Kunsthøjskolen er lukket grundet
Corona virus

Må/kan Kunsthøjskolen tilbyde sommerkurser i år?
Dette spørgsmål melder sig hos de mange der har tilmeldt sig vores sommerkurser eller også hos dem, der overvejer at tilmelde sig.

Desværre kan vi ikke give et endeligt svar, men vi kan forsikre jer, at vi gør alt for at indrette både de fysiske rammer og den daglige gang på skolen på en måde som tilgodeser myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Et stort problem er, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer nogle konkrete anbefalinger til højskolerne. Ud fra de generelle anbefalinger og retningslinjer fra andre områder og i samarbejde med højskolernes forening arbejder vi nu med fire fokusområder.

A) At skabe plads til at kursister kan holde afstand. Her har vi bl.a. allerede købt os til 100m2 ekstra spiseplads i form af to telte. Værkstederne bliver indrettet mhp. at skabe større afstand mellem arbejdspladserne. Der vil være flere åbningstider i skolens materialebutik. Fællesarrangementer skal gennemføres efter de til den tid gældende regler – f eks. udendørs, eller i mindre grupper.

B) At etablere faste grupper (værkstedsfag) og minimere ! (vi kan ikke forhindre) “blandingen” af grupperne. På sommerkurserne vil det f.eks. betyde af man spiser værkstedsvis og ikke bruger toiletter på andre boområder.

C) Den daglige rengøring opgraderes og suppleres med et rengøringsselskab. Rutinerne omkring håndvask og afspritning af kontaktflader (håndtag, maskiner, værktøj, computer mm) skal etableres

D) Alle sommerkursister får besked om skolens regler inden kursusstart. Vi forventer at alle følger vores særlige regler for de kommende sommerkurser. Betingelsen for at vi kan minimere smitterisikoen er naturligvis at både kursister og ansætte kun kommer til skolen når man hverken har mistanke om egen sygdom eller om at være smittebærer.

I sidste instans er det en politisk beslutning om og hvornår højskolerne må åbnes igen. Vi gør alt vi kan for at være klar.

Det bliver en lidt anden måde at holde sommerkurser på, men vi er sikre på, at vi også i år kan tilbyde inspirerende sommerkurser på Kunsthøjskolen, hvor høj faglighed og fællesskab er to bærende elementer

Skulle det imod vores forventninger ikke være muligt at gennemføre vores sommerkurser 2020 vil vi naturligvis refundere det fulde kursusgebyr.

De bedste hilsner fra og På gensyn på Kunsthøjskolen

Michael Nielen (forstander)