Støttemuligheder

Det er muligt i visse kommuner, at søge støtte til højskoleophold. Undersøg selv i hjemkommunen om der gives supplerende støtte. Kunsthøjskolen har en støttepulje. Man kan sende en velbegrundet ansøgning til Kunsthøjskolen og så håbe på at få støtte fra skolen. Kontakt Kunsthøjskolens kontor på telefon: 5943 1888 (man – fre: 9.30 – 13.30) eller e-mail.

Internationalt højskolestipendium

Elever fra hele verden (undtaget danske statsborgere og elever fra Færøerne og Grønland) kan søge stipendium til et højskoleophold af mindst 8 ugers varighed. Hver højskole har fra staten fået tildelt en kvote, som de selv administrerer. Derfor skal udenlandske elever kontakte den højskole, de ønsker at gå på, for at høre om de giver stipendium.

Regler for ophold, visum mv kan findes her

Svenske

Har tidligere kunnet søge gennem nedenstående institution, men aftalen er i øjeblikket nedlagt. Det undersøges fortsat, hvorvidt det er muligt at genetablere aftalen for svenske elever. For ydeligere informationer kontakte: Centrala Studiestödsnämmden. Tlf: +46 60 18 60 00

Norske

Elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst 4 måneders varighedgennem: Statens Lånekasse for utdanning, Oslo. Tlf: +47 22 72 67 00

Information til den norske lånekasse:

Ugepris efteråret 2019 = 1600 kr. Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1088 (68 pct)

Ugepris foråret 2020 = 1600 kr. Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1088 (68 pct)

Finske

Elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden. Tlf: +358 9 4542 080.

Islandske

Elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø. tlf.+45 33 42 63 25. Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor.

Færøske

Elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn. Grønlandske elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/hjemmestyret.

Kommunestøtte

Enkelte kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.

Tilskud til særlige grupper af unge

Kommunerne kan vælge at yde tilskud til et højskoleophold for bestemte grupper af unge. Hvis man fx er over 18 år, ikke har fået en ungdomsuddannelse og ikke er på kontanthjælp, kan man kontakte sin kommune og spørge, om de har mulighed for at yde tilskud til et højskoleophold.

Du kan downloade højskolernes hæfte om kommunalt tilskud (pdf) her: “Unge uden ungdomsuddannelse på højskole” og evt. tage det med til din vejleder/sagsbehandler.

Se yderligere information på hojskolerne.dk: hojskolerne.dk/hvad-koster-det/kan-man-faa-tilskud

Arbejdsløshedsdagpenge / halve dagpenge

Er du dagpengeberettiget og under 25 år, kan du få 50% af dagpengesatsen under et højskoleophold, hvis det er afviklet indenfor det første halve år af din ledighedsperiode. Hvis du ikke kommer ind under ovenstående, men er ledig, på dagpenge og gerne vil på højskole, kan du søge uddannelsesgodtgørelse. Du skal under alle omstændigheder stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole.

Uddannelsesgodtgørelse

Hvis du modtager dagpenge, kan du få uddannelsesgodtgørelse til et højskoleophold. Er du under 25 år skal opholdet være et led i en uddannelses- eller handlingsplan. Godtgørelsen svarer til halvdelen af dagpengesatsen. Er du over 25 år skal det være led i en handlingsplan, og her svarer beløbet til den maksimale dagpengesats. Du skal under alle omstændigheder stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole. Tal med din arbejdsformidling. AF administrerer uddannelsesgodtgørelsen, der udbetales via A-kassen.

Kontanthjælp/handlingsplan

Får du kontanthjælp, fordi du er arbejdsløs, kan du søge om at komme på højskole som led i en handlingsplan/aktiveringsplan. Under opholdet ydes hjælpen efter loven om aktiv socialpolitik. Du kan henvende dig til din sagsbehandler i socialforvaltningen eller til beskæftigelsessekretariatet i din kommune. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole, og hjælpen skal være bevilget inden du melder dig til en højskole.

Revalidering/omskoling

Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter: skolepenge, hjemrejser, bøger og materialer m.v. Tal med din sagsbehandler om dine eventuelle muligheder.
Retten til sygedagpenge kan IKKE længere bevares under et højskoleophold – ændringen skete pr. 20. januar 2011.!

Supplerende kommunestøtte

Uafhængigt af det tilskud, der sædvanligvis ydes af kommunen, kan der ydes supplerende kommunestøtte til elevbetalingen til dækning af ekskursioner, særlige undervisningsudgifter, samt transportudgifter. Tilskuddet kan gives til unge arbejdsløse eller til unge, som efter en konkret vurdering står i fare for at blive arbejdsløse. Særligt ansøgningsskema kan fås hos din kommune.

Elever fra Sønderjylland

kan søge støtte hos Sønderjydsk Skoleforening, såfremt der ikke modtages dagpenge under opholdet, og man er medlem af foreningen. Elever over 20 år skal være selvstændige medlemmer. Kontakt: Sønderjydsk Skoleforening, v/Inger Rahbek Andersen, Hofmannsvej 3, Roost, 6535 Branderup. Tlf. 74 83 40 81. Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos: Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Stuhrsallee 22, Postfach 1461, D-24904 Flensburg.

Landboungdoms Højskoleophold

Fonden for Landboungdoms Højskoleophold yder støtte til højskoleophold til landboungdom, der vil på højskole. Søges gennem Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), Nytorv 7, 1450 København K, tlf. 33 36 40 36. E-mail: kontor@ffd.dk

Legatregistret

Legatregistret er et privat register, hvor du kan finde legater til højskoleophold.

Legater.nu

Legater.nu er et privat register, hvor du kan finde andre legater til højskoleophold.

Legatbogen.dk

Legatbogen.dk  er et register over alle fonde og legater i Danmark som er udviklet i samarbejde med blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

fashionforest.dk/legat

FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi samt for marketing eller mode i det hele taget – eller begge ting i kombination.Se mere under fashionforest.dk/legat