Kunsthøjskolen i Holbæk – Arkitektur udstilling for efteråret 2018

Arkitektur udstilling for
efteråret 2018

Arkitektur udstillingen i laden for efteråret 2018, præsenterede elevernes ihærdige arbejdsprocesser udi modelbyggeri.
Her var yderst differentierende tilgange og eksempler på arkitekturmodeller i vidt forskellige skala og materialer.
Desuden var der til mange af projekterne et beskrivende billedmateriale bestående af diverse tegninger og fotografier – til at akkompagnere de arktektoniske idéer.
En lille del af eleverne havde i deres udstillede modeller en undersøgelse af lys og skygger, og enkelt andre havde konstrueret rum og former i stor 1:1 skala.