kl. 20:00 – 21:30 på Kunsthøjskolen i Holbæk

Mette Kit Jensens værker omhandler det offentlige rum.

Hendes praksis deler sig i flere spor, som glider ind og ud af hinanden. Yderpunkterne er ensomme meditative gåture i byrummet og dynamiske sociale processer. Hensigten er at etablere analoge og kropslige forhold til omverdenen hvor gaden undersøges for nye perspektiver og betydninger.

Hun er optaget af at mindste afstanden mellem liv, proces, værk, kunstner, publikum og omgivelser. I hendes deltagerbaserede projekter udfordrer hun deltagerne og involverer dem i komplekse situationer. Værkerne udgør overgange mellem tekst, billede, lyd, objekter, installationer og handlinger. Oftest diskuteres objekter og steders hierarki eller de indgår i et relationelt forhold til publikum.

Mette har løbende undervist på Kunsthøjskolen siden 2002.
website: mettekitjensen.dk