser i faget Arkitektur

Visuel Kultur

Elevudstillingen blev indledt med en filmforevisning på Achillesscenen som viste elevernes arbejde i faget Visuel Kultur.

Publikum faldt i åbningstraileren ned i et dybt ’hul’ sammen med eleverne og fagets undervisere og havnede i en verden spækket med budskaber og fantasi.

Der var både ultrakorte, små perler af under et halvt minuts varighed og længere komplekse fortællinger på 3-5 minutter.

Eleverne havde arbejdet med claymation, animation, live video, flash animation og photoshop animation, og indholdet spændte over emner så forskellige som parforhold, formering/deformering, ytringsfrihed, performancekultur og det stof, drømme er gjort af.

Det er sjovt at arbejde med de unge, som kommer her i dag, for de er vokset op med computere og medier og har gode forudsætninger for faget. Samtidig er det interessant, at de efter kursets 6 uger får en ny forståelse af den billedstrøm, som vi alle sammen udsættes for hver dag. Det gør dem bedre rustede i en verden, hvor visuelle kompetencer er lige så vigtige som de boglige.
Nis Rømer, underviser i faget Visuel Kultur

Maleri & Tegning

Som udgangspunkt for undervisningen har eleverne arbejdet med billedkunstneriske begreber som streg/strøg, komposition, kontrast, tid og rum mm. Første del af kurset afsluttedes med portrætter og selvportrætter tegnet på A4 og A3 papir.

I undervisningsforløbet har eleverne også været med Daniel Milan på studietur til København, hvor de har besøgt gallerier og er blevet introduceret til samtidskunsten.

Resultatet var en spændende udstilling, der bl.a. viste store ekspressive malerier, serielle værker, maleriet som objekt og et værk, der havde udviklet sig til en kunstinstallation.

En del af læringen har været at have et færdigt resultat klar til ferniseringen. I den forbindelse har vi bl.a. arbejdet med værkernes præsentation og deres titler.
Daniel Milan, underviser i faget Maleri & tegning

Serigrafi

Resultatet af elevernes arbejde med det serigrafiske tryks mange muligheder blev præsenteret på en spændende udstilling, der illustrerede flere teknikker bl.a. serigrafi & tegning, serigrafi & foto og serigrafi & tekstil.

Hanne Houlberg fortalte, at eleverne bl.a. har arbejdet med portrætter, collage og Bitmap grafik, der består af raster.

Eleverne hjælper hinanden i trykprocessen, som har karakter af serieproduktion helt i tråd med popkunstneren Andy Warhols arbejde med serigrafi som kunstmedie på the Factory i New York i 1960’erne.
Hanne Houlberg, underviser i faget Serigrafi

Grafik

Udstillingen viste det imponerende resultat af elevernes arbejde i faget, som i første periode var et formiddagsfag med blot to timer dagligt på skemaet.
Der var eksempler på både højtryk som linoleumstryk og træsnit, dybtryk som f.eks. kobberstik, og monotypi, hvor hvert trykbillede er unikt.

Jeg synes, der har været en god energi på holdet, hvor nogle har fordybet sig og arbejdet med detaljerne, mens andre har fået lavet en masse og afprøvet flere teknikker. Undervejs har vi talt om forholdet mellem teknik, indhold og kontekst og også set på, hvordan grafik bruges af aktuelle kunstnere.
Peter Larsen, underviser i faget Grafik

Litteratur

Om aftenen inviterede Litteraturholdet til oplæsning af elevernes egne tekster med titler som bl.a. Prætentiøs ironi, Villa, Første dag i Jakarta og På hest gennem København.