I vekselvirkning med de nyeste tendenser indenfor kunst, design og arkitektur udvikler vi undervisningen og de sociale rammer konstant.

Efteråret 2018

12. august – 15. december

Højskolens efterårskursus 2018 forløber over 18 uger med startdato d. 12.august og afslutning d. 15. december.

På højskolen vælger du selv din vej

Kunsthøjskolen er et sted, der skaber og kræver plads til tankens fri bevægelse. Her udvikles dét enkelte individs evner samt sans for rummelighed og flertydighed.
Her danner vi netværker af kunstinteresserede samt engagerede mennesker, der spiller en aktiv rolle i det danske kulturliv.

Efterårskurset er fordelt over 3 perioder, og du har mulighed for vælge at følge i alt 5 fag. Derved får du muligheden for at afprøve de forskellige kunstarters teknikker, indhold og muligheder i et professionelt og tværfagligt miljø.

Her finder du en liste over de fag, vi arbejder på at udbyde i efteråret 2018:
Analogt fotografi, animation, arkitektur, arkitekturhistorie, design, digitalt fotografi, filmhistorie, filosofi, grafik, grafisk design, installation, keramik, kunsthistorie, litteratur, lyd, maleri, serigrafi, skulptur, smykker, tegneserie og video
her kan du se, hvordan fagene er fordelt på forårsholdet 2018.

Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag hjælper Kunsthøjskolen gerne til med at udarbejde kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner; kunstakademier, arkitekt- og designskoler.

Tilmelding

Undervisere & Foredragsholdere

Kunsthøjskolens netværk af undervisere består af professionelt udøvende billedkunstnere, forfattere, kunsthåndværkere, musikere, arkitekter og designere m.fl. Skiftende gæsteundervisere samt foredragsholdere bidrager til en konstant udvikling af et levende og aktivt miljø i kontakt med det aktuelle kunstliv omkring os. Dette tætte samspil mellem faste undervisere og gæstelærere fra ind- og udland skaber et dynamisk miljø for læring, udvikling og udveksling.

Kunsthøjskolen inviterer endvidere tidens aktuelle kunstnere på besøg, hvor de afholder talks om deres praksis og giver os et indblik i deres arbejde indenfor mange forskellige kunstneriske discipliner).

Undervisere Livet på skolen Vejledning og mentorordning

Studietur Til Berlin

På de lange kurser tager alle hold på en studietur til Berlin. Her kommer du til at besøge gallerier, udstillinger samt museer med både de gamle mestres værker og den nyeste samtidskunst.

Du kan endvidere tage med på tur rundt til bygningskunsten i Berlins gader, blive præsenteret for nye uopdagede dele af byen, komme til koncert i Philharmonien og høre et af verdens bedste symfoniorkestre i imponerende arkitektoniske omgivelser samt gå på opdagelse i Berlins undergrundskultur af barer, koncertsteder og natklubber.

Vi udarbejder et spændende dagsprogram med fokus på kunst, design samt inspiration, og du sammensætter selv dine aktiviteterne om aftenen.


Højskoleophold 1+1

Højskoleophold 1+1 udbydes til de elever, der ønsker at kombinere et efterårs- og forårsophold indeholdende 2 lange kurser, som følger efter hinanden (kun afbrudt af juleferien). Med denne kursuskombination opnår du muligheden for at tilmelde dig et 10 måneders langt forløb, der giver dig tiden til at fokusere på kunstnerisk fordybelse. I den periode kan du afprøve flere fag fra Kunsthøjskolens fagtilbud samt at gå i dybden med dit kunstneriske arbejde.

Dette lange kursus er særligt tiltænkt de elever, der ønsker at søge ind på en af de nationale eller internationale videregående kunstneriske skoler: Kunstakademier, arkitekt- og Designskoler. Det er vores erfaring, at hele ansøgningsprocessen kan blive meget stresset, hvis man starter på Kunsthøjskolen i januar, og allerede skal aflevere sin portfolio i slutningen af februar.

Skolen giver et særlig tilskud til de elever, der tilmelder sig et kombineret Højskoleophold 1+1, der bliver afregnet ved sidste rates forfald på forårssemesteret. For yderligere information bedes du kontakte Kunsthøjskolen.Vejledning

Kunsthøjskolens elevvejledning tager hovedsageligt og omhyggeligt sigte på ansøgningen til de kunstneriske uddannelser. På hvert hold arrangeres møder med tidligere studerende fra kunstakademier, designskoler, arkitektskoler m.m. Her præsenteres de respektive studieretninger, og der er rig lejlighed til at få besvaret alle de relevante spørgsmål, man måtte have i forbindelse med at søge ind på et studie.

Hver uge får vi besøg af en billedkunstner, forfatter, arkitekt, musiker eller kunsthåndværker, der holder foredrag om deres kunstneriske virke. Endvidere står Kunsthøjskolens undervisere som alle er praktiserende kunstnere til rådighed i alle vågne øjeblikke med råd, samtaler og evt. anbefalinger til dén enkeltes videre vej.

Vejledning og mentorordning

Vision

Kunsthøjskolen i Holbæk har de kunstneriske fag som omdrejningspunkt. Vi er overbeviste om, at kunsten bør have en langt større plads i samfundslivet. Det frirum som kunsten giver, gør os mere menneskelige og gør verden til et bedre sted at være.

Vi skaber rammerne for, at du danner venskaber og netværk for livet. Kunsthøjskolen vil gerne udfordre dine forestillinger om, hvad både livet og kunsten kan være. Gennem det æstetiske undersøger vi verden og når derigennem frem til en større forståelse af den, hinanden og os selv i fællesskabet.

Højskolen undersøger og udvikler samtidskunsten, og vi ønsker at være medspiller i det regionale og nationale kulturliv. I vekselvirkning med de nyeste tendenser indenfor kunst, design og arkitektur, udvikler vi undervisningen og de sociale rammer kontinuerligt.
Her står det sociale rum centralt.

Samtidig søger vi at skabe de bedste rammer for dig, der er interesseret i kunst samt design, og som gerne vil dygtiggøres i de forskellige fag. Derfor underviser vi dig på det højeste kunstneriske niveau.

Kunsthøjskolens rolle er således både at forberede kommende kunstnere, arkitekter, designere m.fl. på deres professionelle karrierer men også at uddanne kvalificerede publikummer og aktører i kulturlivet samt den demokratiske debat.
I tæt samspil mellem faste undervisere og inviterede gæstelærere fra ind- og udland skaber vi et dynamisk miljø for udveksling og læring.


Priser på lange kurser

Priserne for de lange kurser er:

 • Forår 2018 (20 uger): 30.000 kr.
 • Efterår 2018 (18 uger): 27.000 kr.
 • Forår 2019 (20 uger): 32.000 kr.*

*Ret til prisændringer forbeholdes

Kursusprisen tillægges endvidere 1.800kr for udenlandsrejse + evt. tillæg for enkeltværelser m/u bad og dobbeltværelser med bad.

Kursusprisen betales i 3 rater; første rate betales inden kursusopstart. Kursusprisen dækker undervisning i 5 timer dagligt fra mandag til fredag, foredrag, arrangementer, kost (3 måltider dagligt) samt logi.

Når du modtager et brev med skolens bekræftelse på optagelse, opkræves der et indmeldelsesgebyr på 1.000kr. Dette beløb bliver ikke tilbagebetalt i tilfælde af framelding.

Materialeomkostninger

Udgifterne til materieler er meget individuelle. De dækkes af den enkelte elev, og er således ikke inkluderet i prisen.

Hvis du afbryder dit højskoleophold, betales der skolepenge for 4 ugers undervisning fra dén dag, hvor du forlader skolen eller frem til det påbegyndte kursus’ afslutning. Endvidere frasiger du dig dit depositum.
Har skolen på tidspunktet for din afrejse betalt for din deltagelse på studieturen, skal du dække de udgifter, som skolen har haft i forbindelse hermed.

Læs om støttemuligheder

Tilmelding

  *Kursus:

  *Fornavn :
  *Efternavn :
  *Gade/vej:
  *Postnummer:
  *By:
  *Land:

  *Telefon:
  *Email:

  *Fødselsdato:

  *CPR-nummer:
  *Køn:
  Pronomen:

  *Værelse:
  Præference:

  *Kort begrundelse for ansøgning om optagelse på Kunsthøjskolen:
  *Skolegang, uddannelse og anden beskæftigelse:
  *Evt. planer for videre uddannelse:
  Sygdom eller handikap der skal tages hensyn til under opholdet:
  *Pårørendes navn, adresse og telefonnr. (i tilfælde af sygdom):

  Diverse:
  *Finansiering:
  Bemærkning:


  .


  .


  [courses_long terms=”17″]