Smykker

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 16. Aug. - 25. Sep. )

Smykkernes historie er lige så gammel som menneskets, og der er fra tidernes morgen beskrivelser af guldsmedefaget. Smykket har traditionelt haft flere forskellige funktioner hvor den vigtigste er at tilfredsstille forfængeligheden – den der bærer smykker fremhæver sig fra mængden, tiltrækker andres blikke og understreger personligheden. Smykkers store potentiale er, både at de er intime i forhold til kroppen, og deres evne til at rumme historier. Deres offentlige karakter gør dem samtidig til et særdeles egnet medium – for både at kommentere små som store emner.
På smykkeværkstedet er min intention, at vi sammen udforsker begrebet smykker.
Vi ser på forskellige nutidige smykker, taler om hvilke tanker og idéer der ligger til grund for smykkernes udformning, samt hvordan valg af materialer, skala og former kan være med til at udtrykke disse tanker og ideer.
Derefter er det muligt selv at lave nogle smykker og opleve hvordan ideer og tanker kan transformers til smykker gennem teknik, diverse valg og en god del tålmodighed.
 Vægten bliver primært lagt på idéudvikling og mindre på tekniske løsninger. Jeg underviser løbende i teknik, når behovet opstår.

Læs om skolen’s Smykker værkstedet
Læs om værkstedet for Smykker