Støttemuligheder

Det er muligt i visse kommuner, at søge støtte til højskoleophold. Undersøg selv i hjemkommunen om der gives supplerende støtte.

Kommunalt tilskud

Enkelte kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune. Du kan læse mere om kommunale tilskudsmuligheder til højskoleophold hos Folkehøjskolernes Forening: Information om kommunalt tilskud til højskoleophold

 

Tilskud til særlige grupper af unge

Kommunerne kan vælge at yde tilskud til et højskoleophold for bestemte grupper af unge. Hvis man fx er over 18 år, ikke har fået en ungdomsuddannelse og ikke er på kontanthjælp, kan man kontakte sin kommune og spørge, om de har mulighed for at yde tilskud til et højskoleophold.

Du kan downloade højskolernes hæfte om kommunalt tilskud (pdf) her: “Unge uden ungdomsuddannelse på højskole” og evt. tage det med til din vejleder/sagsbehandler.

Se yderligere information om mulighederne for tilskud på hojskolerne.dk: hojskolerne.dk/hvad-koster-det/kan-man-faa-tilskud

Kunsthøjskolens støttepulje

Kunsthøjskolen har en støttepulje. Man kan sende en velbegrundet ansøgning til Kunsthøjskolen og så håbe på at få støtte fra skolen. Kontakt Kunsthøjskolens kontor på telefon: 5943 1888 (man – fre: 9.30 – 13.30) eller e-mail.

 

Norske elever

kan søge stipendium og lån til statsanerkendte højskolekurser af mindst et semesters varighed. Henvendelse til:
Statens lånekasse for utdanning, Postboks 36, Kalbakken, N-0901 Oslo, www.lanekassen.no,

Tlf: 0047 22 72 45 45

Information til den norske lånekasse:

Ugepris efteråret 2022 = 1800 kr. Heraf betaling for undervisning (skolepenge, 68%) = 1224 kr.

Ugepris foråret 2023 = 1800 kr. Heraf betaling for undervisning (skolepenge, 68%) = 1224 kr.

Svenske elever

Har tidligere kunnet søge gennem nedenstående institution, men aftalen er i øjeblikket nedlagt. Det undersøges fortsat, hvorvidt det er muligt at genetablere aftalen for svenske elever. For ydeligere informationer kontakte: Centrala Studiestödsnämmden.

Tlf: +46 60 18 60 00

Færøske elever

kan søge et rejsestipendium, hvis højskoleopholdet er minimum et studieår:
Studni, tlf. 00298 356800, www.studni.fo

Islandske elever

kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø. tlf.+45 33 42 63 25 og Norræna félagið, se http://nordnam.wordpress.com/lydhaskolar/, hvor der ligger ansøgningsskema,

tlf. +354 5510165

Elever fra Sønderjylland

kan søge støtte hos Sønderjydsk Skoleforening, såfremt der ikke modtages dagpenge under opholdet, og man er medlem af foreningen. Elever over 20 år skal være selvstændige medlemmer. Kontakt: Sønderjydsk Skoleforening, v/Inger Rahbek Andersen, Hofmannsvej 3, Roost, 6535 Branderup. Tlf. 74 83 40 81. Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos: Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Stuhrsallee 22, Postfach 1461, D-24904 Flensburg.

Katoni Legatet

Katoni-legatet gives årligt til den eller de personer, der har brug for støtte i forbindelse med uddannelse, praktik eller arbejde inden for kulturområdet. Legatet har til formål at støtte danske og udenlandske personer med særligt henblik på at styrke kulturen i Danmark og på tværs af landegrænser. Se mere på www.katoni.dk/legat/

Legatbogen.dk

Der findes et væld af legater, man kan søge til forskellige formål, f.eks. højskoleophold og kursus/uddannelsesforløb. Det kan være privatpersoner eller lokale foreninger der står bag. På www.legatbogen.dk kan du undersøge, om du kan søge et legat til netop dit højskoleophold.

Fundraising.how

Gratis adgang til artikeldatabase  på fundraising.how med flere artikler med råd og vejledning om legatsøgning.