Tegneserie

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode F24, Forår 2024

Tegneserier er et bastard barn af kunst. Mange vil argumentere for at maleri og konceptuel kunst er blevet udforsket til dets grænser. Tegneserier er stadig uopdaget territorium fordi få tager det seriøst. Det betyder at du rimeligt let kan være pioner indenfor dette felt fordi der stadig er så meget uudforsket “land”.

Det at det ikke, af den bredere befolkning, er anerkendt som kunst, åbner nogle muligheder for hvad du kan med det. For eksempel kan du kommunikere nogle budskaber som ellers ikke kan siges på andre måder og selvom der selvfølgelig er nogle bredt accepterede regler om hvad der virker og ikke virker inden for feltet, vil der også altid være en måde at bryde de regler på.

Tegneserier er stadig et rebel medie og hvis du bruger det rigtigt, kan du sætte ild til himlen og hælde vand på helvede.

At lave tegneserier er at grave et hul ind til en anden virkelighed. Konstruere den og invitere folk ind. Vi vil se på nogle forskellige eksempler på hvordan andre gør dette for at blive inspireret og lære. De teknikker i lærer af mig er værktøjer i jeres værktøjskasse og ikke en facitliste som afgør hvad der er rigtigt og forkert.

Fokus for min tid med jer vil være spørgsmålet: “Hvad for en slags kunstner vil du gerne være og hvordan får vi dig derhen?”

Undervisningen vil udforme sig således; undervisning/opgave beskrivelse, arbejde/udførelse og til sidst evaluering/kritik.

Vi vil sammen lære hvordan vi i gruppen giver hinanden konstruktiv kritik. At lave kunst er at tage en lille del af sit hjerte ud og manifestere det. Det kan være meget sårbart at få kritik direkte ind i hjertet. For at man kan optage kritikken og bruge den bliver der nødt til at være et trygt miljø for det. Det betyder at vi skal have gruppen til at arbejde som en enhed. Det gør vi igennem teater lege (jeres kroppe skal lære at vi kan stole på hinanden), samtale og at skiftes til at stå model til tegneøvelser.

Du kan forvente at vi laver en masse tegneserier, at arbejde alene og i grupper når vi ideudvikler og at vi arbejder intenst og fokuseret.


Læs om værkstedet for Tegneserier