Storm P. på
Kunsthøjskolen

Kunsthøjskolen har i et tredages forløb i samarbejde med STORM – museet for humor og satire, dykket ned i brugen af karikatur og satire i kunsten.

Fra Frederiksberg til Slotsladegården

Forløbet startede med et besøg på museet STORM med foredrag ved museumsinspektør Nikolaj Brandt og efterfølgende Audiowalk “ I Storm P’s Fodspor” om Storm P.’s liv og virke på Frederiksberg. 

Storm P. og Museet STORM

Storm P. som humorist, kunstner og kulturpersonlighed er et naturligt fyrtårn for Museet STORMs arbejde med humoren og satiren i Danmark i det 20. århundrede og i dag. Humor og satire er meget brede begreber og det er en bestandig udfordring at se og formidle sammenhænge og forbindelser mellem nutid og fortid i vores humor-kultur. Storm P. var en ener, som i udstrakt grad brugte satiren i sin skabende kunst. Ikke kun som populær tegner men også som udstillende maler.

Workshop: Politisk Satire som Kunst

Tilbage på Kunsthøjskolen gik eleverne i gang med at undersøge hvordan man arbejder med kunsten ud fra et politik og satirisk synspunkt. Over de næste to dage stod den på workshop med kunstnerne Mo Maja Moesgaard & Misja Thirslund Krenchel, hvor de sammen skulle de skabe en tegneserie i storformat. Her arbejdede eleverne gruppevis med en side hver, hvor de igennem en række stillede spørgsmål og aviser fra de forgående uger skulle tage stilling til budskab, form og selvfølgelig hvornår kunst bliver politisk og hvordan får man komplekse emner simplificeret i visuel tilgængelig form.

En live-tegneserie

Workshoppen kulminerede i en 8 siders tegneserie i formatet A-6 (ca. 7×9 meter), som blev præsenteret som en live-performance på workshoppens sidste dag, hvor tematikker som krig, forbrug, miljø, sundhed, atomkraft, magtmisbrug, fysisk og mental sundhed blev belyst.

Hvor går grænsen?

De tre dage blev afsluttet med foredrag på Achillesscenen med satireforsker Dennis Meyhoff Brink under titlen “Hvor går grænsen”. En aften i satirens tegn som var fyldt med aha-oplevelser og nysgerrige og undrende spørgsmål.

 

Tak for tre dages spændende og inspirerende samarbejde med foredrag, nysgerrighed, satire og kunst.

Kunsthøjskolen i Holbæk og STORM (Frederiksbergmuseerne) retter stor tak til Storm P. Museets venner for at muliggøre projektet.