Grafisk desgin på højskole

Fernisering, Grafisk Design,
Efterår 2016

I Grafisk Design har eleverne arbejdet med grafisk design og visuel kommunikation i mange forskellige afskygninger, samt arbejdet på nogle af de visuelle elementer, der er med til at definere og kommunikere i vores hverdag. Kurset har lagt vægt på den praktiske del af grafisk design. Igennem en række stillede opgaver er det blevet eksperimenteret, produceret og udforsket inde for det brede visuelle felt, som grafisk design repræsenterer.

I den afsluttende opgave, og i de værker som kunne ses på udstillingen, har eleverne på Grafisk arbejdet med begrebet Forandring. Ordet forandring bliver brugt i mange forskellige sammenhænge og kan både beskrive noget fysisk og visuelt, som en celleforandring eller skift i årstider, men kan også beskrive en bevægelse eller et samfundsmæssigt, politisk, mentalt eller kulturelt skifte.

Termen forandring beskriver en proces. En proces, hvor noget skifter fra at være noget, til at være noget andet – at noget eller nogen får en anden form, karakter, egenskab el.lign. og evt. noget der står i modsætning til hvad der normalt eller sædvanligvis er tilfældet.

Med udgangspunkt i begrebet forandring har eleverne udviklet et stykke grafisk designarbejde. Temaet er blevet frit fortolket og det har været op det den enkelte elev, hvilken grafisk retning og form opgaven er blevet løst i. De færdige resultater byder både på plakater, visuelle identiteter, skrifttyper, bøger, zines og meget andet.

Jeppe Pendrup Jørgensen, underviser i Grafisk Design, Efterår 2016