Kvalificeret pause fra studiet

Pitstop: Hvis du er i gang med en uddannelse, men trænger til en pause eller overvejer et studieskift, kan et højskoleophold være en god måde at blive afklaret på. For studerende som deltager under den såkaldte PitStop-ordning er der mulighed for at få nedsat egenbetalingen. Læse mere om ordningen på Folkehøjskolernes side hvem kan komme på højskole: studerende underuddannelse og kontakt højskolen for at høre nærmere: Info@kunsthojskolen.dk

 

Mentorordning

Mentor er navnet på Odysseus’ ven, der, mens Odysseus var på togt til Troja, tog vare på Odysseus’ søn Telemachos.

Forudsætningen for deltagelse i mentorordningen

  • En uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvor et højskoleophold indgår. UU vurderer, om du har behov for særlig støtte.
  • Du må ikke være på overførselsindkomster som A-kasse eller bistandshjælp under højskoleopholdet.
  • Dit højskoleophold skal være på minimum 12 uger, og bidrage til afklaring og styrkelse af dine kompetencer med henblik på videre uddannelse.

Uddannelsesplan

Første skridt er at den unge sammen med en UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) har udfærdiget en uddannelsesplan, hvori gennemførelsen af højskoleopholdet er indskrevet, som en relevant kompetence i uddannelsesplanen
(Forslag til håndtering af målet: At gennemføre et højskoleophold, 18 eller 20 uger).

Mentor må, af UU-vejleder, være informeret om uddannelses-planen, altså et før og efter højskoleopholdet, samt være i dialog med vejleder herom og åben for ændring af planen for det videre forløb efter højskolen undervejs i højskoleopholdet.

Eleven indgår i undervisning og livet på højskolen på lige fod med de øvrige elever, med den undtagelse, at eleven har en mentor knyttet til sig.
Under hele opholdet er eleven, foruden alle medelever i og uden for “familie-bogrupperne” – i mulig daglig kontakt med: Faglærere, gæstelærer, fast personale og skolens forstander.

Kunsthøjskolens relevans i uddannelsesplanen

Et ophold på Kunsthøjskolen giver eleverne kompetencer både på det personlige, sociale og det faglige plan, som kommer den unge til gode i et videre uddannelsesforløb. Højskolen er et sted, et hjem en tid, hvor man lærer selv at tackle sine kriser og bruge sine erfaringer. At arbejde med kunstneriske problemstillinger er at blive kastet ud i  såvel erkendelsesforløb som forandringer, og hvad deraf følger er drivkraften i kunstnerisk arbejde og personlig udvikling.

Forholdet til mentor

Mentor og elev aftaler i fællesskab hvordan, hvor meget, og hvornår man mødes. Der aftales fast at mødes mindst én gang om ugen med et aftalt samtaleemne. Uddannelsesplanen gennemgås ved opholdets start, tages op undervejs og gennemgås hen imod  forløbets afslutning fulgt op af en relevant studievejledning.